uni koleno
delimicna zamena kolena

operacija kolena uni unikondilarno koleno parcijalno vestacko koleno najbolja operacija kolena ugradnja vestackog kolena endoproteza kolena vestacko koleno opravak komplikacije proteze kolena najbolji ortoped dobar ortopeda minimalno invazivna operacija artroplastika kolena privatna operacija kolena

UNIKONDILARNO Unikompartmentalna Parcijalna endoproteza kolena

Ortopedija Dr Dren

Ortopedska Ordinacija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija

+381 69 693 640
+381 62 9665 011
drdren@hotmail.com

UNIKONDILARNA zamena kolena, parcijalna endoproteza kolena, je minimalno invazivna operacija u kojoj se samo oštećeni deo kolena zamenjuje implantom. Takođe se naziva delimična parcijalna zamena kolena. Koleno se može podijeliti na tri odeljka: patellofemoralni, predeo kolena između čašice i kosti femura, medijalnog odeljka, u unutrašnjem delu kolena, i lateralnog u spoljnom delu zgloba kolena.

Tradicionalno, totalna zamena kolena je obično indikovana kod težeg globalnog osteoartritisa kolena. Kod totalne zamene kolena, sve istrošene ili oštećene površine zgloba se uklanjaju i zamenjuju novim veštačkim delovima. Delimična zamena kolena je hirurška opcija ako je artritis ograničen na jedan odeljak kolena.

Artroza ili Arthritis je zapaljenje zglobova izaziva bol, oticanje (zapaljenje) i ograničenje pokreta.

Arthritis kolena dovodi do bolova u kolenu, koji se mogu povećati nakon aktivnosti kao što su hodanje, penjanje ili klečanje i čučanje.

Zglob može postati krut i otečen, sa ograničenim obimom pokreta. Može da se pojavi i deformitet kolena, varus ili valgus (popularno kao x ili o noge).

Kod uznapredovale artroze kolena se izuzetno često izvode operacije zamene artroplastike zgloba. U određenim slučajevima ukoliko je moguće možemo da izvedemo minimalno invazivnu, često i u jednodnevnoj hirurgiji unikondilarnu zamenu.

Dijagnoza

Artroza se dijagnostikuje na osnovu istorije bolesti, fizičkog pregleda i rentgenskih snimaka.

Hirurška procedura ugradnja kolena - Artroplastika

Tokom operacije, malim rezom se pristupa oštećenom delu kolena. Hirurg će ukloniti samo oštećeni deo meniskusa, minimalno se reseciraju kosti kolena tibia i femur i postavlja implantat u koleno. Proverava se orjentacija i mobilnost, potom se komponente se fiksiraju koštanim cementom, plastična komponenta se postavlja u novu komponentu tibie, i rez se zatvara. Posle operacije, čim prođu efekti anestezije možete odmah da stanete na operisanu nogu.

Velika prednost unikondilarnih proteza kolena je jako brz oporavak. Ove operacije izvodim kad god je moguće u lokalnoj blok anesteziji. Zbog manjih rizika i gde je i postoperativna kontrola bola optimalna.

Postoperativna nega i rehabilitacija

Uvek ohrabrujem pacijente da čak i neposredno nakon operacije ustanu i probaju svoje novo koleno. Nekad se par dana koristi hodalica, nekad potpazušne štake a često je dovoljan i samo štap u suprotnoj ruci na nekoliko dana, a bilo je i pacijenata koji nisu koristili nikakva pomagala od prvog postoperativnog dana. Sve je uslovljeno vašim preoperativnim statusom, godinama i postoperativnom kontrolom bola.

Fizioterapeut će vas obavestiti o programu vežbanja kojeg bi trebalo da se pridržavate 4 do 6 meseci kako biste održali pokreta i obnovili snagu. Možete da izvodite propisanevežbe a preporučuju se i aktivnosti poput pešačenja, plivanja i biciklizam. Treba izbegavati aktivnosti poput fudbala, košarke i kontaktnih sportova.

Prednosti

Prednosti UINIKONDILARNIH KOLENA Unicompartmental zamene nad kompletnom zamenom kolena uključuju:

- Manji rez
- Manji gubitak krvi
- Očuvani ligamenti kolena
- Brz oporavak
- Kraće bolničko lečenje često i kao jednodnevna hirurgija

- Manji post-operativni bol
- Bolji obim pokreta

- Subjektivni osećaj kao prirodno koleno

 
Rizici i komplikacije

Pre tokom i posle operacije odgovoran hirurg i tim preduzimaju sve mere predostrožnosti da do komplikacije ne dođe, ali uvek postoji mogućnost za nešto nepredviđeno, iako se komplikacije javljaju izuzetno retko.

Mogući rizici i komplikacije povezani sa zamenom kolena:

Ograničenje pokreta
Infekcija
Krvni ugrušci (duboka venska tromboza i plućna tromboembolioja)
Povrede Nervnih i krvnih sudova
Prelomi
Povrede ligamenata
Dislokacija Patella
Brzo trošenje plastičnog inserta
Labavljenje i odstranjivanje implantata


Dr D. Radoičić
ortopedski hirurg

vestacko koleno parcijalna proteza kolena unikondilarna proteza kolena endoproteza kolena operacija kolena oporavak

parcijalno koleno