Teniski lakat

Teniski lakat

Tennis elbow

Epicondylitis lateralis

TENISKI LAKAT

Teniski lakat – lateralni epikondilitis lakta bol u laktu

Platelet Rich Plasma (PRP)

Platelet Rich Plasma (PRP) injekcije se generalno preporučuju kod tendinopatija. U slučaju bolova u predelu lakta  PRP se najčešće primenjuje kod sindroma teniskog lakta (lateralnog epikondilitisa) golferskog lakta (medijalnog epikondilitisa) i tendinopatije distalnog pripoja bicepsa.
Teniski lakat je bolno stanje lakta, pripada grupi sindroma preopterećenja (overuse syndrome), obično je uslovljen ponavlanjim dugotrajnim preopterećenjem mišića, tetiva i njihovih pripoja u predelu lakta i podlaktice.

Uprkos imenu većina slučajeva se javlja kod pacijenata koji ne igraju tenis, ali iz profesionalnih ili rekreativnih razloga opterećuju lakat.
 
Bol se obično javlja u predelu tetiva na spoljnoj strani lakta ali se može širiti u podlakticu i ručni zglob. Odmor, analgetici i fizikalna terapja često pomažu kod blažih formi, ukoliko neoperativno lečenje kod hroničnih bolnih sindroma teniskog lakta ne reši problem, obično se predlaže hirurško operativno lečenje.

Od skoro je PRP terapija još jedna od mogućnosti koja može da ublaži tegobe i odloži ili potpuno ukloni potrebu za operativnim lečenjem.

 
Teniski lakat – Simptomi

Bol kod teniskog lakta se obično širi sa spoljne strane lakta u podlakticu i ručni zglob. Bol često otežava ili onemogućuje :
rukovanje
okretanje kvake
držanje šolje
držanje i udaranje reketom

 Kada se javljate ortopedu

Kod bolova u predelu spoljne strane lakta ukoliko mere samopomoći, kao mirovanje, aplikacija leda, analgetskih gelova i/ili analgetika dostupnih u slobodnoj prodaji ne uklanja ili ublažava bolove i tegobe.

 Uzroci

Uzrok su ponavljane kontrakcije mišića podlaktice u nefiziološkim položajima. Ponavljani pokreti uz opterećenje dovode do mikrostresova i brojnih malih ruptura vlakana tetiva koje pripajaju mišiće za koštanu prominenciju (lateralni epikondil) na spoljnoj strani lakta. 

 Kao što i ime sugeriše igranje tenisa – posebno ponavljanje backhand-a lošom tehnikom pokreta, je čest uzrok ovog bolnog stanja. Ali prepoznati su i brojni drugi razlozi kod brojnih profesija:

 

upotreba klešta i ključeva ( vodoinstalateri , građevinski radnici)
slikari
ručno zavrtanje šrafova
sečenje i spremanje sastojaka za kuvanje
branje različitih plodova

 Lečenje

Akutni teniski lakat se najčešće relativno lako leči najpre analgeticima, ukoliko ne dodje do poboljšanja predlaže se fizikalna terapija. Svakako nećete pogrešiti ukoliko promenite, smanjite ili uklonite faktore koji su doveli do teniskog lakta. ( npr. promena tehnike backhand udarca, promena veličine i tipa reketa, pauze u radu i sl.)

 U nekim slučajevima doktor će vam predložiti posebno dizajnirane ortoze za teniski lakat. Nekad su se često primenjivale injekcije steroida ali se u poslednje vreme zbog brojnih štetnih efekata sve manje savetuje primena ovih preparata. Ukoliko se ipak primene treba poštovati princip što manje i što ređe.

 Ukoliko nema odgovora na sprovedeni fizikalni tretman sve je više preporuka za PRP terapiju sa ili bez nastavka fizikalnog tretmana i kod hroničnih ponavljajućih sindroma teniskog lakta. PRP se u više  studija pokazao kao superiorniji tretman u odnosu na kortikosteroide, pri tom bez štetnih efekata.

Operativni lečenje se preduzima kod dugotrajnih bolnih sindroma otpornih na sve prethodne mere sa trajanjem dužim od 6 meseci.  Ponekad su prisutni na rendgenu vidljivi kalcifikati  u nivou lateralnog epikondila humerusa. Hirurškim putem se uklanja obolelo degenerisano tkivo. Operacija se izvodi kao jednodnevna hirurgija.


Primena PRP-a

PRP se dobija iz krvi pacijenta, koja se obrađuje i izdvojena PRP se posebnim špricem ubrizgava u odgovarajuću regiju. 

 U slučaju primene kod teniskog lakta, po pripremi lakta, PRP se ubrizgava u zonu bola tj. oštećenih tetiva, obično se i cilju što bolje distibucije preparata u tkivu  više puta prođe iglicom kroz navedeni predeo, nema bolova io neprijatnosti pošto se prethodno primeni lokalni anestetik.

 Nakon primene se kratko vreme oseća blaga nelagodnost u predelu lakta. 

 Šta mogu da očekujem nakon PRP-a?

Može da se desi da bol u lakta prvih par dana ili nedelja bude značajno blaži ali priosutna ili čak nepromenjen. Moguć je prolazni osećaj ograničenosti pokreta u laktu. Za PRP potrebno je par nedelja nakon primene za potpuno pokretanje procesa reparacije oštećenog tkiva. Pravo poboljšanje obično i nestanak bolova usledi nakon par nedelja od primene. Ne preporučuje se primene nesteroidnih antiinflamatornih lekova (ibuprofen. diklofen i sl. ) nedelje pre i dve nedelje posle primene PRP injekcije (pošto mogu svojim antiinflamatornim dejstvom da utiču na terapeutski inflamatorni reparatorni efekat PRP-a).

 U većini slučajeva preporučuje se fizikalna terapija nakon injekcije, u nekim slučajevima posebno kod dužeg trajanja bolnog sindroma potrebno je ponavljanje PRP injekcije.