Ortopedija Dr Dren


telefoni:

069 693 640 

011 4081927

email:

office@drdren.com

drdren@hotmail.com

Stabilizacija ramena Artroskopija ramena

Artroskopska stabilizacija ramena

operacija iscasenja ramena

​Nestabilnost Ramena

Latarjet operacija

Ortopedija Dr Dren

dr Radoicic D.

Rame, zglob ramena glenohumeralni zglob je zglob sa velikim obimom pokreta. To je zglob u kome se glava humerusa (kost nadlaktice) zglobljava sa plitkom čašicom glenoidom lopatice. Dve zglobne površine kostiju su prekrivene hrskavicom, što sprečava trenje između pokretnih segmenata. Glenoid ramena je izuzetno plitak i ne pokriva odnosno ne sadrži celu glavu humerusa i zbog toga je ramenu potrebna dodatna podrška, koju čine labrum, ligamenti i tetive koje obezbeđuju stabilnost u zglobu uz značajan obim pokreta.

Labrum je deo na glenoidu koji pri određenim povredama može ponekad da strada ili da se ošteti. Posebna vrsta labralne povrede ili raskida labruma se javlja kada se rame dislocira odnosno prilikom iščašenja luksacija ramena i naziva se Bankart lezija ( iscasenje ramena luxatio art.humeroscapularis). Ovo je raskid u delu inferiornog glenohumeralnog ligamenta i čest je kod mlađih pacijenata koji su imali dislokaciju ramena iščašeno rame. Bankart lezija može da dovedo do skolnosti odnosno ponavljanja luksacija kod pacijenata mlađih od 30 godina.

Dijagnoza
Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda, istorije povrede kao i detaljnog kliničkog ispitivanja ramena. Obično su neophodna i snimanja kao što su rendgen ili MR.

Tretman
Mere neoperativnog lečenja za luksaciju i Bankart lezije su odmor i imobilizacija potom praćene fizikalnom terapijom.

Artroskopska stabilizacija ramena operacija iščašenog ramena se izvodi kad neoperativne metode ne dovode do poboljšanja i kod ponavljanih iščašenja, recidivna luksacija ramena.

Operacija ramena - stabilizacija ramena odnosno Bankart reparacija se danas izvodi minimalno invazivnom hirurškom tehnikom artroskopijom ramena.

Hirurgija za tretman bankart lezija i recidivnih luksacija  se ranije tradicionalno izvodila otvorenim putem kroz veliki rez na prednjoj strani ramena, dužine oko 6-10 cm, a ponekad se u određenim slučajevima primenjuje i danas najčešće kao Latarjet operacija. 

Artroskopija ramena omogućuje bolji uvid u zglob, smanjuje hirušku traumu, kao i postoperativne bolove i vreme oporavka. Danas se artroskopska stabilizacija ramena usled napretka u tehnici i lokalnoj blok anesteziji, najčešće izvodi kao jednodnevna hirurgija.


Artroskopska stabilizacija je minimalno invazivna operacija koja se vrši kroz male rezove, od oko 1 cm, potrebne za kameru i artroskopske instrumente. Obično su za stabilizaciju neophodni koštani ankeri, mali implantati na kojim je konac kojim se izvodi prošivanje i pričvršćivanje tetiva za kost, najčešće je u zavisnosti od tehnike i obima oštećenja potrebno od 2 do nekoliko ankera.


Otvorena operacija za nestabilno rame - Latarjet


Artroskopska stabilizacija nije svemoguća niti je uvek indikovana, postoje određene situdacije i pacijenti, nebitno kog su uzrasta, kad artroskopija ramena nije najbolje rešenje za postizanje stabilnog ramena. U poslednje vreme se zbog izuzetno velikog uspeha i jako malo postoperativnih komplikacija, najviše u smislu sprečavanja ponavljanja luksacija primenjuje Latarjet operacija. Izuzetno je popularna u vodećim ortopedskim centrima, ima brojne modifikacije, u osnovi podrazumeva otvoreni pristup ( mada se u poslednje vreme koristi i artroskopija) i transfer dela kosti sa pripojem mišića na prednji deo čašice glenoida lopatice, i fiksaciju tog dela sa obično dva zavrtnja, čime se onemogućava iščašenje ramena. Po stavovima vodećih ortopedskih hiruga, Latarjet operacija treba da je operacija prvog izbora u određenim indikacijama (bez obzira na godine pacijenta), budući da u tim slučajevima artroskopska stabilizacija ima visoku incidencu ponavljanja luksacija.


Latarjet Operacija je hiruški teža i izazovnija operacija u odnosu na relativno jednostavne artroskopske operacije, u pravilno izabranim slučajevima ima odličan ishod i često je preporučujemo i izvodim, posebno kod neuspelih artroskopskih reparacija, kod sportista, kod postojanja koštanih defekata.
 Postoperativna nega
Nakon operacije, provodite oko sat vremena u prostoriji za oporavak.
Posle operacije ruka je u marami - miteli, koja se nosi do tri nedelje, ponekad se nosi i duže ali se u tom slučaju primenjuje uglavnom noću.

Fizikalna terapija praktično počinje od prvog postoperativnog dana. Terapeut i doktor ća vam pružiti sve informacije u vežbi sa aktivnostima i vežbama kako biste ojačali rame i poboljšali obim pokreta.
Biće vam dozvoljeno da obavljate sve svoje dnevne aktivnosti  ali bez podizanja težih predmeta.

Aktivnostima niskog rizika, kao što su trčanje i plivanje se vraćate 8 do 12 nedelja nakon operacije, ponekad se savetuje da izbegavate kontaktne sportove neko vreme. Postoje određene situacije kad fizikalna terapija i ograničenja mogu da potraju duže ili kraće.


Rizici
Artroskopska reparacija stabilizacija ramena je relativno siguran postupak. Budući da je minimalno invazivan, karakteriše ga manje rizika i brži oporavak.

Potencijalne komplikacije su:
Infekcija
Povreda nerava ili krvnih sudova
kontraktura ukočenost zgloba
Bol

Neuspeh artroskopske reparacije odnosno ponovna luksacija ramena koja se obično danas rešava otvorenom Latarjet proceduromortoped 

dr Radoičić D.artroskopska operacija ramena

artroskopija ramena cena

iscasenje ramena luksacija ramena

stabilizacija ramena