Sindrom karpalnog tunela

Sindrom karpalnog tunela  Sindrom karpalnog kanala

 

Lečenje i operacija karpalnog tunela

 

Hirurško lečenje sindroma karpalnog tunela

 

 

Sindrom karpalnog tunela sy canalis carpalis carpal tunnel syndrom

 

U Dr Dren operacija sindroma karpalnog tunela u je jedna od operacije koje izvodimo često i uspešno, minimalno invazivno u bezbednoj lokalnoj anesteziji,  praćeno brzom i uspešnom rehabilitacijom, praktično odmah nakon intervencije možete da napustite ordinaciju. Možete da nam se obratite u vezi primarne i revizione operacije sindroma karpalnog tunela.

 

U Dr Dren smo često u prilici da dijagnostikujemo lečimo i kad je potrebno operišemo sindrom karpalnog tunela, i to od najjednostavnijih do kompleksnih revizionih operacija.

U Dr Dren nam se često javljaju i pacijenti sa čak dugogodišnjim tegobama, često i po preporuci kolega ortopeda,  pacijenti koji su već negde primarno lečeni, koji su već probali da negde drugo reše ovaj problem neoperativno ili operacijom ali se nešto dogodilo pa nije došlo do željenog uspešnog oporavka. Pokušaćemo da odgovorimo na najčešća pitanja u vezi ovog problema.

 


Sindrom karpalnog kanala Sindrom karpalnog tunela


Sindrom karpalnog kanala  nastaje pritiskom  na središnji živac (lat. nervus medianus) u području karpalnog kanala (lat. canalis carpi), a ispoljava se brojnim tegobama, bolovima, promenama u osetljivosti, parestezijama (trnjenje, peckanje) i mišićnom slabošću  u predelu šake i podlaktice.

Anatomija sindrom karpalnog kanala

Nervus medianus prolazi kroz kanal ručja – karpalni kanal. Kosti ručja (lat. ossa carpi) čine dno kanala, a snažni poprečni karpalni ligament prekriva kanal. U kanalu se zajedno sa živcem  nalazi devet tetiva, mišića fleksora prstiju. Smanjenje prostora ili povećanje sadržaja u kanalu mogu dovesti do povećanog pritiska na nerv.

Uzrok nastanka sindroma karpalnog tunela

Ovaj sindrom se najčešće javlja kod žena srednjeg životnog doba. U većini slučajeva ne može se identifikovati uzrok. Obzirom da se radi o relativno malom anatomskom prostoru sa brojnim elementima, svaki neželjeni nadražaj kao što je povreda, upala, degenerativna promena, spoljašnji pritisak na tunel, može izazvati povećanje  pritiska na medianus. Do kompresije n.medianusa može doći kod nekih nakon povreda i preloma ruke i podlaktice, endokrinoloških, reumatoloških i hematoloških bolesti (miksedem, akromegalija, reumatoidni arthritis). Poznati factor rizika za nastanak bolesti je pojačana upotreba ručnog zgloba. Sindrom se češće javlja kod osoba koje dugotrajno rade za kompjuterom i u nekim zemljama, npr. SAD smatra se profesionalnom bolešću.

 

 

Simptomi sindroma karpalnog tunela

Prvi simptom obično je smanjenje osetljivosti u području šake koju inervira živac. Bol se javlja ili pojačava noću. Osećaji mravinjanja, trnjenja ili peckanja mogu se javljati spontano ili pri promenama položaja šake (maksimalna fleksija ili ekstenzija). S vremenom dolazi do razvoja mišićne slabosti i atrofije mišića. Trnjenje i osećaj žarenja su tipično u zoni  prva triprsta i polovini četvrtog prsta šake i bol je naročito izražen noću. Bolovi mogu da zahvate samo jedan, dva ili deo prsta. Bol i trnjenje se ponekad šire u dlan i prste, ali se mogu i u lakat i rame. Ako je kompresija dugotrajna ili intezivna dolazi do promena na mišićima šake, oni hipotrofiraju što dovodi do gubitka snage i nesigurnosti pri hvatanju prstima i slabljenja i gubitka osećaja. 


Dijagnoza

se može postaviti na temelju kliničkog nalaza u zoni inervacije n.medianusa (poremećaji osetljivosti, smanjenje pokretljivosti i atrofija mišića tenara, noćni bol). U dijagnozi mogu da pomognu klinički testovi: Phalenov i Tinelov test. Veoma korisna dijagnostička metoda je elektromioneurografija (EMNG) tj. merenje brzine sprovođenja impulsa kroz n. medianus. Na mestu kompresije nerva postojaće jasno usporenje brzine sprovođenja impulsa.

Sindrom karpalnog tunela Lečenje

može da bude neoperativno i operativno.

Neoperativno lečenje podrazumeva, lokalnu primenu kortikosterioda i izbjegavanje uzroka koji dovode do hroničnog ponavljanog povređivanja i iritacije živca.

Prednost se daje operativnom lečenju koje se preduzima u slučaju da je uzok sindroma mehanička kompresija.

Pravovremeno postavljena indikacija za hirurško lečenje može pozitivno uticati na postoperativne rezultate. Operativni zahvat treba obaviti pre nego što živac bude nepovratno oštećen. Zbog toga je preporučljivo što pre potražiti lekarski savet, jer veća oštećenja živca mogu nastati već pola godine nakon pojave prvih simptoma.

 

Koliko traje oporavak posle operacije karpalnog tunela

 

oporavak je uslovljen brojnim faktorima najviše stepenom i dužinom trajanja kompresije,kao i pravilnom postoperativnom rehabilitacijom, nekad je iznenađujuće brz sa olakšanjem koje se oseti od prvog dana a može da potraje različito dugo.

 

Kako izgleda operativni zahvat?

 

Preko reza na dlanu  presecaju se vlakna poprečnog karpalnog ligamenta i oslobodi nerv medianus. Operaciju karpal tunel sindroma obavljamo često i sa velikim uspehom, kao jednodnevnu intervenciju, ambulantno, u lokalnoj anesteziji, nakon koje nije potrebno ni najmanje zadržavanje u ordinaciji. 

 

karpalni tunel sindrom karpalnog kanala operacija karpalnog tunela

 

za ortopediju Dr Dren

Dr Radoičić D. ortopedski hirurg