Home » Revizija operacije kuka

Revizija veštačkog kuka

Revizija proteze kuka

Reinterventna proteza kuka

Reoperacija kuka

Komplikacije operacije kuka

Komplikacije posle operacije kuka

Revizija totalne endoproproteze kuka
Reinterventna endoproteza kuka Reoperacija kuka
Infekcija prelom labavljenje kuka nakon operacija vestackog kuka veštački kuk ispadanje

 

U Dr Dren Dr Radoičić i saradnici izvode sve vrste revizionih operacija kuka, kolena i ramena. Imamo veliko iskustvo, izuzeno veliku seriju uspešno operisanih pacijenata i mogućnosti da izvedemo sve vrste revizija zamena zglobova kuka, kolena i ramena. Od dijagnoze, preko planiranja, izbora najboljih implanatata za vaš slučaj, operacije i rehabilitacije.

 

Veštački kukovi se rade već dugo, u poslednje vreme se to jako česte operacije,  a u hirurgiji su komplikacije moguće i posledično postoji potreba da se kod određenog broja pacijenata nešto popravlja ili menja nakon primarne operacije ugradnje kuka.

Revizija vestačkog kuka ili ponovna operacija zamene kuka podrazumeva odstranjivanje svih ili nekih komponenata već ugrađenih implantata kuka i zamenu novim obično posebno dizajniranim revizionim implantima. Jednostavno zvuči ali se u najvećem broju slučajeva radi o izuzetno zahtevnoj i složenoj intervenciji.
Svi u prvu operaciju zamene kuka ili kolena obično ulaze sa puno optimizma i željama da sve prođe idealno, razumljivo najvećem broju pacijenata je najbitnije samo da se operišu i da ne košta ništa.
Kao pacijent bi trebalo da znate da se komplikacije operacije kuka ili kolena javljaju negde ređe negde češće. A komplikacije se dešavaju, dešavaju sa i najboljim hirurzima, a oni su bolji samo zato jer su njima šanse da se komplikacije dese manje nego kod manje sposobnih.

U poslednje vreme imamo značajan broj pacijenata koji se javlju radi drugog mišljenja zbog komplikacija prethodne operacije kuka ili kolena. U slučaju pojave komplikacija proteze kuka ili proteze kolena –uglavnom nam dolaze pacijenti po preporuci kolega ili koji su se bolje informisali za lečenje komplikacija nego za prvu operaciju ugradnje veštačkog zgloba.


Iako su u osnovi slične operacije, revizija proteze kuka u odnosu na primarnu zamenu je kompleksnija dugotrajnija i složenija procedura za koju je potrebno posebno planiranje, obično i posebni revizioni implantati ali najpre sposoban hirurg. 
Neuspeh revizije često rezultuje ishodom koji može da stvori trajne ili nerešive probleme tako da za ovu vrstu operacija posebno važi da je manje bitno pitanje gde već ko radi.

Indikacije za reviziju endoproteze kolena su brojne (a ponekad smo prinuđeni da koristimo revizione implantate i za primarnu zamenu kuka)

Najčešči razlozi za reviziju proteze kuka su

labavljenje implantata,
nestabilnost zgloba – ponavljana luskacija kuka iščašenje proteze kuka tj. ispadanje veštačkog kuka

infekcija endoproteze infekcija veštačkog kuka,
bol, neurovaskularni ispadi i sl.
koštani defekti, osteoliza
ukočenost – ograničeni pokreti

heterotopne osifikacije 
prelomi u blizini implantata

Infekcija veštačkih zglobova infekcija proteze kuka i infekcija proteze kolena je u poslednje vreme jedan od češćih razloga zbog kojih nam dolaze pacijenti za reviziju, imamo značajno iskustvo i praktično tim stručnjaka za sveobuhvatnu dijagnostiku i lečenje infekcija endoproteza kuka i kolena, uz podršku iskusnih mikrobiologa i infektologa tretiramo infekcije vestackih zglobova one ili two stage procedurama, sa visokom stopom uspeha.

Kao i za sve veće hirurške procedure, određeni rizici i komplikacije postoje i kod revizione operacije zamene kuka, i čak su nešto viši nego kod primarne nekomplikovane operacije ugradnje kuka, posebno kod infekcija. (detaljnije možete da vidite u tekstu za artroplastiku kuka).

U svakom slučaju potreba za zamenom kuka nije nerešivo stanje i potrebno je da znate da niste osuđeni na trajni invaliditet ukoliko se operacija revizija zamene kuka obavi uspešno. 

Sa novim modernim pristupima i implantima i reviziona operacija kuka ima odlične izglede za uspeh, odnosno za vaše normalno i bezbolno kretanje.

Ishod revizije kuka je najvećim delom uslovljen (princip važi planetarno) vašim stanjem (prisutna ili ne infekcija kuka, neurovaskularni status, komorbiditeti ili koštani defekti) i sposobnostima i znanjem hirurga.

Ukoliko vam je potrebna revizija endoproteze kuka to znači da ste već upoznati sa brojnim aspektima preoperativne pripreme i postoperativnog toka, možete da nam se javite sa dokumentacijom koju već imate a dobićete uputstva šta je sve dodatno poželjno da se uradi od pregleda i analiza.

za ortopediju Dr Dren

Ortopedski hirurg doc dr sc med D. Radoičić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *