U Dr Dren smo često u prilici da dijagnostikujemo i lečimo povrede prednje ukrštene veze ACL-a, i to od najjednostavnijih terapija pa do najkompleksnijih operacija.

Imamo veliko iskustvo u lečenju primarnih povtreda ACL-a ali i komplikacija nakon prethdonih povreda ili operacija kolena - nestabilnosti, nezarastanja, infekcije, osteomijelitisa i ostalih neželjenih stanja. 

Imali smo i imamo ,,pacijente sa svih strana sveta,,  sa velikom potrebom da im se pomogne zbog lečenja raskida prednje ukrštene ili nekih neželjenih ishoda odnosno komplikacija nakon prethodnih tretmana.

Uvek uz korišćenje najsavremenijih saznanja i najmodernijih implantata i hirurških tehnika, a ukoliko je potrebno i uz angažman i drugih vrhunskih hirurških specijalista u multidisciplinarnom pristupu za ove nekad kompleksne probleme kolena


​​​​Termini koji se relativno često koriste kao: povreda kolena, povreda ligamenta kolena, pokidani ligamenti kolena, pokidan ACL, povreda prednjeg ukrštenog ligamenta i sl. se u velikom broju slučajava koriste za opisivanje ozbiljne povreda zgloba kolena. Odnosno opisuju povredu prednjeg ukrštenog ligamenta.


Tekst je namenjen informisanju pacijenata i odnosi se na naša dosadašnja iskustva u oblasti artroskopskih operacija ligamenata kolena u privatnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji i svetu. 

Budući da dobijamo veliki broj poziva i email-ova u vezi operacije, oporavka, čekanja i plaćanja u državnim bolnicama molimo da za te informacije kontaktirate lekare u državnim bolnicama.


Rekonstrukcija ACL (anterior cruciate ligament) je operacija prednjih ukrštenih ligamenata kolena odnosno operacija prednje ukrstene veze (ACL) – koji je jedan od najvažnijih ligamenata kolena. Povrede prednjeg ukrštenog ligamenta se najčešće dešavaju u toku sportova gde su česta nagla zaustavljanja i promene u pravcu - kao što su košarka, fudbal, skijanje i odbojka.

Artroskopija kolena i operacija ligamenata kolena uz artroskopiju ramena i artoplastike je jedna od procedura koju hirurzi Dr Drena najčešće izvode.  U savremenom svetu i našoj privatnoj praksi operacija prednje ukrštene veze se rutinski izvodi kao day surgery odnosno kao jednodnevna hiruška intervencija.


Dosadašnje iskustvo je pokazalo da potpuno pokidan ACL ne može da se uspešno zašije, (iako u poslednje vreme ima radova i tehnika koji prikazuju uspehe kod rane reparacije pokidanog ACL), niti da spontano zaraste, tako da se operacijom ligament menja delom tetive iz drugog dela noge (patelarna tetiva i tetive hamstringsa ili tetiva kvadricepsa) ili u nekim zemljama, gde je dostupno, graftom pripremljenim od preminulog davaoca. Ova operacija se obično vrši kroz male rezove oko vašeg zgloba kolena. Uska, specijalna kamera se koristi radi anatomskog plasmana ACL grafta.

U poslednjih desetak godina je ostvaren značajan napredak u razumevanju anatomije i fiziologije ACL-a kao i hirurškim tehnikama i implantatima za rekonstrukciju.

Izbor operativne tehnike kao i grafta za ACL u mnogim slučajevima zavisi od pacijenta, starosti, želje za bavljenjem sportovima (od značaja je i kojim), kao i zahtevima vezanim za rehabilitaciju, tako da izbor tehnike i grafta u poslednje vreme dogovaram sa svakim pacijentom trudeći se da zajedno izaberemo najbolju opciju.

ACL rekonstrukcija - Zašto se radi

Ligamenti su jake vezivne trake koje koje povezuju jednu kost sa drugom. ACL, jedan od dva ligamenta koji prolaze kroz središte kolena, povezuje butnu kost (femur) sa potkolenicom (tibija) i pomaže u stabilizaciji i kontroli pokreta zgloba kolena.

Većina ACL povreda se događa tokom sportskih i fitnes aktivnosti. Ligament se obično kida pri naglom usporenju i iznenadnim promenama pravca, kao i pri pivotiranju sa čvrsto oslonjenim stopalom, pri čemu dolazi do uvijanja ili istezanja kolena. Inicijalna povreda je obično praćena jakim bolovima, otokom, izlivom u kolenu kao i ograničenim pokretima. ACL je izuzetno značajna veza, obiluje brojnim neuroreceptorima koji tokom svakog pokreta šalju brojne signale u centralni procesor (tzv. mozak), sve te informacije potpuno nesvesno obrađujemo i prihvatamo kao normalnu pojavu (propriocepcija), proces je od izuzetnog je značaja za fiziološku kontrolu pokreta.


Jednom u razgovoru sa pacijentom, pre operacije kolena, u pokušaju da objasnim kompleksnu ulogu ACL-a nekako smo i on i ja shvatili -pronašli automobilsku analogiju, da se ACL, pored povezujuće uloge, ponaša i kao npr. senzor ABS-a, ESP-a i pritiska u gumama i konstantno tokom vožnje obaveštava procesor o točkovima. (DA ME NE BI SHVATILI POGREŠNO, ANALOGIJA NEMA VEZE SA STRUČNO MEDICINSKIM STAVOVIMA I PREDSTAVLJA LIČNO MIŠLJENJE AUTORA).

Operacija raskida ACL-a nije neophodna kod svakog pacijenta.  Ukoliko se bavite poslovima koji zahtevaju dugo sedenje, nemate sportske ambicije ili se ne bavite sportovima kod kojih su neophodna brza zaustavljanja i promene u pravcu,  obično možete da se dobro oporavite i sa neoperativnim tretmanima i fizikalnom terapijom.

ACL rekonstrukcija Operacija prednjeg ukrštenog ligamenta može da se preporuči:

Bez obzira na godine starosti ukoliko ste sportista i želite da nastavite bavljenje vašim sportom, posebno ako sport uključuje skakanje, trčanje, okretanje, brže promene pravca i sl.

Ukoliko je u pitanju povreda više od jednog ligamenata ili hrskavice u kolenu 

Ukoliko ste mladi i aktivni, bez obzira na sportske ambicije

Ukoliko vas povreda onemogućuje da savijate koleno tokom svakodnevnih aktivnosti, ili da se bezbolno krećete tokom aktivnosti kao što je penjanje ili spuštanje na stepeništu.

Rizici

ACL rekonstrukcija je hirurška procedura. Kao i kod svakog operacije, potencijalni rizici su krvarenja, infekcije kao i tromboembolijske komplikacije. Drugi rizici povezani sa ACL rekonstrukcijom uključuju:

Bol u kolenu, ukočenost ili slabost
Loše zarastanje transplantata
Neuspeh da se postigne olakšanje simptoma (bol i nestabilnost kolena)

Izbor grafta

Je svakako jedno od najznačajnih pitanja kada sa pacijentom planiram operaciju.

Trenutno se u Srbiji, za razliku od USA, retko koriste alograftovi (tkiva dobijena i prerađena od mrtvih davalaca-kadavera). Ovaj tip grafta je popularan u USA, zato što hirurg ne mora da gubi vreme na uzimanje grafta (što je ponekad zahtevniji deo operacije) i ne pravi se dodatna hirurška trauma, odnosno ne uzima se tkivo pacijenta, tako je kraće trajanje operacija i manje je plaćanje operacione sale i osoblja. Sa druge strane, ima pacijenata koji dolaze iz USA radi rekonstrukcije ACL autograftom (odnosno svojom tetivom, da bi iz raznih razloga izbegli operaciju sa kadaveričnim graftom). Uglavnom, po literaturi, najveći nedostatak ovih graftova i pored prednosti za hirurga, je nešto veći procenat neuspešnih rekonstrukcija nego kod upotrebe autograftova, veruje se da je razlog upotreba radijacije, tokom obrade, za sterilizaciju grafta, (u toku je razvoj drugih tehnika za sterilizaciju – pranja, vakuuma i sl. koje bi bile poštednije po tkivno grafta).

U svim slučajevima, za rekonstrukciju ACL u Srbiji, koristim autograftove odnosno deo tetive ili tetiva samog pacijenta tako da nema mogućnosti odbacivanja grafta. Postoji nekoliko načina da se uzme tetiva kojom će se nadoknaditi – rekonstruisati ACL.

Najčešće su to graft patelarne tetive, hamstrings tetive (semitendinosus i gracilis) ili u zadnje vreme i tetiva quadricepsa.

Patelarna tetiva ili bone-patellar tendon-bone graft je izuzetno snažan graft sa najdužim i najuspešnijim track reckord-om u hirurgiji ACL-a. I pored brojnih novih tehnika, tako da je više puta u poslednjih 20-ak godina ulazio i izlazio iz mode, primenjen u pravim indikacijama je i dalje kod određenih grupa pacijenata (a i po mnogim vrhunskim ortopedima) odličan izbor za rekonstrukciju ACL-a. Neki kažu da je nedostatak ove tehnike što je nakon uzimanja grafta nešto češća učestalost prednjeg bola u kolenu. Koristim ga i ponekad u odabranim indikacijama i preporučujem po potrebi mladim jakim, pre svega muškim sportistima, koji u svojim aktivnostima izlažu koleno značajnim stresovima kod kojih procenim da je optimalan izbor, i često ga koristim kod revizionih operacija prednje ukrštene veze.

Upotrebom
 tetiva hamstringsa se izbegava prednji bol u kolenu i ove se tetive uzimaju (harvest) izuzetno lako putem malog reza, jedna od razloga zašto je tehnika dobila na popularnosti budući da je i slabije vešti hirurzi relativno lako savladaju.

U tehnici sa ovim tetivama nema punog ranog oslonca na operisanu nogu kao što je slučaj sa patelarnom tetivom, mnogi sportisti nikad ne povrate staru preoperativnu snagu mišića nakon uzimanja ovih tetiva (naročita slabost prilikom fleksije kolena i moguće rotacije – npr. česti pokreti u fudbalu, tenisu, skijanju…), dodatno eventualna nova povreda već oslabljenih hamstringsa može da dovede do mišićnih disbalansa i poremećaja kinetičkih lanaca noge, što može da poveća rizik od obnavljanja povrede kolena ili eventualno drugih zglobova i tetiva. Ipak u pravim rukama i kod dobro izabranih pacijenata i ova je tehnika odlična i pravi izbor za rekonstrukciju, sve češće je koristim zbog mogućnosti lakšeg izvođenja minimalno invazivne all-inside tehnike.

Dobra okolnost kod ove vrste grafta je mogućnost double bundle rekonstrukcija ACL (koja bolje imitira anatomiju pokidanog ACL) međutim (govorim iz svog ugla i ličnog iskustva) iako neki stručni radovi objavljeni u poslednjih par godina promovišu double bundle tehniku, objektivno nema posebnog značaja niti velikih  razlika u odnosu na single bundle rekonstrukciju.

I još jedna autograft opcija – 
tetiva kvadricepsa, dobija na popularnosti u poslednjih par godina, radi se o jakoj tetivi, neki kažu da nema prednjeg bola u kolenu niti nedostataka kao kod uzimanja hamstringsa, takođe se relativno lako uzima. danas se sve češće izvodi i preporučuje posebno ženskim prof. i rekreativnim sportistima. Mnogo prednosti uz nekoliko nedostataka,  a to je vreme, pitanje je da li će proći test vremena i održati se kao pouzdana opcija ili se radi o tehnici koja će vremenom pokazati značajne nedostatke, i dodatno nešto veći rez na prednjoj strani kolena, mnogima kozmetički neprihvatljiv.

Lično iskustvo i izbor 

U poslednjih par godina u najvećem broju slučajeva hamstrings graft, koji se fiksira zgodnom malom instalacijom zvanom endobutton (tightrope arthrex ili ziploop biomet najčešće u mojoj praksi) u ostalim slučajevima stari dobri BptB. Najbitnije je da se izbor operativne tehnike uvek prilagodi pacijentu u zavisnosti od individualnih okolnosti.

Preoperativna priprema

Pre operacije, možda ćete morati na nekoliko nedelja fizikalne terapije radi vraćanja punog obima pokreta kolena. Pacijenti koji se odluče na raniju operaciju sa kontrakturom (nepotpunim obimom pokreta kolena), ili otokom kolena često imaju postoperativne probleme sa vraćanjem punog obima pokreta nakon operacije.

Ako redovno uzimate aspirin ili druge lekove za razređivanje krvi, preporučuje se da prestanete da uzimate ove vrste lekova najmanje nedelju dana pre operacije, da bi se smanjio rizik od krvarenja. Dobićete uputstva o tome kada da prestane te da jedete i pijete pre operacije.

ACL rekonstrukcija je se često izvodi kao procedura u jednodnevnoj hirurgiji, tako da ćete moći da idete kući kasnije istog dana, ili rano ujutro ukoliko ste operisani u popodnevnim časovima.

Šta možete da očekujete

U nekim slučajevima, tokom rekonstrukcije ACL koristi se opšta anestezija, tako da ćete spavati tokom postupka. Češće su regionalne anestezije, kada ste budni tokom operacije, posebno u privatnoj praksi najčešće koristimo najbezbedniju i najpovoljniju lokalnu anesteziju. ACL rekonstrukcija se obično vrši kroz male rezove - jedan za ulaz tanke video kamere (arthroskopa) i ostalima da bi se omogućio pristup hirurškim instrumentima.

Tok postupka

Nakon uklanjanja delova oštećenog ligamenta, pokidani ligament menjamo novom tetivom. Tokom operacije se prave tuneli u butnoj kosti i potkolenici da bi se precizno pozicionirao graft kojim se menja raskinuti ACL, koji se zatim fiksira u kostima sa šrafovima ili drugim implantatima predviđenim za fiksaciju ACL grafta.

Nakon operacije

Kada se oporavite od anestezije, ukoliko nema razloga za zadržavanjem biće vam dozvoljeno da idete kući kasnije istog ili narednog dana. Pre nego što odete kući, bićete upoznati sa principima hoda sa štakama.

Dobijate od dr Radoičića detaljno štampano uputstvo sa savetima o postoperativnom ponašanju, vežbama i  aktivnostima.

Fizikalna terapija posle operacije ACL pomaže da se ojačaju mišići i poboljša fleksibilnost kolena. Izvodite vežbe po protokolu koju vam preporuči dr Radoičić

 
Upotreba Platelet rich plasme kod rekonstrukcije ACL

Jedna od novijih opcija ali i dilema je upotreba bioloških preparata kao što je platelet rich plasma PRP. Graft kojim rekonstruišemo ACL je mrtvo devaskularizovano tkivo kad ga fiksiramo na mesto ACL-a. Potrebno je da ligamentizuje i regeneriše da bi preuzeo ulogu koju je imao prirodni prethodni ACL. Vremenom stem ćelije naseljavaju tkivo grafta, regenerišu krvne sudove i ostale strukture ligamenta, u osnovi graft kojim rekonstruišemo ACL je osnova-matrix za regeneraciju. Postoje studije koje pokazuju da PRP tokom  i u ranom postoperativnom periodu ubrzava i osnažuje ovu regeneraciju.

Lično mišljenje : ubeđen sam da PRP ne šteti, da ima smisla da se pomogne procesu regeneracije, a koliko je metod efikasan ne znam niti mogu sa sigurnošću da kažem. Kad bi bilo moguće koristio bih i davao PRP svim pacijentima kojima je potrebna/ izvedena ACL rekonstrukcija, međutim zbog cene i nemogućnosti ostvarivanja prava na PRP terapiju preko osiguranja metodu koristimo relativno retko, kod pacijenata koji mogu da je priušte.

U ortopediji budućnosti očekujemo velike i značajne pomake. Određene studije najavljuju velike pozitivne promene za različite modalitete biološke terapije, sa upotrebom matičnih ćelija, autolognih kolagenskih matriksa koji će moći da repariraju oštećene ligamente bez potrebe za hirurgijom i slična unapređenja koja će nam (hirurzima), ako se prognoze ostvare, oduzeti kamere, noževe, testere i ostale brojne zabavne spravice.

Rezultati

Uspešna ACL rekonstrukcija praćena adekvatnim programom rehabilitacije može da povrati stabilnost i funkciju kolena. Sportisti se obično vraćaju svojim sportovima posle četri do šest meseci.


Za profesionalne sportiste po potrebi posebno prilagođavamo i planiramo pre i postoperativni postupak.za ortopediju Dr Dren ortopedski hirurg

doc dr sc D. Radoičić


operacija ligamenata kolena banjica
prednji ukrsteni ligamenti simptomi
prednji ukrsteni ligamenti operacija

acl prednja ukrstena veza prednji ukrsteni ligament operacija prednje ukrstene u oporavak posle operacije acl indikacije za operaciju prednje ukrstene acl

operacija acl oporavak
View this post on Instagram

ACL rekonstrukcija – Prednji ukršteni ligamenti operacija ČINJENICE Dr Dren Ortopedija Vratite stabilnost kolenu i sačuvajte ga od propadanja. Povredili ste ACL prednji ukršteni ligament kolena? Dobra vest je da nakon uspešne operacije možete da se vratite na teren i nastavite gde ste stali. Potpuno pokidan ACL ne zarasta, i potrebna je operacija. U Dr Dren dr Radoicic i ostali rade operacije ACL ističemo: - jednodnevna hirurgija u lokalnoj anesteziji - od dolaska do odlaska 4 do 6 sati - najveće iskustvo u jednodnevnim operacijama prednje ukrštene na našim prostorima - vrhunski implantati i sve ostalo - stručnjaci koji se stalno usavršavaju - individualni plan operacije i rehabilitacije - ubrzani oporavak Nažalost nema te fizikalne terapije, odmora, relaksacije i pauze koji će omogućiti da potpuno pokidan prednji ukršteni ligament zaraste niti da se regeneriše. Koleno bez ACL je sklono povredama meniskusa posebno kod profesionalnih i rekreativnih sportista! Ukoliko izgubite dobre zdrave meniskuse (shock absorbere) razvijaju se šanse za ubrzanu artrozu kolena. Rana artroza u tridesetim i četrdesetim godinama može značajno da redukuje vaše sportske potencijale pa čak i brojne normalne aktivnosti. #arthrex #acl #koleno #ortoped #kuk #ortopedija #markmedical #fizikalnaterapija #fizikalnaterapijairehabilitacija #sportskaoprema #sportskamedicina #sport #operacija #operacijakolena #prednjiukrsteniligamentikolena #artroskopija #aclsurgery #knee #kneesurgery #oporavak #kneerehab #aclrehab #aclreconstruction #nestabilnost #smileyface #orthopedicsurgeon #ortoped #hirurg #fudbal #drradoicic #drdren

A post shared by Dr Dren Ortopedija (@drdrenortopedija) on

artroskopija kolena cena

Operacija ligamenata kolena

Rekonstrukcija prednje ukrštene veze

ACL Rekonstrukcija

prednji ukršteni ligamenti kolena

prednji ukrsteni ligamenti simptomi

prednji ukrsteni ligamenti oporavak

operacija ligamenata i meniskusa

Operacija ligamenata kolena

Prednji ukrsteni ligamenti operacija oporavak


pokidani ligamenti zgloba
prednji ukrsteni ligamenti kolena operacija
oziljak od operacije kolena
View this post on Instagram

Da li možete da se bavite sportom iako ste pokidali ACL prednji ukršteni ligament kolena? DA ali nemojte ! Povreda raskid ACL-prednji ukršteni ligament nije ni prijatna ni zabavna. Dobra vest je da nakon što se uspešno operiše možete da se vratite na teren i nastavite gde ste stali. Loša vest je da ukoliko je ACL pokidan verovatno bi trebalo da obustavite naporne sportske aktivnosti, uradite operaciju ACL i nastavite snažno u sledećoj sezoni Mnogi kažu : Čekajte doktore, čuo sam da je moguće da se nastavi sa sportom i sa pokidanim prednjim ukrštenim ligamentom?!? Mnogi su u pravu, moguće je ali nije pametno i ne savetujemo vas u tom pravcu. Zašto? ACL potpuno pokidan ne zarasta, i potrebna je operacija Nema te fizikalne terapije, tog odmora i pauze koja će omogućiti da potpuno pokidan ligament zaraste niti da se regeneriše. Sorry! Pokidan ACL utiče na oštećenja meniskusa Meniskusi su ,,amortizeri,, kolena, kad je ACL pokidan hrskavica se ubrzano oštećuje a česta su i oštećenja meniskusa, često viđamo udružene povrede meniskusa i ACL Oštećenja meniskusa dovode do artroze kolena (trošenja-propadanja kolena) Koleno bez ACL je sklono povredama meniskusa posebno kod profesionalnih i rekreativnih sportista! Ukoliko izgubite dobre zdrave meniskuse (shock absorbere) razvijaju se šanse za ubrzanu artrozu kolena – gonartrozu. Rana artroza u tridesetim i četrdesetim godinama može značajno da redukuje vaše sportske potencijale pa čak i brojne normalne aktivnosti. Da li možete da se bavite sportom bez ACL-a? Da ali nemojte! Ukoliko niste tretnutno na olimpijadi (i imate ozbiljne šanse da osvojite medalju) naš savet je da obustavite naporne treninge i operišete ACL. Ne bavite se profesionalnim sportom (ako to nije šah) sa pokidanim ACL-om. Rizikujete brojne odložene neželjene posledice, uradite operaciju i vratite se u igru sa stabilnim kolenom! Snimci i video dve nedelje nakon operacije rekonstrukcije ACL minimalno invazivna operacija autograft quadruple hamstrings fiksiran endobuttonom tightrope, objavljeno uz odobrenje pacijenta i hirurga dr Radoičić. #ortopedija #ortoped #drdrenortopedija #drradoicic

A post shared by Dr Dren Ortopedija (@drdrenortopedija) on

prednji ukrsteni ligamenti kolena forum
vezbe posle operacije kolena

Ortopedija Dr Dren

Ortopedska hirurgija i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927


office@drdren.com

operacija kolena iskustva
operacija kolena rehabilitacija
artroskopija prednji ukrsteni
prednji ukrsteni ligamenti rehabilitacija