prp terapija kolena iskustva
prp terapija cena

Dr Dren Ortopedija

Ortopedska hirurgija  i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927

office@drdren.com

plazma terapija cena

Prevare i Predostrožnosti kod primene PRP

Danas postoje posebno dizajnirani PRP setovi, renomiranih proizvođača koji su i registrovani sa pravom primene u ranije navedenim indikacijama. Ti setovi su sterilno upakovani sa odgovarajućim materijalom za uzimanje, obradu i pripremu PRP-a. Primenom pravih setova dobijaju se optimalne terapijske doze PRP-a. Cena setova i adekvatne opreme u najvećoj meri utiče na cenu tretmana.
Usled u poslednje vreme izuzetno velike popularnosti PRP metoda, pored pravilne primene ima i domaće ,,amaterske’’ PRP odnosno PRP dobijene centrifugiranjem u običnim epruvetama.

Tako dobijena PRP pored mogućih problema sa postizanjem aseptičnih uslova i održavanjem sterilnosti često nema terapijski efekat pravih PRP preparata. 

Ima ordinacija u kojima se ovaj način primenjuje zbog izrazito niskih troškova običnih epruveta koji ne prelaze par eura po aplikaciji, a često se naplaćuje kao kod primene pravih PRP setova.

Neophodno je da prepoznate upotrebu pravih sterilno upakovanih PRP setova (kitova) renomiranih proizvođača.


Vaše je pravo da postavite pitanje lekaru koji primenjuje PRP koji set koristi, slobodno proverite na internetu ( google, youtube), obično se uz pravi set dobija originalna nalepnica koja prati proizvod ( sa svim podacima o upotrebljenom PRP sistemu), koju bi trebalo da vam lekar zalepi ili da uz izveštaj o primeni PRP metode.

View this post on Instagram

PRP terapija PRP plazma Platelet-rich plasma koleno rame kuk skočni zglob lakat PRP sadrži različite faktore rasta i ima značajan potencijal da utiče na poboljšano zarastanje povređenih zglobova, tetiva, ligamenata i mišića. PRP primenjen na pravi način je potpuno bezbedna procedura bez neželjenih efekata. Broj indikacija se ubrzano povećava uključujući hronične tendinopatije, artroze, kod povreda i nakon hirurške reparacije Ahilove tetive, tetive kvadricepsa, ligamenta patele, tetive bicepsa (proksimalni i distalni pripoj), ruptura gastroknemiusa, plantarni fascitis, povrede medijalnih i lateralnih kolateralnih ligamenata kolena, nakon artroskopija. Platelet-rich plasma je derivat krvi pacijenta i nema imunobioloških prepreka u primeni niti rizika od transmisivnih bolesti. Za razliku od injekcija kortikosteroida nema rizika od lokalnog slabljenja tkiva i posledičnih ruptura tetiva, ligamenata i mišića. Za određene regije i zglobove često koristimo ultrazvuk, upotreba ultrazvuka je ponekad neophodna i obezbeđuje dodatnu vizuelizaciju i preciznost u primeni PRP- a. PRP je naročito popularna kod sportista. Sportisti su motivisani da se što pre vrate u vrhunsku takmičarsku formu i rado koriste jednostavne, brze i bezbedne metode kao što je PRP. Brojni vrhunski sportisti redovno koriste PRP tretmane nakon povreda ili bolnih stanja za brži povratak u top formu. Moguće su značajno manje cene za više davanja ili obostrana davanja, za sportiste, nakon artroskopija i drugih intervencija Više na https://www.drdren.com/prp-terapija.html #prpterapija #prp #drdrenortopedija #ortoped #drradoicic #prpkoleno #prprame #prpkuk

A post shared by Dr Dren Ortopedija (@drdrenortopedija) on

PRP Terapija 


PRP terapija koleno kuk rame lakat ahilova tetiva


prp terapija plazma terapija arthrex acp platelet rich plasma komplikacija prp sportski lekar teniski lakat ahilova tetiva bolno koleno

prp terapija koleno cena

​​

PRP tretman PRP plazma terapija u ortopediji
PRP TERAPIJA platelet rich plasma

Povrede tetiva, ligamenata i mišića, artoze (gonarthrosis, coxarthrosis i ostale) kao i hronični bolni sindromi vezani za pomenuta tkiva često predstavljaju težak terapijski problem  za pacijenta, kao i zdravstvene radnike u ortopediji i traumatologiji, fizikalnoj i sportskoj medicini.


Imaju visoku incidencu i neretko rezultuju dugotrajnim odsustvima i umanjenjem radne i sportske sposobnosti. Ista stanja i  povrede kod profesionalnih sportista dovode do produženih odsustvovanja sa posledičnim padom forme i ugrožavanjem karijere.

Platelet-rich plasma (PRP) sadrži različite faktore rasta i ima začajan potencijal da utiče na poboljšano zarastanje povređenih zglobova, tetiva, ligamenata i mišića.
U poslednjih nekoliko godina sprovedena su brojna ispitivanja mehanizama dejstva kao i standardizacija tehnika procesuiranja i doziranja PRP-a.
Po nekim istraživanjima PRP stimuliše proliferaciju ćelija na mestu primene, pospešuje zarastanje povređenih zglobova, tetiva, ligamenata i mišića i ubrzava rehabilitaciju i vraćanje na nivo aktivnosti pre povrede.
 
Koje su indikacije za primenu PRP-a ?


PRP metod nije svemoguć i ne može da se garantuje 100% - tni uspeh nakon primene, ali što je najbitnije primenjen na pravi način sigurno je potpuno bezbedna metoda bez neželjenih efekata.


Broj indikacija se ubrzano povećava, sa početnom primenom i najboljim rezultatima kod hroničnih teninopatija, rezistentnih na analgetike i fizikalnu terapiju, na brojna druga stanja i povrede :
 
-          hronične tendinopatije :  tennis elbow, patelarni tendonitis, tendonitis Ahilove tetive
-          kod artroza (gonarthrosis, coxarthrosis i ostalih)
-          kod povreda i nakon hirurške reparacije Ahilove tetive,
-          tetive kvadricepsa naročito posle operacije
-          ligamenta patele, tetive bicepsa (proksimalni i distalni pripoj),  
-          ruptura gastroknemiusa
-          plantarni fascitis
-          povrede medijalnih i lateralnih kolateralnih ligamenata kolena
-          nakon artroskopija: kolena (meniscektomije ili reparacije meniskusa, parcijalne lezije ACL-a, rekonstrukcije, hondralni defekti), ramena (stabilizacije i reparacije rotatora), skočnog zgloba.
 
Najbolji rezultati se postižu sa individualnim planiranjem primene PRP-a, nakon primene adekvatnim savetima za aktivnosti i pravom kombinacijom fizikalno terapijskih procedura ukoliko su potrebne.

Kako PRP utiče ne procese zarastanja? 


Danas dostupne metode lečenja povreda tetiva ligamenata i mišića i pored ogromnih napredaka u operativnoj tehnici i ortopedskim implantatima, kao i razumevanju bioloških mehanizama povreda, ponekad nisu dovoljno efikasne, u određenom broju slučajeva ne dovode do definitivnog izlečenja. Postoperativni oporavak u brojnim slučajevima zahteva dužu imobilizaciju koja često ugrožava i umanjuje potpuni funkcionalni oporak.
 
Farmakološka terapija - nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) ili kortikosteroidi mogu da olakšaju tegobe u nekim slučajevima ali je često olakšanje samo privremeno, sa često prisutnim neželjenim efektima.
Idealan tretman bi trebalo da ostvari svoj cilj u relativno kratkom vremenu sa malo nelagodnosti ili invalidnosti. Iako se najvećem broju slučajeva intraoperativno postigne pouzdana hirurška reparacija ligamenata, tetiva ili mišića, dugotrajni ishodi lečenja nisu jednako dobri kao imedijatni hirurški rezultat. Jedan od primarnih razloga za suboptimalne hiruške ishode je činjenica da hirurška fiksacija (anchor-ima, zavrtnjima i suturama) vremenom gubi na snazi, ukoliko reparirane strukture nemaju dovoljno potencijala i sposobnosti  za samoreparatorne procese.
 

Određeni faktori se mogu koristiti samostalno ili u različitim kombinacijama, danas je u brojnim centrima u rutinskoj praksi primena PRP-a (trombocitima obogaćene plazme Platelet-rich plasma), što je u stvari plazma procesuirana na takav način da zadržava visoku koncentraciju trombocita i faktora rasta.

Platelet-rich plasma pospešuje procese zarastanja na više načina. U trombocitima se nalaze faktori rasta koji iniciraju reparatorne odgovore tkiva, pozitivno utičuna produkciju kolagena i lokalne vaskualrizacije. U PRP-u se nalaze faktori rasta, kao što su iz trombocita izvedeni faktor rasta  (PDGF-AA,BB, ili AB), insulinu sličan faktor rasta (IGFI i II), transformišući faktor rasta beta (TGF-b) epidermalni faktor rasta (EGF), vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF), faktor rasta fibroblasta  (FGF 1,2) i koštani morfogenetski proteini (BMP, posebno BMP12 i BMP13) predstavljaju grupu supstanci koje mogu da deluju na takav način. Faktori rasta mogu biti lokalno proizvedeni od strane ćelija u oblasti povrede, tokom fiziološke reparacije, ili mogu da dospeju krvotokom. Odavno su prepoznati kao modulatori rasta i razvoja ćelija, utiču na migraciju, replikaciju, sintezu matriksa, i transformaciju ćelija. Postoje brojni dokazi da ovi faktori rasta pozitivno utiču na različite faze zarastanja ligamenata tetiva i mišića, kao da ubrzavaju zarastanje različitih rana koje zahvataju kožu i potkožna meka tkiva.

Postoje li komplikacije i rizici kod primene PRP-a ?

Platelet-rich plasma je derivat pune krvi pacijenta i nema imunobioloških prepreka u primeni niti rizika od transmisivnih bolesti.

Za razliku od injekcija kortikosteroida nema rizika od lokalnog slabljenja tkiva i posledičnih ruptura  tetiva, ligamenat i mišića (u regijama u kojima su primenjivani kortikosteroidi).

Nakon primene moguća je pojava kratkotrajnog bola, crvenila i otoka.

Postupak primene PRP-a


Od izuzetnog je značaja poštovanje principa sterilnog rada. Zato se koriste posebni sterilno pakovani sistemi za uzimanje krvi i obradu u posebnim uređajima namenjenim za derivaciju PRP-a iz krvi pacijenta.

Najpre se određena količina krvi (u zavisnosti od sistema koji se koristi) uzima iz vene na ruci.

Potom se krv obrađuje, što traje 5 do 10 minuta, postupkom se dobija izdvojena PRP, u posebnom sistemu, sistem obezbeđuje potpunu sterilnost rastvora. Dobijena PRP se ubrizgava injekcijom u željenu regiju, prethodno pripremljenu i očišćenu hirurškim antisepticima.

Koja je uloga ultrazvuka u primeni PRP-a?

Za određene regije i zglobove često koristimo ultrazvuk, upotreba ultrazvuka je ponekad neophodna i obezbeđuje dodatnu vizuelizaciju i preciznost u primeni PRP- a. Može se i dokumentovati lezija mišića, ligamenta ili tetive, kao i kasnije objektivno pratiti poboljšanje i zarastanje tetiva, mišića ili ligamenata.

Zašto je PRP atraktivna metoda za sportiste? prp terapija kolena iskustva


PRP je naročito popularna kod sportista. Sportisti su motivisani da se što pre vrate u vrahunsku takmičarsku formu i rado koriste jednostavne, brze i bezbedne metode kao što je PRP.

Brojni vrhunski sportisti redovno koriste PRP tretmane nakon povreda ili bolnih stanja za brži povratak u top formu.

Posebno pošto je po sadašnjim propisima World Anti-Doping Agency (WADA) PRP dozvoljen metod i nije na listi doping sredstava.


U Dr Dren ortopediji , primenjuje se sertifikovani, sterilni, jednokratni ARTHREX ACP PRP (Made in USA/Germany) sistem.  Za svaki primenjeni prp na specijalističkom nalazu dobijate prateću nalepnicu sistema. 
Naglasili bi par napomena kod PRP terapije, najpre nije svemoguća i ne primenjuje se u svim slučajevima. 

Kvantifikacija mogućih poboljšanja nakon primene nije moguća. 

Svakako da može pouzdano  da se tvrdi da ne šteti, i da rizici ukoliko se pravilno primenjuje praktično ne postoje, obzirom da se radi o preparatu - derivatu vaše krvi.

prp tretman kolena cena
prp terapija kolena cena

Moguće su značajno manje cene za više davanja ili obostrana davanja, za sportiste, nakon artroskopija i drugih intervencija (izvedenih u Dr Dren).

plazma terapija prp terapija prp tretman 


za ortopediju Dr Dren

ortoped dr sc Radoičić D.