Prelomi skočnog zgloba

prelom skocnog zgloba, fraktura skocnog zgloba, skocni zglob operacija

PRELOMI SKOČNOG ZGLOBA

U Dr Dren smo često u prilici da lečimo prelome skočnog zgloba i stopala od najjednostavnijih za koje je dovoljan gips do najkompleksnijih operacija preloma skočnog zgloba.

 

Međutim u Dr Dren nam se najčešće javljaju pacijenti sa prelomima skočnog zgloba koji su već negde primarno lečeni ali iz nekog razloga nije došlo do željenog uspešnog zarastanja i oporavka. 

Imamo veliko iskustvo u lečenju komplikacija preloma skočnog zgloba (odnosno popularno fractura trimalleolaris i fractura bimalleolaris ili trimaleolar ni i bimaleolarni prelom), sa ili bez luksacija, mekotkivnim defektima i drugim otežavajućim okolnostima, nezarastanja, pseudoartroza, infekcije, osteomijelitisa, različitih deformiteta i ostalih neželjenih stanja. 

Imali smo i imamo ,,pacijente sa svih strana sveta,,  sa velikom potrebom da im se pomogne zbog komplikacija preloma skočnog zgloba. 

Uvek uz korišćenje najsavremenijih saznanja i najmodernijih implantata i hirurških tehnika, a ukoliko je potrebno i uz angažman i drugih vrhunskih hirurških specijalista u multidisciplinarnom pristupu za ove nekad kompleksne probleme.

Prelomi skočnog zgloba su najčešći prelomi noge, u poslednjim desenijama sa porastom interesovanja za aktivnijim životnim stilovima značajno raste incidenca ovih povreda.

 

Najveći broj ovih preloma može uspešno i bezbedno da se leči i operiše, ukoliko je to potrebno, i ukoliko to izvodi obučeni hirurg u jednodnevnoj hirurgiji bez dana ležanja u bolnici. 

Savremeni pristup u lečenju implementiran i u našoj praksi nam omogućuje da u poslednje vreme sve prelome skočnog zgloba operišemo modernim implantima u lokalnoj anesteziji kao jednodnevnu operaciju.

 

U Dr Dren smo često u prilici da rešavamo neželjena stanja nakon preloma i često nam se pacijenti obraćaju u vezi komplikacija prethodnog lečenja ili prethodnih neuspelih operacija preloma skočnog zgloba. 

Kad se prelom desi ukoliko je potrebna operacija preloma skočnog zgloba ukoliko je moguće bolje je planirati i izvesti je pre nego kasnije. 

A postoje i situacije odnosno tipovi povreda skočnog zgloba kad je bolje da se sačeka određeno vreme pre operacije, posebno ukoliko su ugrožena meka tkiva u regiji skočnog zgloba, zato je neophodno da procenu za vreme operacije, ukoliko je potrebna, izvede ortoped koji ima adekvatna znanja.


Mehanizmi povrede i klasifikacije

Česti usled high-energy traume (saobraćajni traumatizam) i kod low-energy trauma ( padovi, saplitanja, sportovi). Najčešće se javljaju kod mlađih muškaraca i starijih žena.
Popularna su tri klasifikaciona sistema deskriptivni (Henderson) na uni-, bi- i trimaleolarne, Lauge-Hansenova na osnovu delovanja deformišućih sila prilikom povrede, i Weber-ova na osnovu nivou preloma fibule u odnosu na tibiofibularnu sindesmozu. Kalsifikacije omogućuju jasno određivanje indikacionih zona za operativno odnosno neoperativno lečenje.
Dijagnoza – klinički pregled ukazuje na edem i bolnost obično perimaleolarno, praćen limitiranim pokretima i/ili deformitetom skočnog zgloba. Obavezni su AP i lateralni rtg snimci, ili ankle serija. Rtg procena obuhvata medijalnu i superiornu zglobnu liniju (4mm ili manje od 1mm razlike), talarni tilt <5mm, talokruralni ugao od 80 do 150, tibiofibuilrano preklapanje u svim projekcijama treba da je >1mm. Anatomska repozicija je od izuzetne važnosti obzirom da talar shift od 1mm redukuje zglobnu kontaktnu površinu za 40%. (od izuzetnog značaja obzirom da neoptimalno lečeni prelomi daju kasnije velike probleme – posttraumatska artroza)

Lečenje – U slučaju otvorenih preloma po protokolu opisanom u prethodnim člancima, po stabilizaciji mekih tkiva preduzima se definitivno ne ili operativno lečenje.

Ciljevi lečenja su anatomska repozicija artikularnih površina, koštano zarastanje, rano pokretanje i restauracija funkcije.

Nedislocirani prelomi jednog maleolusa ( češći lateralnog) bez talarnog shifta, su obično stabilne povrede koje se uspešno tretiraju potkolenim gipsom ili ortozom, u trajanju od 6 nedelja. Ima dokaza da je u slučaju izolovanog dislociranog preloma medijalnog maleolusa nekad operativna repozicija i fiksacija bolja opcija od gips imobilizacije.

Dislocirani bi- i trimaleolarni prelomi, kao unimaleolarni prelomi sa evidentnom povredom. dijastazom sindesmoze su obično nestabilni prelomi i tretiraju se operativno ORIF-om. Mada u određenim slučajevima gde postoje kontraindikacije za operativnim pristupom lečenje može da se nastavi repozicijom i gips imobilizacijom.

Operativno lečenje se najčešće izvodi pločicama i zavrtnjevima, obično je neophodna i fiksacija tibiofibularne sindesmoze jednim zavrtnjem, ili danas posebnim implantom endobutton-om, nekad je potrebna i rtg intraoperativna verifikacija pozicije.

 

Operacija preloma skočnog zgloba – u Dr Dren ortop. izvodimo je najčešće kao jednodnevnu intervenciju u lokalnoj anesteziji (bilo da se radi o operaciji svežeg preloma ili o nesaniranom prelomu ili kod razvijenih komplikacija nakon prethodnog lečenja preloma).

U Dr Dren koristimo moderne implantate i minimalno invazivne tehnike koje omogućuju nekad i da ne postavljamo imobilizaciju ili ako je primenjujemo onda kraće traje, i brži oporavak.

Za najbolji ishod operaciju preloma treba izvesti što ranije, ukoliko se operacija iz različitih razloga radi odloženo dolazi do određenih poteškoća, ali i ovo stanje možemo da rešimo uspešno uz eventualne dodatne hiruške postupke tokom operacije.

Tačan vremenski okvir za fizikalnu terapiju i vrstu propisanih vežbi se prilagođava individualno. Plan rehabilitacije zasnivaće se na obimu i tipu povrede, primenjenoj operativnoj tehnici kao i  zdravstvenom stanju i vašim potrebama i očekivanjuma. Kompletan oporavak i povratak na nivo aktivnosti pre povrede obično traje od nekoliko nedelja do  6 meseci.

Operacije preloma skočnog zgloba u poslednje vreme izvodimo sve češće,  praćeno brzom i uspešnom rehabilitacijom.

Ako ste profesionalni sportista operativni i postoperativni tok vam individualno prilagođavamo u skladu sa očekivanim povratkom i naprezanjima koja vas očekuju na terenu.


Komplikacije – Kod neadekvatno lečenih preloma skočnog zgloba komplikacije se često javljaju i mogu da budu značajne. Rane su najčešće usporeno zarastanje postoperativne rane, infekcije rane, osteomijelitis, neurom ili oštećenja suralnog nerva. Kasne su nezarastanje, dijastaze sindesmoze, hronični bolovi, kontrakture, nestabilnost, posttraumatska artroza skočnog i često subtalarnog zgloba. Artrodeza (artroplastike skočnog zgloba se još uvek retko izvode) skočnog zgloba je neophodna kao finalna mera lečenja u oko 5% slučajeva