Prelomi lakta

Prelom lakta operacija i neoperativno lečenje preloma lakta

Zglob lakta je kompleksan zglob koji formiraju tri kosti  humerus, radijus i ulna sa brojnim vezama ligamentima i mišićima.

Uspešno dijagnostikujemo i tretiramo najkompleksnije ali i jednostavne prelome lakta, savremenim pristupom i vrhunskim implantatima.


Povrede lakta posebno prelomi, ukoliko se ne leče ili operišu adekvatno mogu da imaju brojne neželjene posledice najčešće u vidu ograničenih pokreta, deformiteta ili hroničnih bolova.

Postoji vise tipova preloma lakta, mogu da se tretiraju imobilizacijom – gipsom ili ortozama ili operacijama. Od pravilne procene i dobro izabranog i sprovedenog lečenja zavisi i rezultat odnosno funkcija ruke nakon povrede preloma lakta.

Za određene prelome gotovo u svim slučajevima je potrebna operacija.

Danas su razvijene brojne minimalno invazivne tehnike alii savremeni anatomski implantati koji omogućavaju (normalno ukoliko doctor zna šta radi) restauraciju prelomljene kosti i zgloba uz minimalne rizike za dodatna oštećenja.

Za uspeh operativnog lečenje je jako bitno proteklo vreme od preloma, kasno ili odloženo operativno lečenje iziskuje ponekad dodatna napore i umanjuje šanse za vrhunski rezultat.


Nekad je odličan rezultat i kad operacijom dobijemo stabilnost lakta uz neko ograničenje pokreta, a pacijenti su izuzetno zadovoljni kad postignemo da hronično nezarasli prelom zaraste i da lakat ne ,,beži,, u bizarne položaje i ne boli neprestano.


U poslednje vreme u našoj praksi operišemo sve vise slučajeva gde je iz različitih razloga operacija indikovana kasno ili su nam se pacijenti kasno javili sa prelomom lakta koji je primarno bio za rano operativno lečenje.

Kompleksni prelomi lakta - kominutivni prelomi distalnog humerusa su značajan entitet i zahtevaju posebnu pažnju obučenih i iskusnih lekara. Nelečeni adekvatno mogu da imaju za posledicu značajnu invalidnost posebno ako je u pitanju vodeća dominantna ruka.


Prelomi glavice radiusa mogu da se izdvoje kao posebni, često se previde, mogu da se lečen neoperativno imobiluizacijomi mirovanjem, u poslednje vreme posebno kod mlađih određene prelome glavice radiusa operišemo nekada se često kod ovih preloma ili lošeg zarastanja sa blokadom pokreta u laktu odstranjivala glavica radiusa a danas sve češće posebno dizajniranim malim implantatima pločicama i zvartnjevima postižemo restauraciju glavice i normalnih anatomskih odnosa.

U lečenju preloma lakta ovih preloma kao i njihovih komplikacija - kontraktura lakta ograničeni pokreti lakta, nezarastanje, deformitet lakta, imamo značajno iskustvo i odlične rezultate.


Prelomi lakta - Povoljna okolnost kod ovih preloma je da gotovo sve operacije preloma lakta mogu da se izvedu u bezbednoj lokalnoj blok anesteziji sa minimalnim rizicima u odnosu na opštu anesteziju, i gotovo sve od prostih preloma olekranona do najkompleksnijih preloma lakta operišeno kao jednodnevne slučajeve kao one day surgery.


U galeriji su slike operacija koje smo izveli u skorijem periodu, dobijene su uz pristanak pacijenata i prikazane u svrhu edukacije i informisanja (images copyrighted, viewer discretion is advised).


Za ortopediju Dr Dren

ortopedski hirurg

dr sc med D. Radoičić

Prelomi lakta Prelom lakta

Operacija lakta

Prelomi olekranona Prelom glavice radiusa

Fractura cubiti

Fractura olecrani

Fractura radii

​operacija ruke

Ortopedija Dr Dren


telefoni:

069 693 640 

011 408 1927

email:

office@drdren.com

drdren@hotmail.com