skocni zglob oporavak
prelom skocnog zgloba
prelom skočnog zgloba oporavak
povreda skocnog zgloba forum

PRELOMI SKOČNOG ZGLOBA

prelom skocnog zgloba, fraktura skocnog zgloba, skocni zglob operacija

ortopedija Dr DrenPrelomi skočnog zgloba su najčešći prelomi noge, u poslednjim desenijama sa porastom interesovanja za aktivnijim životnim stilovima značajno raste incidenca ovih povreda.

Najveći broj ovih preloma može uspešno i bezbedno da se leči i operiše, ukoliko je to potrebno, i ukoliko to izvodi obučeni hirurg u jednodnevnoj hirurgiji bez dana ležanja u bolnici.


Savremeni pristup u lečenju implementiran i u našoj praksi nam omogućuje da u poslednje vreme sve češće operišemo prelome skočnog zgloba modernim implantima u lokalnoj anesteziji kao jednodnevnu operaciju.


Često smo u prilici da rešavamo i često nam se pacijenti obraćaju u vezi komplikacija prethodnog lečenja ili prethodnih neuspelih operacija preloma skočnog zgloba.

Kad se prelom desi ukoliko je potrebna operacija preloma skočnog zgloba bolje je planirati i izvesti je pre nego kasnije.


Mehanizmi povrede i klasifikacije

Česti usled high-energy traume (saobraćajni traumatizam) i kod low-energy trauma ( padovi, saplitanja, sportovi). Najčešće se javljaju kod mlađih muškaraca i starijih žena.
Popularna su tri klasifikaciona sistema deskriptivni (Henderson) na uni-, bi- i trimaleolarne, Lauge-Hansenova na osnovu delovanja deformišućih sila prilikom povrede, i Weber-ova na osnovu nivou preloma fibule u odnosu na tibiofibularnu sindesmozu. Kalsifikacije omogućuju jasno određivanje indikacionih zona za operativno odnosno neoperativno lečenje.
Dijagnoza – klinički pregled ukazuje na edem i bolnost obično perimaleolarno, praćen limitiranim pokretima i/ili deformitetom skočnog zgloba. Obavezni su AP i lateralni rtg snimci, ili ankle serija. Rtg procena obuhvata medijalnu i superiornu zglobnu liniju (4mm ili manje od 1mm razlike), talarni tilt <5mm, talokruralni ugao od 80 do 150, tibiofibuilrano preklapanje u svim projekcijama treba da je >1mm. Anatomska repozicija je od izuzetne važnosti obzirom da talar shift od 1mm redukuje zglobnu kontaktnu površinu za 40%. (od izuzetnog značaja obzirom da neoptimalno lečeni prelomi daju kasnije velike probleme – posttraumatska artroza)


Lečenje - U slučaju otvorenih preloma po protokolu opisanom u prethodnim člancima, po stabilizaciji mekih tkiva preduzima se definitivno ne ili operativno lečenje.

Ciljevi lečenja su anatomska repozicija artikularnih površina, koštano zarastanje, rano pokretanje i restauracija funkcije.

Nedislocirani prelomi jednog maleolusa ( češći lateralnog) bez talarnog shifta, su obično stabilne povrede koje se uspešno tretiraju potkolenim gipsom ili ortozom, u trajanju od 6 nedelja. Ima dokaza da je u slučaju izolovanog dislociranog preloma medijalnog maleolusa nekad operativna repozicija i fiksacija bolja opcija od gips imobilizacije.

Dislocirani bi- i trimaleolarni prelomi, kao unimaleolarni prelomi sa evidentnom povredom. dijastazom sindesmoze su obično nestabilni prelomi i tretiraju se operativno ORIF-om. Mada u određenim slučajevima gde postoje kontraindikacije za operativnim pristupom lečenje može da se nastavi repozicijom i gips imobilizacijom.

Operativno lečenje se najčešće izvodi pločicama i zavrtnjevima, obično je neophodna i fiksacija tibiofibularne sindesmoze jednim zavrtnjem, ili danas posebnim implantom endobutton-om, nekad je potrebna i rtg intraoperativna verifikacija pozicije.Operacija preloma skočnog zgloba – u Dr Dren ortop. izvodimo je najčešće kao jednodnevnu intervenciju u lokalnoj anesteziji (bilo da se radi o operaciji svežeg preloma ili o nesaniranom prelomu ili kod razvijenih komplikacija nakon prethodnog lečenja preloma).

U Dr Dren koristimo moderne implantate i minimalno invazivne tehnike koje omogućuju nekad i da ne postavljamo imobilizaciju ili ako je primenjujemo onda kraće traje, i brži oporavak.

Za najbolji ishod operaciju preloma treba izvesti što ranije, ukoliko se operacija iz različitih razloga radi odloženo dolazi do određenih poteškoća, ali i ovo stanje možemo da rešimo uspešno uz eventualne dodatne hiruške postupke tokom operacije.

Tačan vremenski okvir za fizikalnu terapiju i vrstu propisanih vežbi se prilagođava individualno. Plan rehabilitacije zasnivaće se na obimu i tipu povrede, primenjenoj operativnoj tehnici kao i  zdravstvenom stanju i vašim potrebama i očekivanjuma. Kompletan oporavak i povratak na nivo aktivnosti pre povrede obično traje od nekoliko nedelja do  6 meseci.

Operacije preloma skočnog zgloba u poslednje vreme izvodimo sve češće,  praćeno brzom i uspešnom rehabilitacijom.

Ako ste profesionalni sportista operativni i postoperativni tok vam individualno prilagođavamo u skladu sa očekivanim povratkom i naprezanjima koja vas očekuju na terenu. Komplikacije - Kod neadekvatno lečenih peloma skočnog zgloba komplikacije se često javljaju i mogu da budu značajne. Rane su najčešće usporeno zarastanje postoperativne rane, infekcije rane, osteomijelitis, neurom ili oštećenja suralnog nerva. Kasne su nezarastanje, dijastaze sindesmoze, hronični bolovi, kontrakture, nestabilnost, posttraumatska artroza skočnog i često subtalarnog zgloba. Artrodeza (artroplastike skočnog zgloba se još uvek retko izvode) skočnog zgloba je neophodna kao finalna mera lečenja u oko 5% slučajeva.

 
Bimaleolarni luksacioni prelom skočnog zgloba i intraoperativni rtg skočnog zgloba nakon repozicije i osteosinteze.za ortopediju Dr Dren 

doc dr sc Radoicic D.

skocni zglob prelom
operacija skocnog zgloba

Ortopedija Dr Dren

Ortopedska hirurgija i traumatologija


+381 69 693 640
+381 62 9665 011


office@drdren.com
drdren@hotmail.com

operacija preloma skocnog zgloba

Prelom skocnog zgloba

bimaleolarni prelom

trimaleolarni prelom