Home » Prelom ručnog zgloba

Prelom ruke Prelom rucnog zgloba Povrede ručnog zgloba

prelom ručnog zgloba

Prelom ručnog zgloba povrede ručnog zgloba prelom ruke

Prelom distalnog radiusa Colles, Smith, Barton

Fractura radii Fractura radii partis distalis operacija ruke

Prelom rucnog zgloba Povrede ručnog zgloba

U Dr Dren dijagnostikujemo i tretiramo sve povrede ručnog zgloba.

Pratimo i primenjujemo aktuelna saznanja i ukoliko je potrebno savremene hiruške tehnike i implantate.

Možete da nam se obratite u vezi primarnih povreda preloma ručnog zgloba ili radi drugog mišljenja u vezi tretmana povrede ručnog zgloba.

U Dr Dren često smo u prilici da lečimo prelom ručnog zgloba. U poslednje vreme i sve češće operišemo ove prelome jer kod nekih preloma ručnog zgloba moderne operacije savremenim implantatima omogućuju brojne prednosti. Što posebno važi u odnosu na staru ali i dalje čestu metodu lečenja gipsom. 

Operacije preloma ručnog zgloba izvodimo kao jednodnevne intervencije za koje nije neophodno zadržavanje u bolnici.

Prelomi ručnog zgloba su svakako jedni od najčešćih preloma. Uopšteno radi se o prelomu donjeg dela radiusa – kosti podlaktice.

Prelom radijusa na tipicnom mestu

Prelom radijusa odnosno prelom rucnog zgloba na tipicnom mestu gotovo uvek se javlja na oko 2.5 cm od kraja kosti. Postoje brojne varijacie ovih preloma ruke. Međutim jedna od najčešćih Collesov prelom. Ovaj prelom prvi put je opisao irski hirurg, Abraham Colles – odatle naziv “Colles” fraktura.

Modaliteti kako distalni radijus može da prelomi

Intra-artikularna fraktura. Fraktura koja se prostire u zglob. (“Artikular” označava “zglob”.)

Ekstra-artikularna fraktura. Fraktura koja se ne proteže u zglob se zove ektra-artikularna fraktura.

Otvoreni prelom. Kada prelomljena kost probije kožu, ona se zove otvoreni prelom. Ovi tipovi preloma zahtevaju hitnu medicinsku pomoć zbog rizika od infekcije.

Kominutivni prelom. Kada je kost prelomljena na više od dva dela.

Važno je klasifikovati vrstu frakture, jer od tipa preloma zavisi i način lečenja. U principu najbolja pozicija, od koje zavisi i rezultat se postiže operacijom.

Intra-artikularni prelomi, otvoreni prelomi, kominutivni prelomi i dislocirani prelomi 

To su ozbiljnije povrede ručnog zgloba kada slomljeni delovi kosti ne stoje u anatomskoj pozicji. Oni su obično teži za lečenje i često za njih u Dr Dren preporučujemo operaciju u lokalnoj anesteziji kao jednodnevnu intervenciju.

Ponekad je slomljena i druga kost podlaktice (ulna) – fraktura distalne ulne.

Uzrok preloma ručnog zgloba

Najčešći uzrok frakture distalnog radijusa je pad na ispruženu ruku.

Osteoporoza (poremećaj u kome su kosti postale slabije i lakše mogu da se prelome) može da dovede do toga da i relativno manji pad rezultuje prelomom ručnog zgloba. Mnogi prelomi ručnog zgloba kod ljudi starijih od 60 godina su uzrokovani padom na ravnom na ispruženu ruku.

Prelom ručnog zgloba se može desiti čak i u zdravim snažnim kostima, ako je sila traume dovoljno jaka. Na primer, saobraćajna nesreća ili pad sa bicikla može da dovede do preloma i kod mlađih osoba.

Prelom rucnog zgloba simptomi

Slomljen zglob obično neposredno po povredi dovodi do – izrazitog bola, podliva i otoka, kao i ograničenih pokreta u ručnom zglobu. U mnogim slučajevima, ručni zglob izgleda deformisano.

Kod ortopeda

Ako ste povredili ručni zglob i povreda nije bolna i zglob nema deformacija, a imate pokrete u zglobu, niste u mogućnosti da se javite ortopedu, moguće je sačekati određeno vreme naprimer nekoliko satii. Ili čak i duže ukoliko je neophodno. Zglob se može zaštititi udlagom. Led se može naneti na zglob u trajanju od par minuta, i dobro je da mislite na elevaciju odnosno podignete ruku radi smanjenja otoka.

Ako je povreda vrlo bolna, ako je zglob deformisan, prelom ruke otok sa često podlivom ili su prsti promenili boju, neophodno je da se javite ortopedu.

Da bi potvrdio dijagnozu, ortopedu su potrebni rendgen snimci. Snimci mogu da pokažu da li ima preloma kao i tip preloma i koliko je slomljenih kostiju.

Lečenje preloma distalnog radiusa Lečenje preloma ručnog zgloba

Za lečenje slomljenih kostiju važi jedno osnovno pravilo: slomljeni delovi moraju biti vraćeni u položaj pre preloma i sprečeni da se izmeste dok kost ne zaraste.

Postoji mnogo mogućnosti lečenja preloma distalnog radijusa. Izbor zavisi od mnogih faktora, kao što su priroda preloma, vaš uzrast i nivo aktivnosti, kao i lične preferencije hirurga.

Nehiruško lečenje

Gips za prelom ručnog zgloba

Ako je slomljena kost u dobrom položaju, primenjuje se podlakatni gips.

Ako je položaj preloma nije dobar tj nije idelan anataomski tada zarastanje u nezadovoljavajućem položaju može da ograniči pokrete ruke. Tad će biti neophodno nameštanje odnosno repozicija. “Repozicija” je tehnički termin za manipulaciju kojom doktor pomera slomljene delove i vraća ih na svoje mesto.

Nakon što je kost pravilno nameštena, postavlja se gips (plastični ili običan). Nekad se koristi longeta, a nekad pun gips. Često se kao komplikacija gipsa javlja otok prstiju praćen bolovima i otežanim pokretima. Očekivano zbog ovih tegoba se pacijenti nekad i više puta u toku par nedelja javljaju lekaru radi korekcije ili promene gipsa.

U zavisnosti od prirode preloma, lekar prati zarastanje redovnim rendgenskim snimcima.

Koliko se nosi gips na ruci . Gips se skida 4 do 6 nedelja nakon preloma. Posle skidanje gipsa sa ruke ruk može da bude ukočena.  Vežbe posle preloma ruke pomažu poboljšanju pokreta i funkcije povređenog zgloba.

Hirurški tretman 

Hirurško lečenje preloma ručnog zgloba Operacija preloma ruke

Operacija preloma ruke je potrebna kad je položaj kosti toliko dislociran ili je konfiguracija preloma takva da se adekvatna repozicija ne može zadržati drugim metodama. To stanje ima potencijal da dovede do zarastanja u nezadovoljavajućem položaju što može da ometa buduće funkcionisanje ruke.

U zavisnosti od preloma, postoji niz opcija za repoziciju i fiksaciju preloma.

U Dr Dren najčešće danas primenjujemo anatomske lcp ploče i šrafove (titanijumske low profile implantate. Prelom može da se fiksira i iglama spoljnim fiksatorom, ili kombinacijama ovih tehnika.

U Dr Dren kad god je moguće koristimo lcp anatomske ploče. Obzirom da ova tehnika omogućuje najbrži oporavak, egzaktnu repoziciju i idealno zarastanje sa najkraćim periodom imobilizacije (primer jedna od naših operacija ručnog zgloba možete da vidite i u našem instagramu).

Otvoreni prelomi ručnog zgloba – su poseban tip preloma gde je neophodno da se što pre (idealno u roku manjem od 8 sati nakon povrede) reaguje hirurškim putem. Izloženo meko tkivo i kost moraju biti temeljno očišćeni (debridirani) i antibiotici se obično daju kako bi se sprečila infekcija. Ako su meka tkiva oko preloma ozbiljno oštećena, lekar može da primeni spoljni fiksator kao privremenu ili definitivnu meru lečenja.

Ponekad je operacija potrebna i nakon skidanja gipsa i fizikalne terapije

Često lečenje gipsom kod određenih preloma ručnog zgloba dovodi do značajnih deformiteta i ograničenih pokreta u ručnom zglobu sa obično izraženim hroničnim bolovima u ručnom zglobu. Za takva stanja postoji rešenje – operativna korekcija deformiteta. To je planirana osteotomija i fiksacija posebnim implantima radi restauracije anatomskih odnosa. 

Brojni pacijenti bez obzira na godine žele da se bave različitim aktivnostima pa tako i žele normalne pokrete u ručnom zglobu i šaci. Posle lečenja gipsom nekad rezultat nije zadovoljavajući tako da u poslednje vreme u Dr Dren sve češće radimo ove odložene operacije – korekcije loše zaraslih preloma ručnog zgloba.

Prelom ručnog zgloba oporavak

Oporavak je različit za svaku osobu. Zbog toga što su vrste preloma distalnog radijusa toliko raznovrsne i opcije lečenja su tako široke pa se tako razlikuju i očekivana vremena za pun oporavak. Razgovarajte sa svojim lekarom za specifične informacije o vašem programu oporavka i povratku svakodnevnim aktivnostima.

Kontrola bola

Većina preloma boli umereno nekoliko dana do nekoliko nedelja. Mnogi pacijenti koriste led, elevaciju (držeći svoju ruku iznad srca), i lekove protiv bolova.

Ortoped vam obično propisuje odgovarajuće analgetike.

Imajte na umu da iako opioidi pomažu u ublažavanju bola nakon operacije, oni su narkotici i mogu da dovedu do zavisnosti. Važno je koristiti opioide samo po uputstvima vašeg lekara. Kad su u pitanju opioidni analgetici, izuzetno retko ih propisujemo u najvećem broju slučajeva u Dr Dr Dren praksi za postoperativnu kontrolu bola nakon operacije ručnog zgloba dovoljni su nesteroidni antireumatici.

Potencijalne komplikacije povreda ručnog zgloba

Nakon operacije ili postavljanja gipsa, važno je što povratite pokrete prstiju. Ako ne možete da pokrenete prste u roku od 24 sata zbog bolova i / ili otoka, obratite se lekaru.

Bol koji ne prolazi u dužem periodu posle skidanja gipsa može biti znak kompleksnog bolnog regionalnog sindroma – refleksna simpatička distrofija. To jest Sudekova distrofija SUdekov sindrom koji se mora agresivno lečiti ili ostavlja teške posledice.

Prelom ručnog zgloba Rehabilitacija i aktivnosti

Priroda povrede, vrsta primenjene terapije i odgovor tela na tretman imaju uticaje, pa je i rezultat individualno različit. 

Skoro svi pacijenti lečeni dužom imobilizacijom gipsom će imati određeno ograničenje pokreta u zglobu. Što može i nemora da se poboljša tokom vremena.

Primećeno je da je oporavak funkcije mnogo mnogo brži nakon operacije, jer je ruka imobilisana mnogo kraće posle operacije nego kod lečenja samo gipsom.

Dugoročni ishodi

Kod preloma ručnog zgloba trebalo bi očekivati oporavak od najmanje nekoliko meseci pa i godinu dana. Cilje lečenje je da par meseci do godinu dana nakon operacije pacijent ima potpuno normalan funkcionalan ručni zglob.

Pojava bolova nakon napornih ili težih aktivnosti može da se očekuje tokom prve godine. Određeno ograničenje pokreta ili povremeni bolovi su mogući i nakon 2 godine ili eventualno trajno, naročito za teže kominutivne povrede, kod pacijenata starijih od 50 godina starosti ili kod pacijenata koji imaju neki osteoartritis. Međutim, ograničenje pokreta je manje nakon operacije nego kod neoperisanih pacijenata i ne može uticati na ukupnu funkciju ruke.

za Dr Dren Ortopediju Dr Radoičić D.

ortopedski hirurg

 

centarza šaku i ručni zglob

Dr Dren Ortopedija

Ortopedska hirurgija i traumatologija

 

Adresa Cvetanova ćuprija 109i Beograd

 

telefoni:

 

+381 69 693 640 

+381 11 407 1522

email:

 

office@drdren.com

drdren@hotmail.com

2 thoughts on “Prelom ruke Prelom rucnog zgloba Povrede ručnog zgloba”

 1. Marija Stanković

  Poštovani, moja majka je imala prelom ruke tačnije ,, DG: Fractura partis distalis radii dex. loco typico,, posle skidanja gipsa je imala fizikalnu terapiju tri meseca
  i dalje ima bolove ponekad oticanje smanjeno pokretanje i ruka je kriva.

  Doktorka joj je rekla da ne može da se ispravi fizikalnom da mora na operaciju.

  koliko košta operacija ispravljanja ruke posle preloma i gipsa?

  Hvala
  S poštovanjem Marija Stanković

  1. Poštovani, ukoliko je u pitanju loše srasli prelom ručnog zgloba verujemo da možemo da vam pomognemo. Takođe ne sumnjamo da je doktorka koja vam je preporučila operaciju u pravu. Jer kad kost ruke loše sraste u nepovoljnom položaju jako je teško a nekad nemoguće da se ispravi fizikalnom terapijom ili da povrati funkciju.

   Dr Radoičić u Dr Dren ima ozbiljno iskustvo u operacijama ovih preloma, i često radi korektivne osteotomije radi vraćanja ručnog zgloba u normalan položaj i funkciju .

   U Dr Dren se posle operacije ručnog zgloba ne ostaje na ležanju, to je jednodnevna intervencija. Radi se u specijalnoj lokalnoj anesteziji nakon koje nema razloga za zadržavanje, niti želimo da bez potrebe dodatno naplaćujemo ležanje.
   Nakon operacija u opštoj anesteziji je potrebno zadržavanje i duže praćenje dan ili više u bolnici. U Dr Dren za sve što je moguće, a posebno za artroskopije, koristimo mnogo bezbednije vrste lokalne anestezije.

   Cene imate na našem sajtu ili možete da se informišete telefonom. U svakom slučaju najbolje je da se vidite sa doktorom Radoičićem i da na osnovu pregleda dobijete sve informacije.

   Hvala
   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *