Prelom prsta Prelomi prstiju

Prelom prsta prelomi prstiju na ruci i nozi su česte povrede. Iako su u pitanju ,,male,, kosti svaki prelom prsta na ruci ili nozi ukoliko se ne leči adekvatno može da ima neželjene posledice. 

Najčešće, vaš prst posle neadekvatno lečenog preloma može da ostane ukočen, sa smanjenim pokretima ili nekom krivinom, tj. deformitetom.

U Dr Dren dijagnostikujemo i lečimo sve vrste preloma prstiju, i sve ostale povrede.

prelom prsta prelom prstiju na ruci nozi

Prelomi prstiju anatomija

Anatomija šake

Šaka ima 27 kostiju, iako su većinom male svaka ima značajnu ulogu za kompleksnu funkciju šake.

Najčešći prelom šake je prelom pete metakarpalne kosti ( fractura ossis V metacarpalis) i prelomi te kosti ruke čine jednu trećinu svih preloma šake.

Česti su i prelomi falangi tj prelomi članaka prstiju. A posebno su značajni prelomi palca.

Prelom prsta uzroci preloma

Prst ili prsti mogu da se polome na brojne načine, udarcima, padovima, tokom sporta ili tokom rada sa različitim alatima.

Simptomi preloma prstiju

Slomljeni prst karakteriše 

otok u nivou preloma

bolna osetljivost

prst ponekad pomodri

nekad postoji nestabilnosti ili deformacija a nekad su kod preloma prstiju pokreti potpuno onemogućeni 

Prelom prsta pregled i dijagnoza

Ako mislite da ste povredili ili polomili prst potrebno je da opišete sve tegobe i način kako se to dogodilo. 

Obično je za dijagnozu preloma prsta potreban rendgen snimak šake.

Tokom pregleda proverava se status prsta, pokreti kao i eventualno postojanje drugih povreda pored preloma. Postoji više tipova preloma prstiju pa se u zavisnosti od tipa povrede i određuje najbolja opcija lečenja.

Prelomi prstiju lečenje

Neoperativno lečenje preloma prsta

Kad god je moguće za prelom prstiju se predlaže neoperativno lečenje obično adekvatnom imobilizacijom. Koriste se razne vrste gipsa ali i posebne udlage splintovi.

Nekad je potrebno da se prelom prsta ,,namesti,, odnosno da se vrati u normalnu poziciju pre postavljanja gipsa.

Imobilizacija se nosi različito dugo za razne tipove preloma, a obično od tri do 6 nedelja.

Tokom tog perioda se prave kontrolni rendgen snimci radi praćenja zarastanja ili eventualnog pomeranja kosti.

Operacija preloma prsta u Dr Dren

Hirurško lečenje

Kad je u pitanju prelom prsta postoje vrste gde je tretman izbora operativno lečenje. Operaciju za prelom prsta predlažemo kad je izvesno da prelom neće zarasti adekvatno, odnosno kad znamo da će takav tip preloma bez operacije ostaviti ozbiljlne posledice. Koje obično uključuju hronične bolove, smanjenu pokretljivost i deformitet šake ili prsta.

Kod operacija preloma prstiju u Dr Dren ortopediji primenjujemo savremeni minimalno invazivni pristup kao i odgovarajuće implante. Najčešće se za operacije preloma prstiju koriste posebne pločice i šrafovi. 

Sve operacije preloma šake i prstiju u Dr Dren radimo u lokalnoj anesteziji bez potrebe za dodatnim zadržavanjem posle intervencije. 

prelom prsta operacija

Čekićast prst raskid tetive ekstenzora - opružača prsta

Kod preloma i ruptura ekstenzorne tetive čest je deformitet koji se popularno označava čekićast prst ili viseći prst. To je stanje kad zadnji članak prsta padne na dole i ne može da se podigne. 

Ruptura ove tetive sa ili bez pridruženog preloma u DIP zglobu je česta je posledica sportskih povreda.

Najčešće može da se sanira dužim nošenjem posebne udlage, ako se to primeni rano posle povrede. Nekad je za uspešnu sanaciju neophodna operacija i privremena fiksacija tog zgloba iglom ili drugim implantom.

čekićast prst udlaga lečenje

Podeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
Share on vk

zakažite pregled

napišite o čemu se radi, izaberite doktora i predložite vreme potrudićemo se da odgovorimo u najskorijem roku