Prelom lakta Prelomi lakta prelomi distalnog humerusa

Prelom lakta je relativno česta povreda. Zglob lakta je kompleksan zglob koji formiraju tri kosti  humerus, radijus i ulna sa brojnim vezama ligamentima i mišićima.

Uspešno dijagnostikujemo i tretiramo najkompleksnije ali i jednostavne prelome lakta, savremenim pristupom i vrhunskim implantatima.

Povrede lakta posebno prelomi, ukoliko se ne leče ili operišu adekvatno mogu da imaju brojne neželjene posledice najčešće u vidu ograničenih pokreta, deformiteta ili hroničnih bolova.

Postoji vise tipova preloma lakta, mogu da se tretiraju imobilizacijom – gipsom ili ortozama ili operacijama. Od pravilne procene i dobro izabranog i sprovedenog lečenja zavisi i rezultat odnosno funkcija ruke nakon povrede preloma lakta.

Prelom lakta operacija i neoperativno lečenje preloma lakta 

Za određene prelome gotovo u svim slučajevima je potrebna operacija.

Danas su razvijene brojne minimalno invazivne tehnike alii savremeni anatomski implantati koji omogućavaju (normalno ukoliko doctor zna šta radi) restauraciju prelomljene kosti i zgloba uz minimalne rizike za dodatna oštećenja.

Za uspeh operativnog lečenje je jako bitno proteklo vreme od preloma, kasno ili odloženo operativno lečenje iziskuje ponekad dodatna napore i umanjuje šanse za vrhunski rezultat.

Nekad je odličan rezultat i kad operacijom dobijemo stabilnost lakta uz neko ograničenje pokreta, a pacijenti su izuzetno zadovoljni kad postignemo da hronično nezarasli prelom zaraste i da lakat ne ,,beži,, u bizarne položaje i ne boli neprestano.

U poslednje vreme u našoj praksi operišemo sve vise slučajeva gde je iz različitih razloga operacija indikovana kasno ili su nam se pacijenti kasno javili sa prelomom lakta koji je primarno bio za rano operativno lečenje.

Prelom olekranona 

je jedan od češćih preloma lakta. Radi se o prelomu vrha ulne jedne o prelomu ulne jedne od kostiju podlaktice . Tu se pripaja mišić triceps koji je najzmačajniji za opružanje ruke.

Prelom olekranona to jest fractura olecrani je prelom koji u Dr Dren tretiramo operacijom i to u lokalnoj anesteziji. Ta intervencije je jednodnevna što znači da odmah nakon operacije preloma lakta tj. olekranona možete da idete kući. Bez bespotrebnog zadržavanja.

Kompleksni prelom lakta – Prelom distalnog humerusa 

Prelom lakta može da bude jednostavna ali i kompleksna povreda. Kominutivni to jest višedelni prelomi distalnog humerusa su značajan entitet i zahtevaju posebnu pažnju obučenih i iskusnih lekara. Nelečeni adekvatno mogu da imaju za posledicu značajnu invalidnost posebno ako je u pitanju vodeća dominantna ruka.

Prelomi glavice radiusa mogu da se izdvoje kao posebni, često se previde, mogu da se lečen neoperativno imobiluizacijom i mirovanjem. U poslednje vreme posebno kod mlađih određene prelome glavice radiusa operišemo. Nekada se često kod ovih preloma ili lošeg zarastanja sa blokadom pokreta u laktu odstranjivala glavica radiusa a danas sve češće posebno dizajniranim malim implantatima pločicama i zvartnjevima postižemo restauraciju glavice i normalnih anatomskih odnosa.

U lečenju preloma lakta ovih preloma kao i njihovih komplikacija – kontraktura lakta ograničeni pokreti lakta, nezarastanje, deformitet lakta, u Dr Dren imamo značajno iskustvo i odlične rezultate.

Prelom lakta operacija

Povoljna okolnost kod ovih preloma je da gotovo sve operacije preloma lakta mogu da se izvedu u bezbednoj lokalnoj blok anesteziji sa minimalnim rizicima u odnosu na opštu anesteziju, i gotovo sve od prostih preloma olekranona do najkompleksnijih preloma lakta operišeno kao jednodnevne slučajeve kao one day surgery.

U galeriji su objavljeni snimci operacija koje je izveo dr Radoičić D. (uz pristanak pacijenata).

Kontraktura ukočenost lakta contractura cubiti

Jedna od najčešćih komplikacija preloma lakta je kontraktura lakta. Kontraktura zgloba znači  ograničenost pokreta to jest ukočenost lakta.

Nekad se razvija posle duže imobilizacije u gipsu ili ortozi nekad je posledica samog preloma.

Kako da se izleči ograničenje pokreta kontraktura lakta

To je jako često pitanje. Ukoliko ne pomogne fizikalna terapija nekad je jedino rešenje operativno lečenje kontrakture lakta.

Savremeno hirurško lečenje kontraktura to jest oghraničenosti pokreta lakta se izvod na više načina od artroskopije do otvorenih procedura.

Zajedničko im je da je za ovaj vid tretmana potrebno izuzetno znanje i određene hirurške veštine, kako bi se mogućnost razvijanja dodatnih komplikacija svela na minimum.

Centar za rame i lakat

Prelomi lakta Prelom lakta

Operacija lakta Prelomi olekranona Prelom glavice radiusa Fractura cubiti Fractura olecrani Fractura radii operacija ruke

za Ortopediju Dr Dren

Dr sci med D. Radoičič 

 

Pregled možete da zakažete

telefon email viber whatsapp

telefonom
+381 69 693640

email-om
drdrenortopedija@gmail.com

Viber-om i Whatsapp-om
+381 69 693 640

Radno vreme

ponedeljak – petak od 10 h do 20 h subota od 09 do 15 h nedeljom po potrebi