prelom kosti prelomi kostiju

Prelom kosti prelomi kostiju ruke i noge 

Dijagnoza i lečenje preloma kosti ruke i noge

Dr Dren Ortopedija

Prelom kosti Prelomi kostiju ruke i noge

Prelom kosti to jest prelomi kostiju ruke ili noge su česti razlozi za javljanje ortopedu. Postoje brojni razlozi i načini nastanka preloma, nekad je dovoljna kratka imobilizacija i da malo odmirujemo. Nekad su za prelome ruke ili noge potrebna dodatna ispitivanja pa i operacije preloma.

prelom kosti lečenje

U Dr Dren se dijagnostikuju i tretiraju svi prelomi kostiju ruke i noge. Takođe tretiramo i sve u vezi preloma i komplikacija preloma kostiju ruke i noge od najlakših do najkompleksnijih.

prelom kosti gips za nogu gips za ruku

Prelom kosti lečenje

U zavisnosti od vašeg tipa povrede ruke povrede noge odnosno preloma ruke ili preloma noge možemo da vam preporučimo različite vidove tretmana. Od mirovanja, gips imobilizacije i / ili  fizikalne terapije. Preko nekih lekova ili injekcija pa do svih vrsta operacija preloma ruke ili operacija preloma noge.

prelom kosti operacija fraktura kosti operacija

Prelomi kosti ruke i prelomi kosti noge su česte povrede. Bilo da su izolovane ili udružene sa drugim povredama organa i tkiva. Traumatologija je značajno područje u hirurgiji, u poslednjim decenijama ostvaren je veliki napredak u lečenju i rehabilitaciji nakon preloma.

U Dr Dren centru za prelome dijagnostikujemo i lečimo čitav spektar preloma kosti ruke i noge.

Prelom kosti dijagnoza

postavlja se kliničkim pregledom i snimanjima – najčešće rendgen, MR ili CT pregled.

ct skener prelom kosti prelom petne kosti

Adekvatno ortopedsko lečenje dovodi do potpunog izlečenja nakon brojnih preloma i povreda. Za uspešno lečenje je bitno pravovremeneo prepoznavanje tipa preloma i preduzimanje najboljeg vida lečenja, bilo da je ono neoperativno ili operativno.

prelom skočnog zgloba

Prelom kostiju operacija

U slučajevima kada je potrebna operacija preloma zahvaljujući savremenom pristupu brojne prelome rešavamo minimalno invazivno, praktično sa minimalnim ili bez dodatnih značajnih oštećenja tkiva tokom intervencija sa očekivano brzim oporavkom.

Brojne intervencije, i operacije preloma, izvedene na savremen način modernim implantima karakteriše vrlo kratko zadržavanje i ubrzan oporavak.

prelom kuka lečenje fraktura kuka operacija

Prelomi kosti Dr Dren individualni pristup

Lekari Dr Drena izvode savremene intervencije i operacije preloma. Takođe i operacije komplikacija nastalih nakon starih ranije lečenih preloma. Kao i repozicije i imobilizacije gipsom.

Za svaki prelom kosti primanjujemo individualno prilagođeni pristup u dijagnozi, lečenju i oporavku. U svim slučajevima primenjujemo vrhunske implantate i tehnike.

prelom noge gips operacija

Prelomi u vezi kojih možete da nas kontaktirate

prelomi ramena

prelomi ključne kosti

prelomi nadlaktice

prelomi lakta

prelomi podlaktice

prelomi šake

prelomi kuka

prelomi butne kosti

prelomi kolena

prelomi čašice

prelomi potkolenice

prelomi skočnog zgloba

prelomi stopala i ostale povrede i prelomi ruke i noge.

zakažite pregled

napišite o čemu se radi, izaberite doktora i predložite vreme potrudićemo se da odgovorimo u najskorijem roku