Prednji ukršteni ligament ACL

Prednji ukršteni ligament

Prednji ukršteni ligament ACL je izuzetno značajan za stabilnost i kontrolu pokreta kolena. ACL se često povređuje, povrede mogu da imaju ozbiljne posledice. U Dr Dren smo često u prilici da dijagnostikujemo i tretiramo raskide prednje ukrštene veze. Od najjednostavnijih preporuka za vežbe i aktivnosti pa do najkompleksnijih operacija.

Imamo veliko iskustvo u lečenju povreda ACL. Takođe i u tretmanu komplikacija nakon prethodnih povreda ili operacija kolena. Kao što su ,, ispadanje kolena ,, nestabilnosti, nezarastanja, infekcije, osteomijelitisa, sinovitisa i ostalih neželjenih stanja. 

Primenjujemo savremena saznanja, najmodernije implantate i hirurške tehnike. 

U opisivanju ove povrede se često koriste sledeći termini povreda kolena, povreda ligamenta kolena, pokidani ligamenti kolena, pokidan ACL, povreda prednjeg ukrštenog ligamenta. Sve se najčešće odnose na povredu prednjeg ukrštenog ligamenta.

Prednji ukršteni ligament
ima ključnu ulogu u stabilnosti i kontroli kolena, artroskopska minimalno invazivna operacija ACL
kontakt

Prednji ukršteni ligamenti rekonstrukcija ACL

Operacija prednjih ukrštenih ligamenata ili na eng. anterior cruciate ligament je operacija  kolena kojom se nadoknađuje prednji ukršteni ligament. Prednji ukršteni je jedan od najvažnijih ligamenata kolena.

Povrede prednjeg ukrštenog ligamenta se najčešće dešavaju u toku sportova. Posebno sportova gde su česta nagla zaustavljanja i promene u pravcu. Kao što su košarka, fudbal, skijanje i odbojka.

Artroskopija kolena i operacija ligamenata kolena uz artroskopiju ramena i artoplastike je jedna od procedura koju hirurzi Dr Drena najčešće izvode.  U savremenom svetu i našoj privatnoj praksi operacija prednje ukrštene veze se rutinski izvodi kao day surgery. To jest kao jednodnevna hiruška intervencija.

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da potpuno pokidan ACL ne može da spontano zaraste. Iako u poslednje vreme ima sve više radova i tehnika koji prikazuju uspehe kod rane reparacije pokidanog ACL. 

prednji ukršteni ligamenti operacija oporavak

 

Operacija prednjeg ukrštenog ligamenta rekonstrukcija ACL

Operacijom se prednji ukršteni ligament menja delom tetive iz drugog dela noge. Mada je to moguće i radi se u nekim zemljama, gde je dostupno, tetivom pripremljenom od preminulog davaoca. Ova operacija se obično vrši kroz male rezove na prednjem delu kolena. Za uspešnu operaciju acl je neohodna specijalna artroskopska  oprema i profesionalno osoblje.

U poslednjih desetak godina je ostvaren značajan napredak u razumevanju anatomije i fiziologije ACL-a. Takođe i u hirurškim tehnikama i implantatima za rekonstrukciju ACL.

Izbor operativne tehnike kao i grafta tetive za ACL zavisi od brojnih faktora. Od vaših ambicija, godina, želje za bavljenjem sportovima (od značaja je i kojim). Takođe i zahtevima vezanim za rehabilitaciju i oporavak. Tako da izbor tehnike i grafta dogovaramo sa svakim individualno. U nameri da zajedno izaberemo najbolju opciju.

Zašto se radi operacija za prednji ukršteni ligament

Ligamenti su jake vezivne trake koje koje povezuju jednu kost sa drugom. ACL, je jedan od dva ligamenta koji prolaze kroz središte kolena. ACL povezuje butnu kost (femur) sa potkolenicom (tibija). Pomaže u stabilizaciji i kontroli pokreta zgloba kolena.

prednji acl prednja ukrštena veza

Većina ACL povreda se događa tokom sportskih i fitnes aktivnosti. Ligament se obično kida pri naglom usporenju i iznenadnim promenama pravca. Zatim i pri pivotiranju sa čvrsto oslonjenim stopalom, pri čemu dolazi do uvijanja ili istezanja kolena. Inicijalna povreda je obično praćena jakim bolovima, otokom, izlivom u kolenu kao i ograničenim pokretima. 

Prednji ukršteni ligament značaj i uloga

Prednja ukrštena veza obiluje brojnim neuroreceptorima koji tokom svakog pokreta šalju brojne signale u centralni procesor (tzv. mozak). Sve te informacije potpuno nesvesno obrađujemo i prihvatamo kao normalnu pojavu. Što se zove propriocepcija. Proces je od izuzetnog je značaja za fiziološku kontrolu pokreta.

raskid prednjeg ukrštenog ligamenta oporavak aclJednom u razgovoru sa pacijentom, pre operacije kolena, u pokušaju da objasnim kompleksnu ulogu ACL-a nekako smo i on i ja shvatili to jest pronašli automobilsku analogiju. ACL se pored povezujuće uloge, ponaša i kao npr. senzor ABS-a, ESP-a i pritiska u gumama i konstantno tokom vožnje obaveštava procesor o točkovima. (analogija nema veze sa stručno medicinskim stavovima i predstavlja lično mišljenje autora).

Operacija raskida ACL-a nije neophodna kod svakog pacijenta.  Ukoliko se bavite poslovima koji zahtevaju dugo sedenje, nemate sportske ambicije ili se ne bavite sportovima kod kojih su neophodna brza zaustavljanja i promene u pravcu,  obično možete da se dobro oporavite i sa neoperativnim tretmanima i fizikalnom terapijom.

Kome se preporučuje operacija prednjeg ukrštenog ligamenta

Operacija prednjeg ukštenog ligamenta kolena se preporučuje bez obzira na godine starosti ukoliko ste sportista i želite da nastavite bavljenje vašim sportom. Posebno ako sport uključuje skakanje, trčanje, okretanje, brže promene pravca i sl.

Ukoliko je u pitanju povreda više od jednog ligamenata ili hrskavice u kolenu. 

Ukoliko ste mladi i aktivni, bez obzira na sportske ambicije.

Ukoliko vas povreda onemogućuje da savijate koleno tokom svakodnevnih aktivnosti. Ili da se bezbolno krećete tokom aktivnosti kao što je penjanje ili spuštanje na stepeništu.

pokidan prednji ukršteni 

artroskopski izgled pokidan prednji ukršteni ligament

Prednji ukršteni operacija DA ili NE
Da li je za vas najbolje rešenje operacija ligamenta ili postoje druge opcije. Ukoliko ste aktivni, nestabilnost kolena usled pokidane prednje ukrštene veze je faktor rizika za povrede i oštećenja kolena
kontakt

Ligamentoplastika ACL izbor tehnike i tetive

Izbor tetive za prednji ukršteni ligament je svakako jedno od najznačajnih pitanja kada planiramo operaciju.

Trenutno se u Srbiji, za razliku od USA, retko, gotove ne koriste alograftovi (tkiva dobijena i prerađena od mrtvih davalaca-kadavera). Ovaj tip grafta je popularan u USA. Zato što hirurg ne mora da gubi vreme na uzimanje grafta. Što je ponekad zahtevniji deo operacije. Takođe ne pravi se dodatna hirurška trauma, odnosno ne uzima se tkivo pacijenta. 

Tako je kraće trajanje operacija i manje je plaćanje operacione sale i osoblja. Sa druge strane, ima pacijenata koji dolaze iz USA radi rekonstrukcije ACL autograftom (odnosno svojom tetivom, da bi iz raznih razloga izbegli operaciju sa kadaveričnim graftom). 

Uglavnom, najveći nedostatak ovih graftova i pored prednosti za hirurga, je nešto veći procenat neuspešnih rekonstrukcija nego kod upotrebe autograftova. Veruje se da je razlog upotreba radijacije, tokom obrade, za sterilizaciju grafta, (u toku je razvoj drugih tehnika za sterilizaciju – pranja, vakuuma i sl. koje bi bile poštednije po tkivno grafta).

acl operacija prednjih ukrštenih ligamenata

U svim slučajevima, za rekonstrukciju ACL u Srbiji, u Dr Dren praksi koristimo autograftove odnosno deo tetive ili tetiva samog pacijenta tako da nema mogućnosti odbacivanja grafta. Postoji nekoliko načina da se uzme tetiva kojom će se nadoknaditi – rekonstruisati ACL.

Najčešće su to graft patelarne tetive, hamstrings tetive (semitendinosus i gracilis) ili u zadnje vreme i tetiva kvadricepsa.

Ligamentoplastika ACL tetive hamstringsa

Izbegava se prednji bol u kolenu i ove se tetive uzimaju (harvest) izuzetno lako putem malog reza. Što je jedan od razloga zašto je tehnika dobila na popularnosti. Razvijeni su i mi ih rutinski koristimo, vrhunski implantati za lako i minimalno invazivno fiksiranje. 

U pravim rukama i kod dobro izabranih pacijenata ova je tehnika odlična i pravi izbor za rekonstrukciju. Sve češće je koristimo zbog mogućnosti lakšeg izvođenja minimalno invazivne all-inside tehnike.

prednji ukršteni ligamenti tetive hamstringsa acl

Dobra okolnost kod ove vrste grafta je mogućnost double bundle rekonstrukcija ACL. Tehnika koja bolje imitira anatomiju pokidanog ACL. Iako objektivno nema posebnog značaja niti velikih  razlika u odnosu na single bundle rekonstrukciju.

Ligamentoplastika prednjeg ukrštenog patelarna tetiva

Patelarna tetiva ili bone-patellar tendon-bone graft je izuzetno snažan graft sa najdužim i najuspešnijim track reckord-om u hirurgiji ACL-a. I pored brojnih novih tehnika, tako da je više puta u poslednjih 20-ak godina ulazio i izlazio iz mode, primenjen u pravim indikacijama je i dalje kod određenih grupa pacijenata odličan izbor za rekonstrukciju ACL-a. 

prednja ukrštena veza acl patelarni graft šrafovi

Neki kažu da je nedostatak ove tehnike što je nakon uzimanja grafta nešto češća učestalost prednjeg bola u kolenu. Koristim ga ponekad u odabranim indikacijama. Preporučujem po potrebi gde procenim da je optimalan izbor. Češće koristim ovu tehniku kod revizionih operacija prednje ukrštene veze.

Rekonstrukcija ACL tetiva kvadricepsa

još jedna opcija koja dobija na popularnosti u poslednjih par godina. Radi se o jakoj tetivi, neki kažu da nema prednjeg bola u kolenu niti nedostataka kao kod uzimanja hamstringsa. Takođe se relativno lako uzima. Danas se sve češće izvodi i preporučuje posebno ženskim prof. i rekreativnim sportistima. 

Mnogo prednosti uz nekoliko nedostataka,  a to je vreme, pitanje je da li će proći test vremena i održati se kao pouzdana opcija ili se radi o tehnici koja će vremenom pokazati značajne nedostatke. Dodatno opterećenje je nešto veći rez na prednjoj strani kolena. Rez koji je mnogim damama kozmetički neprihvatljiv.

rekonstrukcija prednjih ukrstenih acl 

Lično iskustvo i izbor grafta za operaciju prednjeg ukrštenog ligamenta

U poslednjih par godina u najvećem broju slučajeva za prednji ukršteni hamstrings graft. Fiksira se zgodnom malom instalacijom zvanom endobutton. U ostalim slučajevima stari dobri BptB. Najbitnije je da se izbor operativne tehnike uvek prilagodi pacijentu u zavisnosti od individualnih okolnosti.

Od 2017. godine u situacijama kad procenim da je poželjno, posebno kod određenih pacijenata koristim all-inside tehniku rekonstrukcija ACL. To je nova minimalno invazivna poštedna tehnika, malo zahtevnija ali sa određenim prednostima.

tetive za prednji ukršteni

Operacija ACL preoperativna priprema i rizici

Pre operacije, možda ćete morati na nekoliko nedelja fizikalne terapije. Radi vraćanja punog obima pokreta kolena. Pacijenti koji se odluče na raniju operaciju sa kontrakturom (nepotpunim obimom pokreta kolena), ili otokom kolena mogu da imaju postoperativne probleme sa vraćanjem punog obima pokreta nakon operacije.

Preporučuje se da prestanete da uzimate aspirin ili druge razređivače krvi najmanje nedelju dana pre operacije. Kako bi se smanjio rizik od krvarenja. Dobićete uputstva o tome kada da prestane te da jedete i pijete pre operacije.

ACL rekonstrukcija se u savremenom svetu i u Dr Dren praksi izvodi kao procedura u jednodnevnoj hirurgiji. Tako da idete kući kasnije istog dana, ili rano ujutro ukoliko ste operisani u popodnevnim časovima.

ACL rekonstrukcija je hirurška procedura. Kao i kod svake operacije, postoje mogući rizici i komplikacije. Potencijalni rizici i komplikacije su krvarenja, infekcije kao i tromboembolijske komplikacije. Drugi rizici povezani sa ACL rekonstrukcijom su

Bol u kolenu, ukočenost ili slabost.
Loše zarastanje transplantata.
Neuspeh da se postigne olakšanje simptoma (bol i nestabilnost kolena).

Proverite da li je za vaš prednji ukršteni rešenje artroskopska operacija

Tok operacije ligamentoplastike i šta možete da očekujete

Najčešće se za operaciju prednjih ukrštenih koriste regionalne anestezije. Što znači da ste budni tokom operacije. Posebno u privatnoj praksi najčešće koristimo najbezbedniju i najpovoljniju lokalnu blok anesteziju. ACL rekonstrukcija se obično vrši kroz male rezove – jedan za ulaz tanke kamere i ostalima da bi se omogućio pristup hirurškim instrumentima.

Tok postupka operacija ligamentoplastika LCA

Nakon uklanjanja delova oštećenog ligamenta, pokidani ligament menjamo novom tetivom. Tokom operacije se prave tuneli u butnoj kosti i potkolenici da bi se precizno pozicionirao graft. Graftom se menja raskinuti ACL. Ta tetiva se zatim fiksira u kostima šrafovima ili drugim implantatima predviđenim za fiksaciju ACL grafta. Prednji ligamenti meniskus operacija.

Cena operacije prednjih ukrštenih ligamenata

Obzirom da je to jedno od najčešćih pitanja ACL rekonstrukcija u Dr Dren cena se kreće od e (u din). Potpunu i tačnu informaciju u vezi cene možete da dobijete na pregledu.

Povreda prednjeg ukrštenog ligamenta – Operacija ligamenata kolena DA ili NE Prednji ukršteni ligamenti kolena – Artroskopska ACL Rekonstrukcija Prednji ukrsteni ligamenti simptomi prednji ukrsteni ligamenti oporavak

Prednji ukršteni PRP terapija matične regenerativna ortopedija

Jedna od novijih opcija ali i dilema je upotreba bioloških preparata kao što je plazma obogaćena trombocitima PRP Ili matičnih ćelija iz koncetrata koštane srži (BMAC bone marrow aspirate concentrate). 

Graft kojim rekonstruišemo ACL je mrtvo devaskularizovano tkivo kad ga fiksiramo na mesto ACL-a. Potrebno je da ligamentizuje i regeneriše da bi preuzeo ulogu koju je imao prirodni prethodni ACL.

Vremenom stem ćelije naseljavaju tkivo grafta. One regenerišu krvne sudove i ostale strukture ligamenta. U osnovi je tetiva kojom rekonstruišemo ACL matrix za regeneraciju. Postoje studije koje pokazuju da PRP i/ili matične ćelije u ranom postoperativnom periodu ubrzavaju i osnažuju ovu regeneraciju.

Ubeđen sam da PRP i matične ćelije ne štete, već naprotiv, i da ima smisla da se pomogne procesu regeneracije. Koliko je metod efikasan ne znam niti mogu sa sigurnošću da kažem. Kad bi bilo moguće, (visoka cena je problem)  koristio bih i davao PRP i matične ćelije svim pacijentima kojima je potrebna/ izvedena ACL rekonstrukcija. 

Međutim zbog cene i nemogućnosti ostvarivanja prava na PRP terapiju i terapiju BMAC matičnim ćelijama preko osiguranja te metode koristimo kod pacijenata koji mogu da ih priušte.

Posle operacije ligamentoplastike ACL očekivanja i rezultati

Kada se oporavite od anestezije, ukoliko nema razloga za zadržavanjem biće vam dozvoljeno da idete kući kasnije istog ili narednog dana. Pre nego što odete kući, bićete upoznati sa principima hoda sa štakama.

Dobijate od dr Radoičića, za prednji ukršteni ligament primerak detaljnog uputstva sa savetima o postoperativnom ponašanju, vežbama i aktivnostima.

Fizikalna terapija posle ACL operacije pomaže da se ojačaju mišići i poboljša fleksibilnost kolena. Izvodite vežbe po protokolu koju vam preporuči dr Radoičić.

Uspešna ACL rekonstrukcija praćena adekvatnim programom rehabilitacije može da povrati stabilnost i funkciju kolena. Sportisti se obično vraćaju svojim sportovima posle četri do šest meseci.

Za profesionalne sportiste po potrebi posebno prilagođavamo i planiramo pre i postoperativni postupak.

Imamo sigurno jednu od većih serija, uspešno operisanih pacijenata savremenim metodama ACL rekonstrukcije u uslovima jednodnevne hirurgije.

za ortopediju Dr Dren ortopedski hirurg

doc dr sc D. Radoičić

Ostavite komentar ili podelite iskustva u vezi ACL na našem blogu za prednji ukršteni ligamentPogledajte više i budite u toku sa našim akcijama na Dr Dren Facebook-u i Instagram-u.

View this post on Instagram

Da li možete da se bavite sportom iako ste pokidali ACL prednji ukršteni ligament kolena? DA ali nemojte ! Povreda raskid ACL-prednji ukršteni ligament nije ni prijatna ni zabavna. Dobra vest je da nakon što se uspešno operiše možete da se vratite na teren i nastavite gde ste stali. Loša vest je da ukoliko je ACL pokidan verovatno bi trebalo da obustavite naporne sportske aktivnosti, uradite operaciju ACL i nastavite snažno u sledećoj sezoni Mnogi kažu : Čekajte doktore, čuo sam da je moguće da se nastavi sa sportom i sa pokidanim prednjim ukrštenim ligamentom?!? Mnogi su u pravu, moguće je ali nije pametno i ne savetujemo vas u tom pravcu. Zašto? ACL potpuno pokidan ne zarasta, i potrebna je operacija Nema te fizikalne terapije, tog odmora i pauze koja će omogućiti da potpuno pokidan ligament zaraste niti da se regeneriše. Sorry! Pokidan ACL utiče na oštećenja meniskusa Meniskusi su ,,amortizeri,, kolena, kad je ACL pokidan hrskavica se ubrzano oštećuje a česta su i oštećenja meniskusa, često viđamo udružene povrede meniskusa i ACL Oštećenja meniskusa dovode do artroze kolena (trošenja-propadanja kolena) Koleno bez ACL je sklono povredama meniskusa posebno kod profesionalnih i rekreativnih sportista! Ukoliko izgubite dobre zdrave meniskuse (shock absorbere) razvijaju se šanse za ubrzanu artrozu kolena – gonartrozu. Rana artroza u tridesetim i četrdesetim godinama može značajno da redukuje vaše sportske potencijale pa čak i brojne normalne aktivnosti. Da li možete da se bavite sportom bez ACL-a? Da ali nemojte! Ukoliko niste tretnutno na olimpijadi (i imate ozbiljne šanse da osvojite medalju) naš savet je da obustavite naporne treninge i operišete ACL. Ne bavite se profesionalnim sportom (ako to nije šah) sa pokidanim ACL-om. Rizikujete brojne odložene neželjene posledice, uradite operaciju i vratite se u igru sa stabilnim kolenom! Snimci i video dve nedelje nakon operacije rekonstrukcije ACL minimalno invazivna operacija autograft quadruple hamstrings fiksiran endobuttonom tightrope, objavljeno uz odobrenje pacijenta i hirurga dr Radoičić. #ortopedija #ortoped #drdrenortopedija #drradoicic

A post shared by Dr Dren Ortopedija (@drdrenortopedija) on

View this post on Instagram

ACL rekonstrukcija – Prednji ukršteni ligamenti operacija ČINJENICE Dr Dren Ortopedija Vratite stabilnost kolenu i sačuvajte ga od propadanja. Povredili ste ACL prednji ukršteni ligament kolena? Dobra vest je da nakon uspešne operacije možete da se vratite na teren i nastavite gde ste stali. Potpuno pokidan ACL ne zarasta, i potrebna je operacija. U Dr Dren dr Radoicic i ostali rade operacije ACL ističemo: - jednodnevna hirurgija u lokalnoj anesteziji - od dolaska do odlaska 4 do 6 sati - najveće iskustvo u jednodnevnim operacijama prednje ukrštene na našim prostorima - vrhunski implantati i sve ostalo - stručnjaci koji se stalno usavršavaju - individualni plan operacije i rehabilitacije - ubrzani oporavak Nažalost nema te fizikalne terapije, odmora, relaksacije i pauze koji će omogućiti da potpuno pokidan prednji ukršteni ligament zaraste niti da se regeneriše. Koleno bez ACL je sklono povredama meniskusa posebno kod profesionalnih i rekreativnih sportista! Ukoliko izgubite dobre zdrave meniskuse (shock absorbere) razvijaju se šanse za ubrzanu artrozu kolena. Rana artroza u tridesetim i četrdesetim godinama može značajno da redukuje vaše sportske potencijale pa čak i brojne normalne aktivnosti. #arthrex #acl #koleno #ortoped #kuk #ortopedija #markmedical #fizikalnaterapija #fizikalnaterapijairehabilitacija #sportskaoprema #sportskamedicina #sport #operacija #operacijakolena #prednjiukrsteniligamentikolena #artroskopija #aclsurgery #knee #kneesurgery #oporavak #kneerehab #aclrehab #aclreconstruction #nestabilnost #smileyface #orthopedicsurgeon #ortoped #hirurg #fudbal #drradoicic #drdren

A post shared by Dr Dren Ortopedija (@drdrenortopedija) on

Sadržaj

zakažite pregled

napišite o čemu se radi, izaberite doktora i predložite vreme potrudićemo se da odgovorimo u najskorijem roku

10 мишљења на „Prednji ukršteni ligament Operacija ligamenata i meniskusa kolena ACL“

 1. Pre svega pozdrav od mene.
  Ja sam Dalibor Đukić, 1989. godiste.
  Operisao sam 2016 godine prednje ukrstene ligamente kolena koji su mi godinu dana posle operacije ponovo pukli. Koleno mi opet ispada i preskače. Uradio sam magnetnu rezonansu kolena gde se pokazalo da je prednji ukršteni pokidan.
  Sada planiram da ih ponovo operisem,pa me interesuje da li na Vasoj klinici mogu to da uradim,kakav je postupak,da li je potrebno da se dugo ceka na red, ko od doktora radi ove operacije ,koja je cena operacije?
  Hvala

  Pozdrav od mene i unapred hvala na povratboj informaciji

  S postovanjem

  1. Poštovani,
   u Dr Dren može da se uradi operacija prednjih ukrštenih ligamenata to jest rekonstrukcija ACL, često radimo i revizione operacije odnosno popravljanje kad prethodna operacije ne uspe ili kako kažete ponovo ,,pukne,, ligament.
   Postupak je da nas najpre nazovete i zakažete pregled kod dr Radoičića, pošto samo on prihvata i radi revizije operacije prednjih ukrštenih ligamenata. Za pregled ponesite svoje MR snimke i na pregledu dobijate sve informacije u vezi operacije, planiranog toka oporavka i cene.

   Hvala
   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

 2. Dobro veče.
  Ja sam Darko, pre nekoliko godina sam imao operaciju prednjeg ukrštenog ali sa ligamentom sa čašice. operacija je bila u državnoj bolnici, sveukupno sam bio u bolnici 17 dana imalo je raznih dešavanja tu. Treba da operišem i drugo koleno već sam na listi ali neću kod doktora kod kog sam bio prvi put. I ne želim operaciju sa uzmanjem kosti sa kolena. Želim sa malim ožiljkom ispod samo sa tetivama bez kosti.

  Čitam šta ste pisali i gledam na instagramu šta objavljujete i ja ne mogu da verujem da je moguće u istom danu da se uradi operacija prednjih ukrštenih ligamenata.
  Da li samo taj vaš doktor Radojičić radi tako i koliko košta operacija prednjih ukrštenih sa tetivama ali stvarna cena sve i materijal i svi troškovi i kontrole.

  javite mi cenu i ostalo na email ili telefon
  Hvala
  Darko NS

  1. Poštovani, možemo da potvrdimo sve što ste naveli.
   U Dr Dren se posle artroskopske operacije prednjih ukrštenih ligamenata ne ostaje na ležanju, to je jednodnevna intervencija. Artroskopija kolena i rekonstrukcija prednje ukrštene veze se u Dr Dren radi endoskopski minimalno invazivno. U specijalnoj lokalnoj anesteziji nakon koje nema razloga za zadržavanje, niti želimo da vam bez potrebe dodatno naplaćujemo ležanje.
   Nakon operacija u opštoj anesteziji je potrebno zadržavanje i duže praćenje dan ili više u bolnici. U Dr Dren za sve što je moguće, a posebno za artroskopije, koristimo mnogo bezbednije vrste lokalne anestezije.
   Dr Radoičić u Dr Dren ima sigurno najveće iskustvo u operacijama prednjih ukrštenih ligamenata kao jednodnevna hirurgija. Koristimo savremene protokole i po našim saznanjima jedino dr Radoičić ima potvrđena iskustva sa ovim savremenim pristupom, u operaciji i ubrzanom postoperativnom oporavku posle prednjih ukrštenih ligamenata, u našoj zemlji i okruženju.

   Cene imate na našem sajtu ili možete da se informišete telefonom. U svakom slučaju najbolje je da se vidite sa doktorom i da na osnovu pregleda dobijete sve informacije.

   Hvala
   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

 3. Dobro veče
  koliko treba da se čeka kod vas za prednji ukršteni ligament za operaciju, već sam na listi čelanja u drugoj bolnici ali mi se žuri sa oporavkom i želim što pre da nastavim sa treniranjem.

  Koja je cena za najbolju operaciju sa najboljim materijalom i da je operator doktor Radojičić.

  Hvala

  Vuk 1995. godište.

  1. Poštovani,
   ukoliko vam je potrebna operacija rpednje ukrštene veze tj. rekonstrukcica ACL u Dr Dren praktično nema čekanja.

   Javite se da zakažete pregled kod dr Radoičića i dobićete sve informacije u vezi intrevencije, materijala, postupka kao i u vezi postoperativnog oporavka posle operacije prednjih ukrštenih ligamenata.

   Cene za prednji ukršteni ligament se kreću od 2200 e tačnu procenu za planiranu operativnu tehniku i materijal dobijate ne pregledu.

   Hvala
   Srdačni pozdrav
   Dr Dren

 4. Poštovana/i,
  U prilogu vam šaljem dokument sa opisom povrede mog levog kolena. Zadobio sam povredu dvanaestog juna u Americi. Čekam mogućnost da se vratim u Srbiju i interesuje sledeće. Da li treba da vršim operaciju (artroskopiju) samo prednjeg ukrštenog ligamenta, samo meniskusa ili obe verzije zajedno?
  Koliko bi me koštalo da vršim operaciju samo prednjeg ukrštenog ligamenta? Koliko bi me koštalo da vršim operaciju samo meniskusa?
  Koliko bi koštala da operišem sve zajedno u vašoj ordinaciji?
  Koliko dana pre treba da zakažem operaciju? Kada najkasnije treba da operišem koleno?

  Da li uopšte vršite operacije zbog situacije sa korona virusom?
  Da li uopšte treba da operišem ili se ove povrede mogu zalečiti sa fizikalnim terapijama?

  Pozdrav, Aleksandar Jovanović

  1. Poštovani
   postoji mnogo podataka od značaja koje niste naveli, pre bilo kakve odluke je neophodan pregled

   Dr Radoicic radi operacije prednje ukrštene, obično se u toku te intervencije reši i meniskus

   I u toku pandemije korone nema prepreka ukoliko imate negativan PCR test i ukoliko nemate i niste u periodu pre intervencije imali povišenu temp. ili respiratorne tegobe.

   Za sve ostale odgovore je neohodan pregled.
   možete da nam se javite kad dođete u Srbiju
   Hvala

   Dr Dren Ortopedija

 5. Poštovani, napisaću vam nalaz sa MRI:
  Hronična ruptura ACL
  Mukoidna degenaracija meniskusa(gradus II)
  Teški osteoartritis sva tri kompartmenta(K.L.III)
  Hronični sinovitis sa manjim izlivom uz veću Bekerovu cistu(3x2x8cm) u poplitealnoj jami.
  Imam 43 god., juče sam bio u Zavodu dr Miroslav Zotović u Banja Luci gdje mi je dr rekao da nema svrhe raditi prednji ukršteni ligament na artrozno koljeno, preporučio mi je artroskopiju meniskus, a kada dođem u neke starije godine da ugradim umjetni zglob.
  Pošto mi je koljeno nestabilno, zbog rupture ACL i mog posla koji zahtjeva mnogo hodanja, penjanja, čučanja, itd. molim Vas za Vaše mišljenje, naime da li se može uraditi „plastika ligamenta“ i „čišćenje“ meniskusa ili mi je dr u Banja Luci dao najbolji savjet.
  Unaprijed zahvalan, Dragoslav Lazarević

  1. Poštovani,
   za adekvatno mišljenje i preporuku je potreban pregled kolena i snimaka. Na osnovu dostavljenih podataka imate opciju da ne radite nikakvu intervenciju, potom ukoliko se nešto preduzima artroskopija sa ili bez rekonstrukcije.
   danas se stavovi malo menjaju, tako da ukoliko imate problem nestabilnosti kolena a želite da se bavite određenim sportsko rekreativnim aktivnostima onda ima smisla da se razmisli o operaciji za prednji ukršteni ligament bez obzira na godine.
   U slučajevima kao što je vaš prava procena je moguća samo na pregledu.

   Hvala
   Srdacni pozdrav
   Dr Dren ortopedija

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *