Operacija ligamenata i meniskusa kolena ACL

 

ACL Rekonstrukcija Operacija ligamenata kolena

 

Prednji ukršteni ligamenti operacija  

prednji ukršteni ligamenti kolena 

prednji ukrsteni ligamenti simptomi

prednji ukrsteni ligamenti oporavak

Prednji ukršteni ligament ACL – u Dr Dren smo često u prilici da dijagnostikujemo i lečimo povrede prednjeg ukrštenog ligamenta. Od najjednostavnijih pa do najkompleksnijih operacija.

Imamo veliko iskustvo u lečenju primarnih povreda ACL. Takođe i u tretmanu komplikacija nakon prethodnih povreda ili operacija kolena. Kao što su ,, ispadanje kolena ,, nestabilnosti, nezarastanja, infekcije, osteomijelitisa i ostalih neželjenih stanja. 

Imali smo i imamo ,,pacijente sa svih strana sveta,,  sa velikom potrebom da im se pomogne zbog lečenja raskida prednje ukrštene ili nekih neželjenih ishoda odnosno komplikacija nakon prethodnih tretmana.

Primenjujemo savremena saznanja i najmodernije implantate i hirurške tehnike. Ukoliko je potrebno angažuju se i drugi vrhunski specijalisti u multidisciplinarnom pristupu za ove kompleksne probleme kolena

U opisivanju ove povrede se često koriste sledeći termini povreda kolena, povreda ligamenta kolena, pokidani ligamenti kolena, pokidan ACL, povreda prednjeg ukrštenog ligamenta. Najčešće opisuju povredu prednjeg ukrštenog ligamenta.

Tekst je namenjen informisanju pacijenata. Odnosi se na naša dosadašnja iskustva u oblasti artroskopskih operacija ligamenata kolena u privatnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji i svetu. 

Rekonstrukcija ACL na eng. anterior cruciate ligament je operacija prednjih ukrštenih ligamenata kolena odnosno operacija prednje ukrstene veze ACL. Prednji ukršteni ligament je jedan od najvažnijih ligamenata kolena. Povrede prednjeg ukrštenog ligamenta se najčešće dešavaju u toku sportova. Posebno sportova gde su česta nagla zaustavljanja i promene u pravcu. Kao što su košarka, fudbal, skijanje i odbojka.

Artroskopija kolena i operacija ligamenata kolena uz artroskopiju ramena i artoplastike je jedna od procedura koju hirurzi Dr Drena najčešće izvode.  U savremenom svetu i našoj privatnoj praksi operacija prednje ukrštene veze se rutinski izvodi kao day surgery. To jest kao jednodnevna hiruška intervencija.

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da potpuno pokidan ACL ne može da spontano zaraste. Iako u poslednje vreme ima sve više radova i tehnika koji prikazuju uspehe kod rane reparacije pokidanog ACL.  

Operacijom se prednji ukršteni ligament menja delom tetive iz drugog dela noge. Mada je to moguće i radi se u nekim zemljama, gde je dostupno, tetivom pripremljenom od preminulog davaoca. Ova operacija se obično vrši kroz male rezove na prednjem delu kolena. Specijalna artroskopska kamera i ostala oprema se koristi radi uspešne zamene ACL.

U poslednjih desetak godina je ostvaren značajan napredak u razumevanju anatomije i fiziologije ACL-a. Takođe i u hirurškim tehnikama i implantatima za rekonstrukciju ACL.

Izbor operativne tehnike kao i grafta tetive za ACL zavisi od brojnih faktora. Od vaših ambicija, godina, želje za bavljenjem sportovima (od značaja je i kojim). Takođe i zahtevima vezanim za rehabilitaciju i oporavak. Tako da izbor tehnike i grafta dogovaramo sa svakim individualno. U nameri da zajedno izaberemo najbolju opciju.

ACL rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta – Zašto se radi

Ligamenti su jake vezivne trake koje koje povezuju jednu kost sa drugom. ACL, je jedan od dva ligamenta koji prolaze kroz središte kolena. Oni povezuje butnu kost (femur) sa potkolenicom (tibija. Pomaže u stabilizaciji i kontroli pokreta zgloba kolena.

Većina ACL povreda se događa tokom sportskih i fitnes aktivnosti. Ligament se obično kida pri naglom usporenju i iznenadnim promenama pravca. Zatim i pri pivotiranju sa čvrsto oslonjenim stopalom, pri čemu dolazi do uvijanja ili istezanja kolena. Inicijalna povreda je obično praćena jakim bolovima, otokom, izlivom u kolenu kao i ograničenim pokretima. 

ACL je izuzetno značajna veza, obiluje brojnim neuroreceptorima koji tokom svakog pokreta šalju brojne signale u centralni procesor (tzv. mozak). Sve te informacije potpuno nesvesno obrađujemo i prihvatamo kao normalnu pojavu. Što se zove propriocepcija. Proces je od izuzetnog je značaja za fiziološku kontrolu pokreta.

Jednom u razgovoru sa pacijentom, pre operacije kolena, u pokušaju da objasnim kompleksnu ulogu ACL-a nekako smo i on i ja shvatili to jest pronašli automobilsku analogiju. ACL se pored povezujuće uloge, ponaša i kao npr. senzor ABS-a, ESP-a i pritiska u gumama i konstantno tokom vožnje obaveštava procesor o točkovima. (ANALOGIJA NEMA VEZE SA STRUČNO MEDICINSKIM STAVOVIMA I PREDSTAVLJA LIČNO MIŠLJENJE AUTORA).

Operacija raskida ACL-a nije neophodna kod svakog pacijenta.  Ukoliko se bavite poslovima koji zahtevaju dugo sedenje, nemate sportske ambicije ili se ne bavite sportovima kod kojih su neophodna brza zaustavljanja i promene u pravcu,  obično možete da se dobro oporavite i sa neoperativnim tretmanima i fizikalnom terapijom.

ACL rekonstrukcija Operacija prednjeg ukrštenog ligamenta može da se preporuči

Operacija prednjeg ukštenog ligamenta se preporučuje bez obzira na godine starosti ukoliko ste sportista i želite da nastavite bavljenje vašim sportom. Posebno ako sport uključuje skakanje, trčanje, okretanje, brže promene pravca i sl.

Ukoliko je u pitanju povreda više od jednog ligamenata ili hrskavice u kolenu. 

Ukoliko ste mladi i aktivni, bez obzira na sportske ambicije.

Ukoliko vas povreda onemogućuje da savijate koleno tokom svakodnevnih aktivnosti. Ili da se bezbolno krećete tokom aktivnosti kao što je penjanje ili spuštanje na stepeništu.

Rizici

ACL rekonstrukcija je hirurška procedura. Kao i kod svakog operacije, potencijalni rizici su krvarenja, infekcije kao i tromboembolijske komplikacije. Drugi rizici povezani sa ACL rekonstrukcijom su

Bol u kolenu, ukočenost ili slabost.
Loše zarastanje transplantata.
Neuspeh da se postigne olakšanje simptoma (bol i nestabilnost kolena).

Izbor grafta

Izbor tetive za prednji ukršteni ligament je svakako jedno od najznačajnih pitanja kada planiramo operaciju.

Trenutno se u Srbiji, za razliku od USA, retko gotove ne koriste alograftovi (tkiva dobijena i prerađena od mrtvih davalaca-kadavera). Ovaj tip grafta je popularan u USA. Zato što hirurg ne mora da gubi vreme na uzimanje grafta. Što je ponekad zahtevniji deo operacije. Takođe ne pravi se dodatna hirurška trauma, odnosno ne uzima se tkivo pacijenta. Tako je kraće trajanje operacija i manje je plaćanje operacione sale i osoblja. Sa druge strane, ima pacijenata koji dolaze iz USA radi rekonstrukcije ACL autograftom (odnosno svojom tetivom, da bi iz raznih razloga izbegli operaciju sa kadaveričnim graftom). Uglavnom, po literaturi, najveći nedostatak ovih graftova i pored prednosti za hirurga, je nešto veći procenat neuspešnih rekonstrukcija nego kod upotrebe autograftova. Veruje se da je razlog upotreba radijacije, tokom obrade, za sterilizaciju grafta, (u toku je razvoj drugih tehnika za sterilizaciju – pranja, vakuuma i sl. koje bi bile poštednije po tkivno grafta).

U svim slučajevima, za rekonstrukciju ACL u Srbiji, u Dr Dren praksi koristimo autograftove odnosno deo tetive ili tetiva samog pacijenta tako da nema mogućnosti odbacivanja grafta. Postoji nekoliko načina da se uzme tetiva kojom će se nadoknaditi – rekonstruisati ACL.

Najčešće su to graft patelarne tetive, hamstrings tetive (semitendinosus i gracilis) ili u zadnje vreme i tetiva quadricepsa.

Upotrebom tetiva hamstringsa se izbegava prednji bol u kolenu i ove se tetive uzimaju (harvest) izuzetno lako putem malog reza. Što je jedan od razloga zašto je tehnika dobila na popularnosti. Razvijeni su i mi ih rutinski koristimo, vrhunski implantati za lako i minimalno invazivno fiksiranje.

U pravim rukama i kod dobro izabranih pacijenata ova je tehnika odlična i pravi izbor za rekonstrukciju. Sve češće je koristimo zbog mogućnosti lakšeg izvođenja minimalno invazivne all-inside tehnike.

Dobra okolnost kod ove vrste grafta je mogućnost double bundle rekonstrukcija ACL. Tehnika koja bolje imitira anatomiju pokidanog ACL. Iako objektivno nema posebnog značaja niti velikih  razlika u odnosu na single bundle rekonstrukciju.

Patelarna tetiva ili bone-patellar tendon-bone graft je izuzetno snažan graft sa najdužim i najuspešnijim track reckord-om u hirurgiji ACL-a. I pored brojnih novih tehnika, tako da je više puta u poslednjih 20-ak godina ulazio i izlazio iz mode, primenjen u pravim indikacijama je i dalje kod određenih grupa pacijenata odličan izbor za rekonstrukciju ACL-a. Neki kažu da je nedostatak ove tehnike što je nakon uzimanja grafta nešto češća učestalost prednjeg bola u kolenu. Koristimo ga ponekad u odabranim indikacijam. Preporučujemo po potrebi gde procenimo da je optimalan izbor. Često koristino ovu tehniku kod revizionih operacija prednje ukrštene veze.

I još jedna autograft opcija – tetiva kvadricepsa, dobija na popularnosti u poslednjih par godina. Radi se o jakoj tetivi, neki kažu da nema prednjeg bola u kolenu niti nedostataka kao kod uzimanja hamstringsa. Takođe se relativno lako uzima. Danas se sve češće izvodi i preporučuje posebno ženskim prof. i rekreativnim sportistima. Mnogo prednosti uz nekoliko nedostataka,  a to je vreme, pitanje je da li će proći test vremena i održati se kao pouzdana opcija ili se radi o tehnici koja će vremenom pokazati značajne nedostatke. Dodatno opterećenje je nešto veći rez na prednjoj strani kolena. Koji je mnogim damama kozmetički neprihvatljiv.

Lično iskustvo i izbor 

U poslednjih par godina u najvećem broju slučajeva za prednji ukršteni hamstrings graft. Fiksira se zgodnom malom instalacijom zvanom endobutton. U ostalim slučajevima stari dobri BptB. Najbitnije je da se izbor operativne tehnike uvek prilagodi pacijentu u zavisnosti od individualnih okolnosti.

Preoperativna priprema

Pre operacije, možda ćete morati na nekoliko nedelja fizikalne terapije. Radi vraćanja punog obima pokreta kolena. Pacijenti koji se odluče na raniju operaciju sa kontrakturom (nepotpunim obimom pokreta kolena), ili otokom kolena mogu da imaju postoperativne probleme sa vraćanjem punog obima pokreta nakon operacije.

Preporučuje se da prestanete da uzimate aspirin ili druge razređivače krvi najmanje nedelju dana pre operacije. Kako bi se smanjio rizik od krvarenja. Dobićete uputstva o tome kada da prestane te da jedete i pijete pre operacije.

ACL rekonstrukcija se u savremenom svetu i u Dr Dren praksi izvodi kao procedura u jednodnevnoj hirurgiji. Tako da idete kući kasnije istog dana, ili rano ujutro ukoliko ste operisani u popodnevnim časovima.

Šta možete da očekujete

Najčešće za operaciju prednjih ukrštenih se koriste regionalne anestezije. Što znači da ste budni tokom operacije. Posebno u privatnoj praksi najčešće koristimo najbezbedniju i najpovoljniju lokalnu anesteziju. ACL rekonstrukcija se obično vrši kroz male rezove – jedan za ulaz tanke kamere i ostalima da bi se omogućio pristup hirurškim instrumentima.

Tok postupka

Nakon uklanjanja delova oštećenog ligamenta, pokidani ligament menjamo novom tetivom. Tokom operacije se prave tuneli u butnoj kosti i potkolenici da bi se precizno pozicionirao graft. Njim se menja raskinuti ACL. Ta tetiva se zatim fiksira u kostima šrafovima ili drugim implantatima predviđenim za fiksaciju ACL grafta. Prednji ligamenti meniskus operacija.

Nakon operacije

Kada se oporavite od anestezije, ukoliko nema razloga za zadržavanjem biće vam dozvoljeno da idete kući kasnije istog ili narednog dana. Pre nego što odete kući, bićete upoznati sa principima hoda sa štakama.

Dobijate od dr Radoičića, za prednji ukršteni ligament detaljno štampano uputstvo sa savetima o postoperativnom ponašanju, vežbama i  aktivnostima.

Fizikalna terapija posle ACL operacije pomaže da se ojačaju mišići i poboljša fleksibilnost kolena. Izvodite vežbe po protokolu koju vam preporuči dr Radoičić

Upotreba Platelet rich plasme i ili matičnih ćelija iz koštane srži kod rekonstrukcije ACL

Jedna od novijih opcija ali i dilema je upotreba bioloških preparata kao što je platelet rich plasma PRP ili matičnih ćelija iz koncetrata koštane srži (BMAC bone marrow aspirate concentrate) . Graft kojim rekonstruišemo ACL je mrtvo devaskularizovano tkivo kad ga fiksiramo na mesto ACL-a. Potrebno je da ligamentizuje i regeneriše da bi preuzeo ulogu koju je imao prirodni prethodni ACL. Vremenom stem ćelije naseljavaju tkivo grafta, regenerišu krvne sudove i ostale strukture ligamenta, u osnovi graft kojim rekonstruišemo ACL je osnova-matrix za regeneraciju. Postoje studije koje pokazuju da PRP i/ili matične ćelije tokom  i u ranom postoperativnom periodu ubrzava i osnažuje ovu regeneraciju.

Lično mišljenje doktora : ubeđen sam da PRP i matične ćelije ne štete, već naprotiv, i da ima smisla da se pomogne procesu regeneracije, a koliko je metod efikasan ne znam niti mogu sa sigurnošću da kažem. Kad bi bilo moguće, (visoka cena je problem)  koristio bih i davao PRP i matične ćelije svim pacijentima kojima je potrebna/ izvedena ACL rekonstrukcija, međutim zbog cene i nemogućnosti ostvarivanja prava na PRP terapiju i terapiju BMAC matičnim ćelijama preko osiguranja te metode koristimo kod pacijenata koji mogu da ih priušte.

Rezultati

Uspešna ACL rekonstrukcija praćena adekvatnim programom rehabilitacije može da povrati stabilnost i funkciju kolena. Sportisti se obično vraćaju svojim sportovima posle četri do šest meseci.

Za profesionalne sportiste po potrebi posebno prilagođavamo i planiramo pre i postoperativni postupak.

Imamo sigurno jednu od većih serija, uspešno operisanih pacijenata savremenim metodama ACL rekonstrukcije u uslovima jednodnevne hirurgije.

za ortopediju Dr Dren ortopedski hirurg

doc dr sc D. Radoičić

View this post on Instagram

ACL rekonstrukcija – Prednji ukršteni ligamenti operacija ČINJENICE Dr Dren Ortopedija Vratite stabilnost kolenu i sačuvajte ga od propadanja. Povredili ste ACL prednji ukršteni ligament kolena? Dobra vest je da nakon uspešne operacije možete da se vratite na teren i nastavite gde ste stali. Potpuno pokidan ACL ne zarasta, i potrebna je operacija. U Dr Dren dr Radoicic i ostali rade operacije ACL ističemo: - jednodnevna hirurgija u lokalnoj anesteziji - od dolaska do odlaska 4 do 6 sati - najveće iskustvo u jednodnevnim operacijama prednje ukrštene na našim prostorima - vrhunski implantati i sve ostalo - stručnjaci koji se stalno usavršavaju - individualni plan operacije i rehabilitacije - ubrzani oporavak Nažalost nema te fizikalne terapije, odmora, relaksacije i pauze koji će omogućiti da potpuno pokidan prednji ukršteni ligament zaraste niti da se regeneriše. Koleno bez ACL je sklono povredama meniskusa posebno kod profesionalnih i rekreativnih sportista! Ukoliko izgubite dobre zdrave meniskuse (shock absorbere) razvijaju se šanse za ubrzanu artrozu kolena. Rana artroza u tridesetim i četrdesetim godinama može značajno da redukuje vaše sportske potencijale pa čak i brojne normalne aktivnosti. #arthrex #acl #koleno #ortoped #kuk #ortopedija #markmedical #fizikalnaterapija #fizikalnaterapijairehabilitacija #sportskaoprema #sportskamedicina #sport #operacija #operacijakolena #prednjiukrsteniligamentikolena #artroskopija #aclsurgery #knee #kneesurgery #oporavak #kneerehab #aclrehab #aclreconstruction #nestabilnost #smileyface #orthopedicsurgeon #ortoped #hirurg #fudbal #drradoicic #drdren

A post shared by Dr Dren Ortopedija (@drdrenortopedija) on

View this post on Instagram

Da li možete da se bavite sportom iako ste pokidali ACL prednji ukršteni ligament kolena? DA ali nemojte ! Povreda raskid ACL-prednji ukršteni ligament nije ni prijatna ni zabavna. Dobra vest je da nakon što se uspešno operiše možete da se vratite na teren i nastavite gde ste stali. Loša vest je da ukoliko je ACL pokidan verovatno bi trebalo da obustavite naporne sportske aktivnosti, uradite operaciju ACL i nastavite snažno u sledećoj sezoni Mnogi kažu : Čekajte doktore, čuo sam da je moguće da se nastavi sa sportom i sa pokidanim prednjim ukrštenim ligamentom?!? Mnogi su u pravu, moguće je ali nije pametno i ne savetujemo vas u tom pravcu. Zašto? ACL potpuno pokidan ne zarasta, i potrebna je operacija Nema te fizikalne terapije, tog odmora i pauze koja će omogućiti da potpuno pokidan ligament zaraste niti da se regeneriše. Sorry! Pokidan ACL utiče na oštećenja meniskusa Meniskusi su ,,amortizeri,, kolena, kad je ACL pokidan hrskavica se ubrzano oštećuje a česta su i oštećenja meniskusa, često viđamo udružene povrede meniskusa i ACL Oštećenja meniskusa dovode do artroze kolena (trošenja-propadanja kolena) Koleno bez ACL je sklono povredama meniskusa posebno kod profesionalnih i rekreativnih sportista! Ukoliko izgubite dobre zdrave meniskuse (shock absorbere) razvijaju se šanse za ubrzanu artrozu kolena – gonartrozu. Rana artroza u tridesetim i četrdesetim godinama može značajno da redukuje vaše sportske potencijale pa čak i brojne normalne aktivnosti. Da li možete da se bavite sportom bez ACL-a? Da ali nemojte! Ukoliko niste tretnutno na olimpijadi (i imate ozbiljne šanse da osvojite medalju) naš savet je da obustavite naporne treninge i operišete ACL. Ne bavite se profesionalnim sportom (ako to nije šah) sa pokidanim ACL-om. Rizikujete brojne odložene neželjene posledice, uradite operaciju i vratite se u igru sa stabilnim kolenom! Snimci i video dve nedelje nakon operacije rekonstrukcije ACL minimalno invazivna operacija autograft quadruple hamstrings fiksiran endobuttonom tightrope, objavljeno uz odobrenje pacijenta i hirurga dr Radoičić. #ortopedija #ortoped #drdrenortopedija #drradoicic

A post shared by Dr Dren Ortopedija (@drdrenortopedija) on

 

 

 

Ortopedija Dr Dren

Ortopedska hirurgija i traumatologija

 

+381 69 693 640
+381 11 408 1927


office@drdren.com

drdren@hotmail.com