Prednji pristup za operaciju kuka

Prednji pristup za kuk

Zamena kuka Artroplastika kuka Operacija kuka proteza kuka Veštački kuk

Prednji pristup za kuk – Direktni prednji pristup za zamenu kuka

za Ortopediju dr Dren

ortopedski hirurg doc dr sc D. RadoičićMinimalno invazivna hirurgija u domenu zamene kuka i kolena nudi brojne prednosti u odnosu na tradicionalne operativne tehnike.

Tekst je namenjen informisanju pacijenata i odnosi se na naša dosadašnja iskustva u radu u privatnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji i svetu. 

Budući da dobijamo veliki broj poziva i email-ova u vezi operacije, oporavka, čekanja i plaćanja u državnim bolnicama molimo da za te informacije kontaktirate lekare u državnim bolnicama.


Direktni prednji pristup u artroplastici kuka je jedna od relativno novijih tehnika koja ubrzano dobija na popularnosti. Praćenje pacijenata nakon zamene kuka prednjim pristupom pokazuje da ovaj pristup ima brojne prednosti u odnosu na ranije najčešće korišćeni zadnji i spoljni.

Tradicionalno i još uvek u najvećem broju bolnica primenjivani, lateralni ( sa boka) i posteriorni (zadnji) pristup kuku, zahtevaju nešto veće rezove, sa značajnim presecanjem bitnih struktura u regiji kuka, sa druge strane prednji pristup omogućuje manji rez na prednjoj strani kuka bez presecanja mišića i tetiva.

Posle dugogodišnjeg izvođenja artroplastika kuka zadnjim pristupom pre nekoliko godina počeo sam da izvodim zamene kukova prednjim pristupom i stekao značajno iskustvo u ovom savremenom pristupu u ugradnji veštačkog kuka.

U mom dosadašnjem iskustvu direktni prednji pristup omogućuje

manji rez,

nije opterećen presecanjem bitnih mišića i tetiva,

jednake dužine nogu posle ugradnje kuka,

nema luksacija (iščašenja) kuka,

nema postoperativnih ograničenja u smislu prekrštanja nogu i čučnjeva,

kao i kraću rehabilitaciju.

u dosadašnjoj primeni  izuzetno sam iznenađen brzinom oporavka i stepenom zadovoljstva, funkcijom i brzinom rehabilitacije kod pacijenata kojima sam izvodio artroplastike prednjim pristupom. Često određeni pacijenti napuštaju bolnicu prvog ili drugog postoperativnog dana. Mada postoje određena stanja i pacijenti kod kojih prednji pristup nije prva opcija, ovaj pristup pored običnih koristim i za najteže artroze, stanja nakon iščašenja kukoava u detinjstvu, perthesove bolesti i slična.

Zbog prednosti ovog pristupa, u proteklih par godina, prednjim pristupom u USA, Švajcarskoj u još nekim zemljama pa i kod nas, izvode se totalne artroplastike kuka, kod izabranih pacijenata, kao intervencije u jednodnevnoj hirurgiji.

 

Ovakav pristup podrazumeva da dođete ujutru u bolnicu i izađete kasnije popodne ili uveče, kad je pre nekoliko godina uveden bio je senzacionalni napredak, čak i osporavan, danas je za mnoge u svetu postao rutinski i redovan, kad to okolnosti u privatnoj praksi dozvoljavaju.

Poređenje dva pristupa Direktni prednji pristup     vs.     Tradicionalni zadnji

Direktni prednji pristup

 

·         rez dužine 8 – 12 cm

·         rez na prednjem aspektu kuka

·         prednji pristup se ostvaruje kroz anatomski prostor bez presecanja i raskida mišića u regiji kuka

·         mogu da se prekrštaju noge

·         dozvoljena fleksija kuka, sedenje i čučanje i uvrtanje stopala upolje ili unutra u granicama u kojima to odgovara pacijentu

·         postoperativno dozvoljeno spavanje na operisanoj, i neoperisanoj strani bez potrebe za jastukom ili drugim pomagalima.

Zadnji pristup za zamenu kuka.

 

·         rez dužine 15 – 25 cm

·         rez na spoljnoj zadnjoj strani kuka

·         presecaju se tetive i mišići kuka sa ili bez naknadne reparacije (često se ne izvodi reparacija presečenih rotatora)

·         postoperativno je zabranjeno prekrštanje nogu

·         ne dozvoljava se savijanje (fleksija) kuka više od 90 stepeni, niski čučnjevi, sedenje na niskim stolicama, okretanja stopala unutra ili spolja

·         postoperativna upotreba jastuka između nogu u prva tri meseca nakon operacije prilikom spavanja na strani