bezcementna proteza kuka
vestacki kuk cena

Zadnji pristup za zamenu kuka.


·         rez dužine 15 – 25 cm

·         rez na spoljnoj zadnjoj strani kuka

·         presecaju se tetive i mišići kuka sa ili bez naknadne reparacije (često se ne izvodi reparacija presečenih rotatora)

·         postoperativno je zabranjeno prekrštanje nogu

·         ne dozvoljava se savijanje (fleksija) kuka više od 90 stepeni, niski čučnjevi, sedenje na niskim stolicama, okretanja stopala unutra ili spolja

·         postoperativna upotreba jastuka između nogu u prva tri meseca nakon operacije prilikom spavanja na strani


bol u kukovima

Svi prikazani snimci istog pacijenta (dobijeni i prikazani uz saglasnost pacijenta) operacija ugradnje vestackog kuka je izvedena  prednjim pristupom 2015. godine, ožiljak nakon mesec dana od operacije, rendgen snimak endoproteze kuka i snimak tokom operacije ( dr Radoicic)

Za sve naše operisane pacijente obezbeđujemo profesionalnu fizikalnu terapiju i štampani (ili elektronski .pdf) vodič za postoperativni period nakon operacije kuka

Prednji pristup za kuk

Zamena kuka Artroplastika kuka

Operacija kuka proteza kuka Veštački kuk 

koksartroza
ožiljak kod vestackog kuka

Ortopedija Dr Dren

Ortopedska hirurgija i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927

office@drdren.com

drdren@hotmail.com

operacija kuka

prednji pristup za kuk operacija kuka veštački kuk vestacki kuk endoproteza kuka vestacki kuk opravak komplikacije proteze kuka minimalno invazivna operacija artroplastika kuka privatna operacija kuka

Prednji pristup za kuk - Direktni prednji pristup za zamenu kuka

za Ortopediju dr Dren

ortopedski hirurg doc dr sc D. RadoičićMinimalno invazivna hirurgija u domenu zamene kuka i kolena nudi brojne prednosti u odnosu na tradicionalne operativne tehnike.

Tekst je namenjen informisanju pacijenata i odnosi se na naša dosadašnja iskustva u radu u privatnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji i svetu. 

Budući da dobijamo veliki broj poziva i email-ova u vezi operacije, oporavka, čekanja i plaćanja u državnim bolnicama molimo da za te informacije kontaktirate lekare u državnim bolnicama.


Direktni prednji pristup u artroplastici kuka je jedna od relativno novijih tehnika koja ubrzano dobija na popularnosti. Praćenje pacijenata nakon zamene kuka prednjim pristupom pokazuje da ovaj pristup ima brojne prednosti u odnosu na ranije najčešće korišćeni zadnji i spoljni.

Tradicionalno i još uvek u najvećem broju bolnica primenjivani, lateralni ( sa boka) i posteriorni (zadnji) pristup kuku, zahtevaju nešto veće rezove, sa značajnim presecanjem bitnih struktura u regiji kuka, sa druge strane prednji pristup omogućuje manji rez na prednjoj strani kuka bez presecanja mišića i tetiva.

Posle dugogodišnjeg izvođenja artroplastika kuka zadnjim pristupom pre nekoliko godina počeo sam da izvodim zamene kukova prednjim pristupom i stekao značajno iskustvo u ovom savremenom pristupu u ugradnji veštačkog kuka.

U mom dosadašnjem iskustvu direktni prednji pristup omogućuje

manji rez,

nije opterećen presecanjem bitnih mišića i tetiva,

jednake dužine nogu posle ugradnje kuka,

nema luksacija (iščašenja) kuka,

nema postoperativnih ograničenja u smislu prekrštanja nogu i čučnjeva,

kao i kraću rehabilitaciju.

u dosadašnjoj primeni  izuzetno sam iznenađen brzinom oporavka i stepenom zadovoljstva, funkcijom i brzinom rehabilitacije kod pacijenata kojima sam izvodio artroplastike prednjim pristupom. Često određeni pacijenti napuštaju bolnicu prvog ili drugog postoperativnog dana. Mada postoje određena stanja i pacijenti kod kojih prednji pristup nije prva opcija, ovaj pristup pored običnih koristim i za najteže artroze, stanja nakon iščašenja kukoava u detinjstvu, perthesove bolesti i slična.

Zbog prednosti ovog pristupa, u proteklih par godina, prednjim pristupom u USA, Švajcarskoj u još nekim zemljama pa i kod nas, izvode se totalne artroplastike kuka, kod izabranih pacijenata, kao intervencije u jednodnevnoj hirurgiji.


Ovakav pristup podrazumeva da dođete ujutru u bolnicu i izađete kasnije popodne ili uveče, kad je pre nekoliko godina uveden bio je senzacionalni napredak, čak i osporavan, danas je za mnoge u svetu postao rutinski i redovan, kad to okolnosti u privatnoj praksi dozvoljavaju.dr Radoicic
keramicka proteza kuka

Poređenje dva pristupa: 
Direktni prednji pristup     vs.     Tradicionalni zadnji

ekspert za kuk
operacija kuka cena
proteza kuka

Direktni prednji pristup


·         rez dužine 8 – 12 cm

·         rez na prednjem aspektu kuka

·         prednji pristup se ostvaruje kroz anatomski prostor bez presecanja i raskida mišića u regiji kuka

·         mogu da se prekrštaju noge

·         dozvoljena fleksija kuka, sedenje i čučanje i uvrtanje stopala upolje ili unutra u granicama u kojima to odgovara pacijentu

·         postoperativno dozvoljeno spavanje na operisanoj, i neoperisanoj strani bez potrebe za jastukom ili drugim pomagalima.