Home » Pravna izjava i privatnost

Pravna izjava i privatnost

Dr Dren Ortopedija

Pravna obaveštenja i izjava o privatnosti

Izjava o čuvanju privatnosti podataka

 

Poštovani korisnici zahvaljujemo Vam što posećujete naš internet sajt  www.drdren.com ili nas kontaktirate putem e-maila office@drdren.com  /  drdren@hotmail.com.     

 

U ime ortopedske klinike DR DREN obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih posetioca naše internet prezentacije.

DR DREN poštuje i štiti pravo na privatnost posetilaca sajta www.drdren.com. U tom smislu, prikupljanje i obrada ličnih podataka svakog posetioca sajta se radi u skladu sa odgovarajućim zakonima koji regulišu pitanja čuvanja, obrade, pristupa i transfera ličnih podataka. Stoga se trudimo da podatke koje posetilac sajta unese budu korišćeni isključivo u svrhu zbog koje se prikupljaju.

DR DREN se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika nashi usluga u skladu sa General Data Protection Regulation (GDPR).

Ova izjava definiše informacije koje DR DREN ORTOPEDIJA  prikuplja i način obrade istih.

Opšte informacije prikupljene od strane DR DREN

DR DREN prikuplja podatke fizičkih lica (ime, grad, broj telefona, email – “Lične podatke”), sa ciljem odgovora na postavljena pitanja.. Prikupljamo samo neophodne podatke o korisnicima i podatke neophodne za pružanje naših usluga i informisanje korisnika.  Ukoliko ne želte da se vaši podaci prikupljaju, nemojte ih staviti na raspolaganje.

Svi podaci o korisnicima usluga se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su isti nužni za obavljanje posla.Ne prikupljamo nikakve lične informacije o osobama mladjim od 18 godina,bez prethodne,dokazive saglasnosti njihovih pravnih predstavnika.

Kada nam pošaljete lične podatke, DR DREN ih može iskoristiti za sledeće namene, sem ako nije drugačije naznačeno: 

bolje razumevanje potreba klijenata i unapređenje kvaliteta usluga koje pružamo;

DR DREN može iskoristiti ove informacije da Vas kontaktira kako bi odgovorio na Vaš zahtev/upit.

DR DREN može proslediti uopštene, ali ne i individualne informacije trećim stranama, o posetiocima sajta (statistički podaci).

 

Otkrivanje i prosleđivanje ličnih podataka

DR DREN ORTOPEDIJA neće proslediti (prodati ili iznajmiti) Vaše lične informacije trećoj strani. Nećemo prodati ili na drugi način otuđiti lične podatke koji Vas mogu identifikovati trećoj strani radi korišćenja u marketinške svrhe( osim u slučaju da imamo Vašu dozvolu za to).

DR DREN, međutim, može proslediti Vaše lične informacije trećoj strani i ne preuzima odgovornost za to ukoliko: 

ukoliko se informacije prosleđuju uz Vaš pristanak možemo proslediti lične informacije pravosudnim organima ili institucijama, u skladu sa zakonom:

ako je to predviđeno zakonom

ako je u pitanju prevencija zločina ili nacionalna bezbednost

ako je u pitanju zaštita lične ili javne bezbednosti

ako su te informacije neophodne za rešavanje različitih sporova.

ukoliko su Vaši postupci u suprotnosti sa pravilima i uslovima koje je postavila naša klinika DR DREN

Dodatne informacije koje se prikupljaju automatski

U određenim situacijama, DR DREN može automatski (bez pristanka vlasnika) prikupiti tehničke (ali ne i lične) informacije prilikom pristupa sajtu. Ove informacije mogu biti (ali ne isključivo): vrsta programa za pregled internet stranica (browser) koji posetilac koristi, operativni sistem, ime domena ili provajdera pre koga se korisnik priključio na www.drdren.com.

Informacije koje se automatski skladište u Vaš računar – Kolačići (cookies)

Pristup sajtu u vlasništvu klinike DR DREN može uskladištiti neke informacije na Vašem računaru. Ove informacije su u formi “kolačića” (cookies) ili sl., a omogućavaju lakše korišćenje sajta. Kolačići su mali programi koji se smeštaju na hard disk računara korisnika. U svakom programu za pregled internet stranica (browser) postoji mogućnost brisanja kolačića, blokiranja njihovog pristupa računaru ili informativna poruka kada se kolačić snimi na hard disk. Preporučujemo Vam da proučite ove opcije kod svog programa za pregled internet stranica kako bi bolje razumeli njihovu upotrebu.

Povratna informacija

DR DREN omogućava korisnicima sajta da šalju komentare, pitanja i predloge.
Bilo koja informacija koja se pošalje putem formulara za kontakt će biti tretirana kao poverljiva.

Izmene pravila poverljivosti

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti pravila poverljivosti, objavićemo te promene na ovoj strani.
Ukoliko imate pitanja u vezi sa privatnošću, molimo Vas da nam pišete putem formulara za kontakt ili nam se obratite na adresu: 
DR DREN,Ristin potok 6d, Beograd, +381 69 639640, +381 11 4081927

Ograničenje odgovornosti

Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakvu štetu ili troškove koji mogu nastati kao posledica upotrebe ili zloupotrebe ovog sajta i sadržaja preuzetog sa njega.

Zaštita autorskih prava

Internet sajt www.drdren.com i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijal predstavljaju autorsko pravo i vlasništvo su njegovog autora. Sadržaj sa sajta možete preuzimati isključivo za informativne i edukativne svrhe, uz obavezu da označite izvor i sačuvate originalne oznake autorstva. Ukoliko sadržaj koristite u druge svrhe, potrebno je da pribavite pristanak vlasnika. Svako neovlašćeno korišćenje autorskih prava, prava intelektualne svojine i ostalih srodnih prava, predstavlja krivično delo.