Početna » prelom stopala

Povrede stopala Prelom stopala prelom skocne kosti prelom petne kosti

Prelom stopala - povrede stopala

povrede stopala bol u stopalu

Prelom stopala je česta povreda stopala. Obično je prelom stopala prva asocijacija kad se pomenu povrede stopala.

Na sreću brojne povrede stopala mogu da budu jednostavne i da se saniraju sa malo mirovanja. Međutim stopalo je kompleksna anatomska struktura. Tako da postoje i brojne povrede obično prelomi stopala koje mogu da budu prilično ozbiljne. Nekad je za uspešno lečenje tih preloma stopala potrebna i operacija.

Najbitniji momenat za uspešno lečenje preloma stopala je prava procena. Odnosno procena koji je tip povrede stopala i koja bi bila najbolja opcija tretmana.

Prelom stopala dijagnoza i lečenje

U Dr Dren dijagnostikujemo i tretiramo sve povrede stopala

Pratimo i primenjujemo aktuelna saznanja i ukoliko je potrebno savremene hiruške tehnike i implantate.

Možete da nam se obratite u vezi primarnih povreda preloma stopala ili radi drugog mišljenja u vezi tretmana povrede stopala.

U Dr Dren ortopediji sve prelome i povrede stopala ukoliko je potrebna operacija rešavamo kao jednodnevne intervencije

Prelom talusa prelom skočne kosti

Prelomi talusa su relativno retke povrede. Međutim značajne obzirom na složene relacije talusa, specifičnu arhitektoniku i vrlo vulnerabilnu vaskularizaciju. Oko 60% talusa je prekriveno artikularnom hrskavicom. Talus skočna kost nema muskularne insercije. Razlikuju se prelomi vrata, tela, glave, procesusa, osteohondralni i avulzioni prelomi.

Prelom vrata talusa fraktura skočne kosti S92.1

Prelomi vrata skočne kosti nastaju snažnom dorzifleksijom, često označeni kao aviator i astragalus prelomi (u ranim danima avijacije često viđani kod avionskih nesreća kod pilota). Danas su češći u sklopu politraume u saobraćajnom traumatizmu. Hawkins klasifikacija ih deli na 4 tipa, podela utiče na izbor metode lečenja. Samo za tip I se predlaže neoperativno lečenje gips imobilizacijom do je za ostale tipove neophodna urgentna repozicija i kad okolnosti dozvole ORIF. Od komplikacija su česte nekroza kože i infekcije, nezarastanje se viđe u oko 10%, a AVN talusa u oko 30-50% kod tipa II i u oko 60 do 90% kod tipa III, posttraumatska artroza je takođe česta (skočnog 30%, subtalarnog 50%).

Prelom tela i glave talusa

imaju dosta sličnosti sa prelomima vrata, razlika je u tome što su to uglavnom artikularni prelomi, sa bez obzira na modalitet lečenja visokom incidencom osteonekroze, i postrtraumatske artroze.

Prelomi lateralnog i medijalnog procesusa i avulzioni prelomi – obično se leče neoperativno, u retkim slučajevima nezarastanja je potrebna ekscizija fragmenata.

Osteohondralni prelomi skočne kosti 
se javljaju u oko 6—8% uganuća skočnog zgloba, na osnovu tipa ( Berndt i Harty podela) lečenj je neoperativno imobilizacijom ili operativno danas artroskopski (ekscizijom ili repozicijom i fiksacijom resorptivnim pinovima).

Prelom petne kosti prelom kalkaneusa S92.0

Najčešći su kod radno sposobnih muškaraca i neuspešno lečeni često mogu da imaju značajne socioekonomske posledice. Kalkaneus ima kompleksnu anatomiju, u delu ciklusa hoda nosi težinu tela u dobrom delu određuje konture stopala.

Klasifikacija preloma kalkaneusa

dele se na ekstra i intraartikularne. Extraartikularni (prednji i medijalni procesus, tuberozitas i sustentakulum) su od manjeg značaja čine oko 25%. Intraartikularni se dodatno dele Essex-Lopresti podelom na osnovu dislokacije i danas češće Sanders podelom na osnosu CT nalaza.

Prelom petne kosti Dijagnoza

Postavlja se kliničkim pregledom, AP i lateralni rendgen snimak (određuju se Bohler uglovi) danas se kod dislociranih intraartikularnih preloma rutinski izvodi CT.

Lečenje operacija preloma peta

Extraartikularni se leče potkolenim gipsom, 4 do 6 nedelja, izuzev kod retkih dislociranih preloma tuberozitasa gde je bolje izvesti ORIF.

Intraartikularni nedislocirani mogu da se leče neoperativno gips-om, mada su savremeni stavovi i u ovom slučaju bliži operativnom lečenju. ORIF je u većini slučajeva tretman izbora, nekad se izvodi 7 do 10 dana od inicijalne traume po povlačenju otoka ili eventualnoj regresiji buloznih promena. Obično se koristi lateralni pristup sa očuvanjem suralnog nerva, koriste se anatomske ploče za kalkaneus i zavrtnji.

Komplikacije neoperativnog lečenja preloma petne kosti

su deformacija stopala, nemogućnost nošenja normalne obuće, bol u peti i skočnom zglobu, impingement i tendinitis peronealnih tetiva.

Zatim degenerativne promene u smislu posttraumatske artroze se javljaju često. Kod 30% pacijenata je u kasnijem toku potrebna subtalarna fuzija. 

Komplikacije operativnog lečenja su usporeno zarastanje, infekcija rane, kožni defekti sa ekspozicijom osteosintetskog materijala, povreda suralnog nerva i peronealnih tetiva. Kasne komplikacije su slične kao kod neoperativnog lečenja

Prelom stopala fratktura metatarzalnih i tarzalnih kosti

Prelomi navikularne kosti

mogu da budu prelomi tuberozitasa, tela i avulzioni prelomi. Leče se gips imobilizacijom, u retkim slučajevim dislokacije indikovana je ORIF, nekad je zbog kominucije otežana fiksacija, zbog relativne rigidnosti njihovih spojeva, fragmenti mogu da se fiksiraju za kuneiformne kosti uz napor da se izbegne fiksacija talonavikulanrog zgloba (zbog funkcionalnog značaja).

Prelomi kuboidne kosti

mogu da budu avulzioni i kompresivni. Kompresivni (nutcracker) prelomi su od značaja jer skraćuju later. svod stopala, minimalno impaktirani se leče gips imobilizacijom, za značajne kompresije indikovana je ORIF sa dodatnom osteoplastikom.

Prelomi kuneiformnih kostiju su retki, uglavnom se leče gipsom.

Prelomi metatarzalnih kostiju

Većina ovih preloma može da se leči gips imobilizacijom sa ranom dozvolom oslonca. Ređe kod preloma I i V MT radi prevencije pseudoartroze (koja ukoliko se razvije u nivou prve ili pete MT kosti može da dovede do tegoba) u određenim slučajevima ORIF ima značajne prednosti. Posbeno se to odnosi na Jones tip preloma baze pete metatarzalne kosti V MT.

za Dr Dren Ortopediju dr sci med ortoped Radoičić D.

Dr Dren Centar za stopalo i skočni zglob

Pregled možete da zakažete

telefon email viber whatsapp

telefonom
+381 69 693640

email-om
kontakt@drdren.com

Viber-om i Whatsapp-om
+381 69 693 640

Radno vreme

ponedeljak – petak od 10 h do 20 h subota od 09 do 15 h nedeljom po potrebi

zakažite pregled

napišite o čemu se radi, izaberite doktora i predložite vreme potrudićemo se da odgovorimo u najskorijem roku