snimci operacije HTO dr Radoičić


Ortopedija Dr Dren


telefoni:

069 693 640 

062 9665 011

email:

office@drdren.com

drdren@hotmail.com

HTO - high tibial osteotomy Visoka tibijalna osteotomija je hirurška procedura za korekciju osovine noge odnosno korekciju deformiteta O noge najčešće radi ublažavanje pritiska na oštećenom unutrašnjem delu kolena, artrotičnom medijalnom kompartmanu kolena. Ovaj postupak preusmerava pritisak odnosno prenošenje težine tela  sa oštećene polovine kolena na očuvanu gde je hrskavica i dalje dobrog kvaliteta ili netaknuta

Visoka tibijalna osteotomija se obično preporučuje kod pacijenata mlađih od 60 godina sa očuvanim dobrim pokretima kolena. Obično se preporučuje za ublažavanje bolova kada neoperativno lečenje nije dovelo do poboljšanja a postoji artroza sa deformitetom.

Dokazano je korisna za mlade, ali i za starije pacijente koji žele da odlože operaciju potpune zamene kolena veštačkim kolenom odnosno izbegava se totalna proteza kolena.

Osteoartritis artroza kolena i visoka tibijalna osteotomija

Osteoartritis je progresivna degenerativna zglobna bolest koja se obično vidi u srednjem i starijem životnom dobu, pogađa milione ljudi širom sveta. Artroza ili Arthritis kolena je zapaljenje koje izaziva bol, oticanje (zapaljenje) i ograničenje pokreta.

Arthritis kolena dovodi do bolova koji obično inteziviraju nakon aktivnosti kao što su hodanje, penjanje ili klečanje i čučanje.Zglob može da postane krut i otečen, sa ograničenim obimom pokreta. Može da se pojavi i deformitet kolena, varus ili valgus (popularno kao x ili o noge).
Prekomerna težina, prethodni prelomi, povrede ili deformacije mogu da doprinesu razvoju osteoartritisa. Ova bolest utiče na tkiva ili hrskavicu koja pokriva krajeve kostiju u zglobu i dovodi do propadanja hrskavice i kosti.

Visoka tibijalna osteotomija koriguje deformitet i preusmerava sile opterećenja sa oštećenog dela kolena (unutrašnji medijalni deo) na neoštećeni (spoljašnji lateralni) produžava vek vašeg biološkog kolena i odlaže potrebu za ugradnjom veštačkog kolena. Ako i mora da se u nekom budućem periodu radi veštačko koleno korist od HTO je što tad hirurg ima bolju osovinu noge za adekvatnu ugradnju endoproteze.

Kontraindikacije za HTO
zapaljenski artritis,
gojazni pacijenti sa BMI iznad 35,
prisustvo fleksione kontrakture od 15 stepeni ili više,
fleksija kolena veća od 90 stepeni,
patellofemoralna artroza
ligamentarna nestabilnost ili
Varus thrust tokom hoda.

Procedura

Cilj operacije je oslobađanje - smanjenje opterećenja na već oštećeni deo kolena preusmeravanjem osovine potkolenice, kako bi se dobilo raterećenje oštećenog dela i normalna ravnomerna distribucija sila kroz koleno, očekuje se manji bol sa unutrašnje strane i produženo trajanje vašeg kolena.

Nekad je poželjno a nekad neophodno da se izvede i MR pregled kolena, radi procene da li ima potrebe da se pre HTO izvede artroskopija kolena.

Postoje dve tehnike - osteotomije otvaranja i zatvaranja. Hirurg određuje izbor tehnike na osnovu određenih individualnih faktora, danas se češće izvode osteotomije otvaranja odnosno opening wedge osteotomy.

Hiruški postupak podrazumeva presecanje potkolenice, sa ili bez umetanja koštanog grafta (deo kosti koji može da bude vaš obično uzet sa karlice ili iz koštane banke ili veštački preparat), i fiksaciju u otvorenom korigovanom položaju posebnim pločama i šrafovima (ranije su se koristile čelične ploče danas sve češće koristim modernije materijale kao npr PEEKpower HTO plate i slične).

Ovaj postupak preusmerava pritisak odnosno prenošenje težine tela  sa oštećene polovine kolena na očuvanu gde je hrskavica i dalje dobrog kvaliteta ili netaknuta

Postoperativna nega

Nakon osteotomije pacijenti obično ostaju dan do dva u bolnici. Odmah nakon operacije, daju se analgetici kako bi se smanjio bol ili otok, antibiotici i lekovi koju sprečavju tromboembolijske komplikacije. Za uspešan ishod, neophodno je da tokom ovog perioda pacijenti prate određena uputsva specifična za postoperativnih oporavak nakon HTO.

Fizikalna terapija može početi dan nakon operacije kako bi pacijentu pomogla da se kreće i da nauči da koristi štake na siguran način. Rade se vežbe sa ciljem da se očuva obim pokreta i snaga mišića. Odmah nakon operacije se hoda sa štakama bez oslonca na operisanu nogu kako bi se omogućilo da kost zaraste. Posle nekoliko nedelja, ohrabruje se progresija na parcijalni delimični oslonac na operisanu nogu.

Rezultati 


Tibijalna osteotomija u najvećem broju slučajeva dovodi do značajno manjih bolova i bolje funkcije. Ne postoji lek za artrozu kolena i osteotomija ne leči i ne popravlja promene koje su se već razvile ali može da omogući značajno olakšanje i spreči odnosno uspori progresiju propadanja kolena.

obično se zato i radi kod pacijenata mlađih od 60 godina, kod starijih tipično izvodimo totalnu zamenu kolena, koja iako je napredovala nije večito rešenje, oko 90% veštackih kolena traje 10 godina, ima istraživanja koja pokazuju da je sa novim implantatima ta trajnost još bolja međutim potrajaće dok se dobiju definitivni rezultati. Tako da je posebno za mlađe pacijente koje žele da se bave određenim aktivnistima ili imaju želju da se bave određenim sportovima ostetomija i dalje jako dobro rešenje.


Velika većina pacijenata je zadovoljna ostetomijom, oko 5 do 8% ne primećuje poboljšanje a oko 2% pacijenata je nezadovoljno. poboljšanje i očuvanje kolena traje različito dugo u zavisnosti od toga koliko je pacijent vodio računa, kao i od prethodnih artrotičnih promena. Za oko 70 % pacijenata koleno potraje i dobrih 10 i više godina pre nego što se odluče za veštačko koleno.

Komplikacije

Kao i kod bilo koje operacije, pacijenti koji su podvrgnuti HTO su u riziku za razvoj određenih komplikacija nakon operacije. Rizici i komplikacije operacije su bol, oticanje, utrnulost ili povreda okolnih nerava ili krvnih sudova, infekcija, compartment sindrom, tromboza vena, labavljenje materijala ploče i šrafovi i nezarastanje ostoetomije odnosno nezarastanje kosti.
za Ortopediju Dr Dren

dr Radoičić D. 


O noge X noge korekcija deformiteta korektivne osteotomije

HTO high tibial osteotomy

Visoka tibijalna osteotomija

Distalna femoralna osteotomija

Operacija odlaganja izbegavanja ugradnje vestackog kolena

genu varum genu valgum genua vara genua valga genu 

gonartroza artroza kolena

Ortopedija Dr Dren


telefon:

069 693 640 

email:

office@drdren.com

drdren@hotmail.com

O noge X noge korekcija deformiteta

korektivne osteotomije


Osteotomija kolena

HTO high tibial osteotomy

Visoka tibijalna osteotomija

Distalna femoralna osteotomija

Operacija odlaganja izbegavanja ugradnje vestackog kolena

genu varum genu valgum genua vara genua valga genu 

gonartroza artroza kolena


Ortopedija Dr Dren

dr Radoicic D.