matične stanice koleno kuk

Matične ćelije koleno kuk

Matične ćelije za kolena 

Matične ćelije iz koštane srži primena u regenerativnoj ortopediji


​Lečenje zglobova uz pomoć matičnih ćelija maticne celije matične ćelije koleno kuk lecenje maticnim celijama

matične ćelije za koleno kuk
matične ćelije koleno kuk cena

Ortopedija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927


office@drdren.com
drdren@hotmail.com

Matične ćelije iz koštane srži primena u regenerativnoj ortopediji


Terapija matičnim ili stem ćelijama je vid regenerativne medicine gde se koriste prirodni potencijali sopstvenog tela za lečenje različitih stanja.

Sve je više razumevanja za primenu ovih ćeija u tretmanu brojnih stanja, posebno u ortopediji i nekim drugim oblastima. Lako su dostupna brojna istraživanja i kvalitetni tekstovi koji se ozbiljno bave temom primene matičnih ćelija, sve to naši doktori čitaju i redovno prate, a mi ćemo pokušati da vam predstavimo primenu ovog vida regenerativne ortopedije u našoj Dr Dren praksi.

Zašto se o matičnim ćelijama toliko priča i piše


Matične ili stem ćelije su jedine ćelije koje mogu da postanu specijalizovane ćelije različitih tkiva i organa, imaju fantastičan biološki potencijal i zato su predmet intenzivnih istraživanja i stalnog proširenja polja primene.

Ukratko u tipičnoj ortopedskoj proceduri za primenu matičnih ćelija one se dobijaju iz koštane srži iz karlične kosti potom se obrade i primenjuju u oštećeni zglob gde pojačavaju prirodni odgovor tela za reparaciju i zaustavljanje daljih oštećenja.

Dobra okolnost i prednost u odnosu na ostale vidove tretmana je da su matične ćelije iz vašeg tela tako da šanse za alergijske i druge reakcije, ili odbacivanje praktično ne postoje.

Kod odraslih se matične ćelije za primenu u ortopediji najbolje uzimaju iz koštane srži karlične kosti, zato je jako bitno da ovu proceduru izvodi izuzetno dobro obučen ortopedski hirurg, kakvi su naši doktori.
 
Ko su kandidati za terapiju matičnim ćelijama

U Dr Dren praksi i iskustvu može da se kaže da ste kandidat, ukoliko imate bolove ili znate za oštećenja zgloba a ne želite da rizikujete moguće komplikacije težih hirurških zahvata kao što su operacije zamene zgloba (kuka, kolena, skočnog zgloba, ramena i sl.)

Takođe ukoliko imate sportsku povredu, ne želite hirurgiju (ili ste imali intervenciju koja je pokazala određeno oštećenja) a želite da ubrzate svoj oporavak terapja matičnim ćelijama može da bude pravi izbor i dodatak u lečenju.

Ko nam dolazi za terapiju matičnim ćelijama - u našoj praksi u Dr Dren ortopediji  za ovu terapiju se najčešće odlučuju pacijenti:

- koji znaju da je njihov kuk, koleno, rame ili skočni zglob za operaciju, obično zamenu, ali iz raznih razloga ne žele ugradnju metalne proteze veštačkog zgloba

- koji se boje mogućih komplikacija operacije zamene zgloba kuka ili kolena

 - koji iz različitih objektivnih razloga ili visokih rizika ne mogu da se podvrgnu anesteziji odnosno operaciji zamene zgloba


- koji žele da sačuvaju zglob od daljih oštećenja i odlože potrebu za operacijom


 - profesionalni i rekreativni sportistiPriprema za proceduru

Dobićete specifična iskustva od naših doktora, možda će biti potrebna određene laboratorijske analize, između ostalog je važno da ne koristite lekove za bolove iz grupe nesteroidnih antireumatika poželjno i kortikosteroide (brufen, pronizon i sl.) barem dve nedelje pre procedure

Procedura primene matičnih ćelija u ortopediji 

U Dr Dren koristimo isključivo sertifikovane, registrovane setove za terapiju koncentrovanim matičnim ćelijama, iz koštane srži, (BMAC bone marrow aspirate concentrate) specijalno dizajnirane za pravilno i bezbedno uzimanje i davanje matičnih ćelija.

Procedura počinje uzimanjem ćelija iz koštane srži karlične kosti (iznad kuka), na samo jedan minimalni ubod posebnim instrumentom, u lokalnoj anesteziji vadimo aspirat odnosno koncentrat koštane srži u kome su matične ćelije. potom se matične ćelije obrađuju izdvajaju i koncentruju i primenjuju u zglob ili oštećeno tkivo. Potrebno je znanje iskustvo i odgovarajuća sterilna oprema da bi se procedura bezbedno izvela, zato je neophodno da je izvode obučeni profesionalci ortopedski hirurzi kao ortopedi u Dr Drenu.

Cela procedura traje sat do dva, nema potrebe za praćenjem ili nadzorom posle intervencije i možete da idete kući odmah posle primene.

Posle procedure

Nakom primene se savetuje umereno kretanje, a narednog dana možete da se vratite svojim redovnim aktivnostima. Naredne dve nedelje savetujemo da izbegavate teža naprezanja i vežbanja kao i uzimanje lekova za bolove iz grupe nesteroidnih antireumatika i kortikosteroida (brufen, panadol, pronizon i sl.).

Prednosti terapije matičnim ćelijama

Terapija matičnim ćelijama je nova ali uz primenu savremenih setova relativno jednostavna procedura, kojom se, ako je uspešna, izbegavaju invazivne operacije i moguće teške komplikacije tih operacija.

Potom ne mala prednost budući da se radi o sopstvenim ćelijama je što nema odbacivanja niti alergijskih reakcija.

 
Rizici i komplikacije – su minimalni, terapija matičnim ćelija je kad je primenjuje obučeni ortoped bezbedna procedura sa izuzetno niskom mogućom stopom neželjenih reakcija, koje uključuju kao kod svake procedure gde se koristi injekcija mogućnost infekcije, do sada u našoj praksi nismo evidentirali niti jednu komplikaciju ili neželjenu reakciju.

 
Matične ćelije primena indikacije u ortopediji 

Prikazujemo najčešće razloge i stanja za primenu matičnih ćelija u ortopediji, možda pronađete vašu dijagnozu ili stanje za koje ova terapija može da bude dobra opcija

Matične ćelije za kolena

artritis kolena artroza kolena gonartroza ili gonarthrosis
oštećenja povrede i raskidi ligamenata kolena
oštećenja meniskusa kolena
tendinitisi patelarne tetive ili tetive kvadricepsa
oštećenja povrede hrskavice kolena
nestabilnost čašice
neki autori preporučuju i za sinovijalne upale sinovitis kolena

 
Matične ćelije za kuk

artritis artroza kuka koksartroza coxarthrosis
povrede oštećenja labruma kuka
bursitis trohantera
avaskularna nekroza glave buten kosti necrosis avascularis femoris
neki autori preporučuju i za sinovijalne upale sinovitis kuka

Matične ćelije za rame

artritis artroza ramena
povrede i oštećenja rotator cuff-a
bursitis ramena
sportske povrede unutrašnjih struktura ramena
sinovijalne upale

Matične ćelije za skočni zglob i stopalo

artritis artroza skočnog zgloba i drugih zglobova stopala
oštećenja i povrede ligamenata
disekantni osteohondritis talusa skočne kosti
avaskularna nekroza talusa skočne kosti

Postoje i ostala ortopedska stanja gde mogu da se primene matične ćelije iz koštane srži, npr. nezarasli prelomi ili određena stanja na kičmenom stubu,  o čemu možete da dobijete informacije u razgovoru sa našim doktorima.


Pozovite nas ukoliko mislite da ste kandidat za lečenje matičnim ćelijama ili drugim regenerativnim opcijama kao što je PRP.


Proces aktivacije i dejstva matičnih ćelija u zglobovima potraje i do nekoliko meseci, mada najveći broj pacijenata oseti poboljšanja mnogo ranije, nekad za određena stanja nakon aplikacije matičnih ćelija dodatno pomognemo jednom PRP injekcijom koju u tom protokolu ponovimo posle tri meseca.
za Ortopediju Dr Dren

ortopedski hirurg doc dr sc med D. RadoičićMatične ćelije u ortopediji
Matične ćelije za kolena kuk i ostale zglobove
Lečenje zglobova uz pomoć matičnih ćelija
Artritis zgloba i sportske povrede koje se mogu lečiti matičnim ćelijama

lecenje kolena maticnim celijama cena

lečenje matičnim ćelijama cena

matične ćelije umesto zamene kuka i kolena


matične ćelije sportske povrede

Novembar i Decembar 2019.

​za pacijente koji znaju da imaju oštećenje kolena i kuka i kojima je predložena operacija ali ne žele zamenu kolena ili kuka odnosno veštački zglob

- Matične ćelije iz vaše koštane srži za oštećene zglobove koleno kuk, skočni zglob (sertifikovani setovi i stručna primena pozvati za cenu)


- PRP 15000 din.


- PRP + Hijaluron cellular matrix 26000


​Pozovite za dodatne informacije
 

Ortopedija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927


office@drdren.com
drdren@hotmail.com

koštana srz lečenje matičnim ćelijama kuk koleno