Lečenje osteoporoze

Kada se klinčkim pregledom i odgovarajućim testovima postavi dijagnoza osteoporoze neophodno je započeti lečenje. Tretman osteoporoze obuhvata informisanje i edukaciju u vezi sa stanjem i preporukama u vezi načina života i ishrane, program vežbi i lekove. Cilj tretmana osteoporoze je prevencija preloma.

Najpre, akcenat je na davanju pravih saveta u vezi adekvatnog unosa kalcijuma i vitamina D, kao i ishrani uopšte. Ukoliko je moguće potrebno je predložiti program vežbi osmišljen sa ciljem da održe formu, koštanu gustinu i redukuju rizik od preloma. O čemu je već bilo reči u prethodnim tekstovima.

Danas postoji više grupa lekova koje tretiraju osteoporozu i smanjuju rizik od preloma. Osnovna ideja primene ovih lekova, različitim mehanizmima dejstva, je jačanje  kostiju i spečavanje daljeg gubitka koštane mase.

Danas dostupni lekovi odobreni od strane U.S. Food and Drug Administration za prevenciju i/ ili tretman osteoporoze su:


Lekovi za osteoporozu koji usporavaju ili zaustavljaju resorpciju kostiju

Bifosfonati
Kalcitonin
Selektivni modulatori estrogenskih receptora (Selective Estrogen Receptor Modulators SERM, naprimer Raloxifen – Evista)
Estrogen/hormonska terapija 

Lekovi za osteoporozu koji povećavaju stvaranje kosti

Paratiroidni hormon Teriparatide, Forteo

Bifosfonati

U ovoj grupi lekova su Alendronat (Fosamax), Ibandronate (Bonviva) i Risedronat (Actonel), preporučuju se za prevenciju i tretman osteoporoze kod žena i muškaraca.

Mehanizam rada bifosfonata je usporavanju smanjenja odnosno resorpcije koštane mase, što sprečava razvoj osteoporoze i smanjuje rizik od preloma. Uzimaju se oralno, obično sa čašom vode ujutru na prazan stomak sa pauzom od pola sata do sata pre unosa hrane ili uzimanja nekih drugih lekova. Neki od ovih preparata imaju i intravensku varijantu što može da bude komforniji način primene, pošto se tako obično primenjuju u dužim vremenskim razmacima a preporučuje se i za pacijente kojima iz različitih razloga ne odgovara oralna primena.

U poslednje vreme primećena je pojava atipičnih preloma butne kosti kod pacijenata na terapiji bifosfonatima.

Alendronat 
Alendronat (Fosamax) jedan od bifosfonata, mehanizam dejstva je zaustavljenje resorpcije kostiju i povećanje koštane mase, prevashodno smanjuje broj preloma pršljenova i ostalih kostiju. Uzima se u obliku tableta, po režimu koji vam lekar propiše.

Ibandronat
Jedan od najpopularnijih preparata za prevenciju i lečenje osteoporoze je Ibandronate ( Bonviva ) uzima se oralno kao tableta jednom mesečno ili kao intravenski oblik obično jednom u dva ili tri meseca. Upotreba bonvive dokazano redukuje gutak koštane mase, povećava gustinu, i smanjeuje rizik od preloma.

Risedronat
Odobren za upotrebu kod postmenopauzalne i glukokortikosteroidima izazvane osteoporoze (dugotrajna upotreba kortizona i pronizona kod određenih stanja). Risedronate (Actonel) je preparat koji se uzima oralno jednom dnevno, nedeljeno ili mesečno u zavisnosti od preporuka lekara. Smanjuje gubitak koštane mase i redukuje rizik od preloma kičmenih pršljenova i ostalih preloma.

Calcitonin

Kalcitonin (Miacalcin, Calcimar, Fortical) je hormon koji se normalno proizvodi u telu tačnije u štitnoj žlezdi, ali postoje i njegove sintetičke varijante kao lekovi. Može da se koristi u vidu injekcija i nazalnog spreja. Primena spreja je prihvatljivija, i lakša za pacijente, bez velike razlike u učinku u odnosu na injekcije. Za kalcitonin je utvrđeno da povećava koštanu gustinu prvenstveno u kičmenim pršljenovima.

Primena kalcitonina je indikovana kod pacijenata koji su već oko 5 i više godina u menopauzi, imaju smanjenje koštane mase, ili evidentnu osteoporozu sa ili bez preloma kičmenih pršljenova. Postoje dokazi da kalcitonin značajno smanjuje bol nakon svežih kompresivnih preloma kičmenih pršljenova.

Selektivni modulatori estrogenskih receptora Raloxifene - Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM)

U prodaji pod imenom Evista, Raloxifen pripada grupi selektivnih  modulatora estrogenskih receptora koji obezbeđuju prednosti estrogena u terapiji osteoporoze ali bez neželjenih efekata estrogenske terapije. Između ostalog za ve lekove važi da smanjuju rizik od karcinoma dojke kod žena kod kojih postoji povišeni rizik za ovu bolest. Evista je odobrena za upotrebu kod postmenopauzalne osteoporoze  uzima se jednoim dnevno i pokazano je da utiče na povećanje koštane mase i smanjenje rizika od preloma.

Estrogenska / hormonska supstituciona terapija

Estrogen je donedavno  bio u širokoj upotrebi za tretiranje različitih problema u vezi sa menopauzom. Zbog mogućnosti da izazove endometrijalni karcinom često se kombinuje sa hormonom progestinom kod žena s intaktnom matericom.  Ova kombinacija se često označava kao ET / HT ( estrogenska terapija / hormonska suspstituciona terapija). Međutim skorašnje studije su dovele u vezu estrogen koji se koristi u lečenju postmenopauzalne osteoporoze sa povećanjem incidence  karcinoma dojke, moždanim , srčanim udarom, i trombozama. Što je rezultovalo značajnom marginalizacijom estrogensko progestinskog pristupa u prevenciji i tretmanu osteoporoze.

Sadašnje indikacije za upotrebu ovih hormona  u menopauzi su značajno sužene, uz preporučene minimalne doze i obavezno upoznavanje pacijenata sa mogućim rizicima.

Paratiroidni hormon

Paratiroidni hormon (u prodaji Forteo) je hormon koji proizvoide paratiroidne žlezde, od izuzetnog je značaja u kompleksnom metabolizmu kalcijuma i fosfora u organizm. Radi se o preparatu koji stimuliše stvaranje kostiju,  i dovodi do povećanja koštane mineralne gustine. Primenjuje se u vidu injekcija čitav tretman traje dve godine. Obzirom na cenu tretmana preporučuje se za lečenje teških formi osteoporoze. Studije su pokazale da značajno redukuje prelome kičme kod muškaraca, a prelome kičme, kukova i ostalih kostiju kod postmenopauzalnih žena.

Ortopedska Ordinacija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija

+381 69 693 640
+381 62 9665 011
drdren@hotmail.com

lečenje osteoporoze ibandronat bifosfonati kalcijum d vitamin reumatolog