Home » Infekcija kuka i kolena

Infekcija veštačkog kuka i kolena

Operacija kuka komplikacije Operacija kolena komplikacije
Infekcija proteze kuka Infekcija proteze kolena
Infekcija veštačkog kuka Infekcija veštačkog kolena

Infekcija kuka i Infekcija kolena posle operacije

Veštački kuk i koleno se rade već dugo. U poslednje vreme se to jako česte operacije.  U hirurgiji su komplikacije moguće i posledično postoji potreba da se kod određenog broja pacijenata nešto popravlja ili menja nakon primarne operacije ugradnje vestackog zgloba.

Mnogi ortopedi rade primarne zamena kolena, čak i lekari koji nisu investirali dovoljno vremena i napora u svoju edukaciju da te operacije izvode na najbolji i najbezbedniji način.

Pacijenti u prvu operaciju zamene kuka ili kolena obično ulaze sa puno optimizma i željama da sve prođe idealno. Razumljivo najvećem broju pacijenata je najbitnije samo da se operišu i da ne košta ništa.

Kao pacijent bi trebalo da znate da je infekcija proteze kuka ili kolena komplikacija operacije koja se javlja negde ređe negde češće. A komplikacije se dešavaju. Dešavaju sa i najboljim hirurzima, a oni su bolji samo zato jer su njima šanse da se komplikacije dese manje nego kod manje sposobnih.

U slučaju pojave infekcije proteze kuka ili infekcije proteze kolena, uglavnom nam dolaze pacijenti po preporuci kolega ili koji su se bolje informisali za lečenje komplikacija nego za prvu operaciju ugradnje veštačkog zgloba.

Infekcije veštačkih zglobova, u zavisnosti od tipa i težine mogu da se leče različitim pristupima.

Retko su dovoljni samo antibiotici. Mnogo češće je neophodno dodatno hiruško intervenisanje, nekad jednom a nekad i više puta.

Infekcija veštačkih zglobova infekcija proteze kuka i infekcija proteze kolena je u poslednje vreme jedan od češćih razloga zbog kojih nam dolaze pacijenti za reviziju. imamo značajno iskustvo i praktično tim stručnjaka za sveobuhvatnu dijagnostiku i lečenje infekcija endoproteza kuka i kolena. Tretiramo infekcije vestackih zglobova one ili two stage procedurama, sa visokom stopom uspeha i brojnim zadovoljnim pacijentima.

 

Dr Radoičić ima izuzetno iskustvo u lečenju kompleksnih slučajeva ortopedskih infekcija. Posebno infekcija veštackih zglobova kao i ostalih revizija proteza kuka i kolena. Na polju infekcija u ortopediji  je međunarodno priznat ekspert. 2018. godine na najvećem ortopedskom skupu posvećenom lečenju infekcija u ortopediji dr Radoičić je bio delegat čija je tema prihvaćena i uvršćena u finalni 2018 International Consensus document on periprosthetic joint infection ICM Philladelphia ( https://icmphilly.com ).

Revizije proteze kuka i kolena kod infekcije su u odnosu na primarne zamene značajno kompleksnije dugotrajnije i složenije procedure. Za koje je potrebno posebno planiranje, ponekad i posebni revizioni implantati ali najpre sposoban hirurg. 

Nažalost infekcije veštačkih zglobova mogu da se komplikuju i odstranjivanjem implantata, zaostalom invalidnošću i smrtnim ishodom.

Neuspeh revizije često rezultuje ishodom koji može da stvori trajne ili nerešive probleme tako da za ovu vrstu operacija posebno važi da nije pitanje gde već ko.

Ukoliko imate infekciju veštackog kuka i ili kolena i potrebno vam je drugo mišljenje ili  vam je potrebna revizija to znači da ste već upoznati sa brojnim aspektima preoperativne pripreme i postoperativnog toka. Možete da nam se javite sa dokumentacijom koju već imate a dobićete uputstva šta je sve dodatno poželjno da se uradi od pregleda i analiza.

 

 

revizija proteze kuka i revizija proteze kolena

 

 za Dr Dren Ortopediju

doc dr sci med D. Radoičić

 

Dr Dren Ortopedija

Ortopedska hirurgija i traumatologija

 

Adresa Cvetanova ćuprija 109i Beograd

 

telefoni:

 

+381 69 693 640 

+381 11 407 1522

email:

 

office@drdren.com

drdren@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *