Čukljevi na nogama

Operacija čukljeva

Čukalj na stopalu

Čukljevi operacija oporavak

​Postoperativni tok posle operacije cukljeva

cukljevi forum
čukljevi na nogama
cukalj na palcu

Ortopedija Dr Dren

Ortopedska hirurgija  i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927


office@drdren.com
drdren@hotmail.com

HALLUX VALGUS

Čukljevi na stopalu

cukljevi operacija cukljeva

cukljevi hallux valgus lečenje operacija čukljeva cena oporavak posle cukljeva cukljevi na nogama cukljevi forum

operacija cukljeva

Dr Dren

Ortopedija i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927


office@drdren.com
drdren@hotmail.com

operacija cukljeva iskustva
cukalj na nozi

Poštovani, tekst je namenjen informisanju pacijenata i odnosi se na naša dosadašnja iskustva u operativnom lečenju uznapredovalih težih slučajeva deformiteta stopala - čukljeva u našoj praksi i privatnim zdravstvenim ustanovama u svetu. 
Budući da dobijamo veliki broj poziva i email-ova u vezi operacije, oporavka, čekanja i plaćanja u državnim bolnicama molimo da za te informacije kontaktirate lekare u državnim bolnicama.

Ortopedija Dr Dren 


Kako i zašto nastaje čukalj? Cukljevi (ili hallux valgus) predstavljaju jedan od najščešćih deformiteta ne samo stopala već uopšte. Cukljevi na nogama nastaju usled poremećaja normalnih fizioloških biomehaničkih odnosa kostiju i mekih tkiva prednjeg dela stopala, prvenstveno palca.
Daleko se češće javljaju kod žena i u najvećem broju slučajeva su uslovljeni i potencirani obućom. Smatra se da su, u prednjem delu uske cipele u kombinaciji sa visokom petom, jedan od najznačajnih faktora rizika.
Dodatno javljaju se i u slučajevima određenih sistemskih bolesti (reumatodni artritis) a veruje se da i nasledna komponenta ima uticaja na razvoj i ekspresiju deformiteta.
Da li može da se spreči - koje navike mogu da dovedu do stvaranja čukljeva, a koje mogu da spreče/odlože?
Ubeđenju da su u najvećem broju čukljeva odgovorni modni trendovi doprinose i posredni dokazi. Naime i danas u određenim (plemenskim) zajednicama gde ljudi tradicionalno hodaju bosi nema ovog deformiteta. Često se navodi primer Japana gde do 50-ih/60-ih godina 20 veka praktično nije bilo čukljeva, vremenom sa usvajanjem zapadnjačkih stilova incidenca hallux valgusa je postala slična kao i u drugim zemljama.

​Generalno izbegavanje određenih dizajna cipela, izbor komforne obuće, i određene vežbe u najvećem broju slučajeva mogu da imaju pozitivnog uticaja na prevenciju i odlaganje deformiteta. Normalno sve mere prevencije imaju efekta samo kod deformiteta koji mogu da se leče neoperativno.
Nekada se pacijentima savetovalo da što duže odlažu operaciju, kakva je situacija danas?
Od 19. veka do danas operativno lečenje čukljeva odnosno operacija hallux valgus deformiteta je izuzetno dinamična i gotovo uvek aktuelna oblast ortopedske hirurgije. Opisano je više od 200 operativnih tehnika operacija cukljeva. Od samo mekotkivnih, do koštanih i kombinacija koštano mekotkivnih procedura. Sa napretkom hiruških tehnika i boljim razumevanjem mehanike deformiteta, danas se operišu i najteži kompleksni defomiteti palca i ostalih prstiju stopala. Čukljevi su ne samo estetski već i veliki funkcionalni problem, i ukoliko je potrebna operativna korekcija, obzirom da mogu da napreduju i limitiraju hirurške opcije, a nema opštih ili specifičnih kontraidikacija za operativnim lečenjem, ne savetuje se odlaganje.
Kako izgledaju savremene metode uklanjanja čukljeva, i da li one mogu da se izvode kod svakog pacijenta?
Savremene hiruške tehnike karakteriše minimalna invazivnost, relativno brz postoperativni oporavak i praktično je jako mali broj pacijenata koji ne mogu da se operišu. Od izuzetnog je značaja izbor prave tehnike korekcije, pa je u preoperativnom planiranju pored kliničkog pregleda neophodna je procena određenih uglova koje čine kosti prednjeg dela stopala, palca i eventualno drugih izmenjenih prstiju.​
Da li se operacija radi u lokalnoj ili totalnoj anesteziji, kakav je postoperativni tok i kada pacijent može da se vrati svakodnevnim aktivnostima?
U najvećem broju slučajeva, operacije se izvode u lokalnoj anesteziji. U proteklih nekoliko godina usvojili smo moderni savremeni pristup u pripremi planiranju i radu i gotovo sve operacije čukljeva izvodimo u vidu jednodnevne hirurgije.
Istog dana nakon intervencije odlazite kući, sa upustvima i preporukama u vezi hoda i terapije. Dobijate adekvatnu postoperativnu cipelu i za celokupnu intervenciju je potrebno da provedete samo par sati u ordinaciji.


Primenjujemo ubrzani potokol oporavka i u najvećem broju slučajeva potpuni povratak svakodnevnim aktivnostima očekujemo u periodu od 4 do 6 nedelja postoperativno. Tokom čitavog postoperativnog toka dobijate sva uputstva u vezi terapije, oslonca, obuće i oporavka.


​Šta pacijent treba da primenjuje kako bi sprečio ponovni nastanak čuklja, i da li su česti recidivi?
Potrebno je poštuje preporuke svog ortopeda najpre u vezi obuće, na sreću recidivi se javljaju relativno retko, i uglavnom su uslovljeni neodgovornim ponašanjem pacijenata.
Ako se čukalj javi istovremeno na oba stopala, da li se istovremeno operiše, ili se radi jedna po jedna operacija?
Nema prepreka da se čukljevi operišu obostrano u jednom aktu i sve češće operišemo čukljeve obostrano. Postoje brojne prednosti ovakvog pristupa, ukratko - jedna operacija, jedna anestezija, jedna hospitalizacija i jedna rehabilitacija su svakako bolje nego postupak u dva vremena.
Pokušavajući da izbegnu operaciju mnogi pacijenti koriste pomagala za korekciju, koja ispravljaju prste, a često i razne alternativne metode - poput obloga od gaveza, raznih krema i ostalih alternativnih načina lečenja. Da li oni imaju ikakvog efekta ili samo čine da pacijent kasnije sa već uznapredovalim problemom dođe kod ortopeda?
Iako dr google ima mnogo predloga, ne može da se izdvoji ni jedna od zaista velikog broja popularnih neoperativnih metoda lečenja čukljeva. Mišljenja smo da je najvažnije da alternativne metode nemaju štetnih uticaja, nažalost kod uznapredovalih deformiteta svi ti pristupi su uglavnom odlaganje i gubljenje vremena. 
Nisam ubeđen da bilo kakva krema, masaža ili ortoza može da otkloni problem kada deformitet geometrijski i biomehanički uznapreduje do mere kada samo hirurška intervencija može da ga koriguje.

U svetu ali i kod nas operacija čukljeva je jedna od najčešće izvođenih ortopedskih operacija, godišnje se izvede više miliona ovih zahvata sa izuzetno niskim procentom komplikacija.


Pacijenti često odlažu operaciju iz različitih razloga, međutim ukoliko operaciju izvodi lekar koji ima iskustva u hirurgiji sam operativni zahvat kratko traje a rizici za komplikacije statistički gledano su daleko manji nego kod brojnih drugih procedura.


Možemo da zaključimo da ne postoji niti jedna hirurška procedura za koju bi mogli da kažemo da se sigurno nikad nikome ništa neće iskomplikovati, pa takvih garancija nema ni kod čukljeva, koliko god to ,,mala operacija,, bila.

Sa druge strane operacije čukljeva jednog ili oba - često izvodimo, uvek u što bezbednijoj lokalnoj anesteziji kao jednodnevnu intervenciju, koristimo savremeni bezbedni pristup, sa minimalnim rizikom za moguće komplikacije, velikim uspehom i zadovoljnim pacijentima.za ortopediju Dr Dren

ortopedski hirurg
doc dr sc  D. Radoičić