dr Olivera Jovanikić neurohirurg

Оливера Јованикић, неурохирург са преко 20 година искуства. 

Бави се терапијом бола и ултразвучном дијагностиком. У Др Дрен обавља консултативне прегледе, давање блокада (инјекција које мога одложе или уклоне потребу за операцијом) и краткотрајне интервенције.

Аутор је преко 55 радова и књиге из ретких области ултразвука-„Основи ултразвука периферних нерава“ , „Преглед плућа ултразвуком у инфекцији SARS-COV-2“. Докторирала је из области минимално инвазивне терапије неуропатског бола и најчешће се бави лечењемразличитих облика и врста бола. 

Усавршавала се у више од 15 студијских боравака и курсева у иностранству од којих су најзначајнији:

– 2008. 22-23 November, Емануел Колеџ, Keмбриџ:
Cambridge Lectures of Neurosurgical Anatomy,
– 2009. Јануар, Курс у највећем америчком центру за континуирану едукацију
хирурга свих профила у Сент-Луису, држава Мисури ,The 2nd World Congress
on Cerebral Revascularization& Microanastomosis & EC-IC Bypass Techniques.
– Више боравака у Универзитетској болници у Хелсинкију, Финска код
експерта светског гласа у васкуларној неурохирургији проф Јухе
Хернесниеми
– Већи број курсева за младе неурохирурге Светске асоцијације неурохирурга
(WFNS)
– Већи број курсева ултразвука, неуроултразвука и интраоперативног ултразвука у
земљи и иностранству.
Бави се прегледом нерава екстремитета ултразвуком (замењује ЕМНГ преглед):
– након повреда
– у болним стањима у дијабетесу, реуматоидном артритису, хипотиреози,
полинеуропатијама
– синдрому карпалног канала, другим тунелним неуропатијама,
као и ултразвучним прегледом шаке, стопала, крвних судова врата, крвних судова
мозга (Транскранијални доплер- TCD).


Бави се лечењем :

– бола у различитим деловима кичме, периферним нервима, нервима лица и
зглобовима
– бола након повреда и операција
– бола у ампутираном патрљку
– тригеминалне неуралгије
– неуралгије после херпеса
– Carpal tunnel sy (синдрому карпалног канала), синдрому канала лакатног нерва
и другим тунелним неуропатијама
– бола у малигним болестима (уградња пумпе, пуњење пумпе)
– спазма ( уградња и пуњење баклофенске пумпе)
– бола у неуропатијама: у дијабетесу, реуматоидном артритису, хипотиреози,
– бола у дегенеративним обољењима кичме, сакроилијачном зглобу, фасетним
зглобовима и фасетном синдрому, пириформном синдрому
– бола у стопалу, шаци
– Мортоновог неурома

Лечење бола се обавља на различите начине:

-комбинацијом лекова,
-серијом блокада локалним анестетиком,
– блокадама дериватима плазме или комбинацијом дериватима плазме и лековима,
– уградњом пумпе,
што најчешће омогућава да се одложи или потпуно избегне операција.

У крајњем случају некада је неопходно да се уради и операција на кичми или
нервима екстремитета.

Pregledi i intervencije

Pregledi

Neurohirurga
Pregled bolesnika sa hroničnim bolom
UZ nerava cele ruke
UZ pl. brachialis-a
UZ CTS
UZ kubitalnog kanala
UZ kod perifernih neuropatija
UZ perifernih nerava noge
UZ Tarzalnog kanala
UZ stopala (TC, plantarne fascije, tetiva, Ahilove tetive)
UZ kod povrede perifernih nerava
Doplersonografija krvnih sudova vrata
Blokada lokalnim anestetikom (serija blokada 3-5 obezboljava pacijenta- ceo ciklus lečenja je  x3-5)kod:
Dijabetičnih neuropatija; Herpes zoster-a; Trigeminalne neuralgije; RA; diskus hernije (u vratu ili krsnom delu kičme), nakon operacije diskus hernije (vratni ili krsni deo), bola u amputacionom patrljku, bola nakon povrede, CTS; TC; nakon preloma kičmenog pršljena; kod degenerativnih promena na kičmenom stubu;kod bola u hipotireozi.

Lečenje kompresivnih neuropatija i fascitisa PRP, PRF
Lečenja bola kod malignih bolesti
Lečenje bola kod degenerativnih promena na kičmenom stubu

Intervencije

Kompresivne neuropatije, koje se dijagnostikuju samo UZ pregledom, veoma detaljno i objektivno: Carpal tunnel sy i Sy canalis n. ulnaris reg cubiti

Intervencije kod lumbalne i cervikalne diskus hernije 

Podeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
Share on vk