Home » Dr Jugoslav Marinković

Dr Jugoslav Marinković

Dr Jugoslav Marinković ortoped

 

ortopedski hirurg

 

– dugogodišnje iskustvo u ortopediji i traumatologiji

 

– specijalizacija iz ortopedske hirurgije i traumatologije Vojnomedicinska Akademija Beograd

 

-oblasti rada i usavršavanja – artroskopska hirurgija kolena i ramena, Ilizarov metoda

Dr Dren Ortopedija

Ortopedska hirurgija i traumatologija

 

Adresa Cvetanova ćuprija 109i Beograd

 

telefoni:

 

+381 69 693 640 

+381 11 407 1522

email:

 

office@drdren.com

drdren@hotmail.com