dr Goran Lekić - specijalista ortopedije

Uža oblast hirurgija stopala i skočnog zgloba


 Rođen 30. septembra 1975. godine

 
Obrazovanje

Kliničko usavršavanje iz hirurgije stopala i skočnog zgloba, Barselona 2017

Doktorske stidije iz eksperimentalne hirurgije u toku

Specijalizacija iz ortopedije, VMA, Beograd, 2011

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003


Kretanje u službi

 od 2011 Specijalista ortopedske hirurgije VMA

2006 - 2011 Lekar na specijalizaciji iz ortopedije, VMA Beograd

2004 - 2006 Generalštabna ambulanta MO i VS

2003 – 2004 DZ Lazarevac, Hitna služba

 Stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog podmlatka Srbije  1997 – 2001

 Pohvala Medicinskog fakulteta u Beogradu i Univerziteta u Beogradu za izvanredne rezultate povodom 75 godina od osnivanja fakulteta, 1995


Stručna usavršavanja

Kurs traumatologija skočnog zgloba, SICOT, Göteborg 2010

Kurs na kadaverima, Artroskopija kolena i ramena, Ljubljana 2012.g

Kurs, Artroplastika kuka i kolena, Palma de Mallorca 2014.g

Kurs iz hirurgije stopala i skočnog zgloba, Malmö, 2016.g

Kurs na kadaverima iz hirurgije stopala i skočnog zgloba, Barcelona 2017.g

Kliničko usavršavanje iz hirurgije stopala i skočnog zgloba, Medicinski fakultet Univerziteta u Barseloni Univerzitetska bolica u Barseloni, 2017

 
Oblasti istraživanja

 Anatomija i hirurgija stopala

 

Ortopedija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927

drdren@hotmail.com
drgoranlekic@drdren.com

dr goran lekic ortoped