Ortopedska Ordinacija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija


+381 69 693 640
+381 11 408 1927


drdren@hotmail.com
office@drdren.com

Dr Dragana Paunović vaskularni hirurg
- dugogodišnje iskustvo u opštoj i vaskularnoj hirurgiji

- pregledi

​- ultrazvučni pregled - dopler vaskularnih struktura


- dopler krvnih sudova nogu

- dopler krvnih sudova ruku

​- doprel krvnih sudova vrata