Home » Dr Aleksandar Radunović

Dr Aleksandar Radunović

Prim doc dr sci med Aleksandar Radunović ortoped

 

ortopedski hirurg

 

– dugogodišnje iskustvo u ortopediji i traumatologiji

– specijalizacija iz ortopedske hirurgije i traumatologije Vojnomedicinska Akademija Beogra