Dipitrenova kontraktura

Dupuytren

Dupuytrenova kontraktura operacija

​Dipitrenova kontraktura lecenje dipitrenova kontraktura operacija

Dipitrenova kontraktura fizikalna terapija

palmarna fibromatoza

fibromatosis palmaris


Ortopedija Dr Dren

dr Radoicic D.

dupuytrenova kontraktura operacija
dupuytrenova kontraktura fizikalna terapija

dipitrenova kontraktura operacija

dipitrenova kontraktura

dipitrenova kontraktura operacija
dipitrenova kontraktura fizikalna terapija
dipitrenova kontraktura lecenje

​​


Dr Dren ​

Ortopedija i traumatologija


telefoni:​                                                     email:

+381 69 693 640                                 office@drdren.com

+381 11 4081927                               drdren@hotmail.com​Operaciju dipitrenove kontrakture izvodimo često i to u maksimalno bezbednoj lokalnoj anesteziji.


Dupuitrenova kontraktura Dupuytren's contracture je deformitet šake koji se obično razvija u dužem periodu. Dolazi do zadebljanja potkožnog vezivnog tkiva koje deformiše prste i smanjuje pokretljivost.


Pogođeni prsti ne mogu da se potpuno isprave, što komplikuje svakodnevne aktivnosti kao što su stavljanje ruku u džepove, stavljanje rukavica ili rukovanje.
Dipitrenova kontraktura uglavnom pogađa mali i domali prst, a najčešće se javlja kod starijih muškaraca. Dostupan je niz tretmana za ublažavanje simptoma i eventualno usporilo napredovanje Dupuitrenove kontrakture.


Simptomi
Dupitrenova kontraktura obično napreduje polako, tokom godina. Stanje obično počinje kao zadebljanje kože na dlanu ruke. Kako napreduje, koža je sve čvršća a pojavljuju se i čvorići koji obično ne bole.
U kasnijim fazama Dipitrenove kontrakture, trake vezivnog tkiva se formiraju ispod kože na dlanu i mogu da zahvate i prste. potkožno zadebljalo tkivo obično povlači prste ka dlanu.
Najčešće su pogođeni domali i mali prst mada i srednji prst takođe može biti u kontrakturi, retko se viđa na palcu i kažiprstu. Dupuitrenova kontraktura može da se javi na obe šake, iako je na jednoj obično ozbiljnija.

Uzroci
Ne zna se definitivno šta uzrokuje Dipitrenovu kontrakturu. 


Faktori rizika
Veruje se da određeni faktori povećavaju rizik za nastanak Dipitrenove kontrakture


Starost.  najčešće posle 50 godina.
Pol Muškarci imaju veću verovatnoću da razviju Dupuitrena i imaju teže kontrakture nego žene.
Preci Ljudi severnoevropskog porekla imaju veći rizik od ove bolesti, ponegde se i zove Vikinška bolest Viking disease
Porodična istorija
Upotreba duvana i alkohola. Pušenje je povezano sa povećanim rizikom, možda zbog mikroskopskih promena unutar krvnih sudova uzrokovanih pušenjem. Unošenje alkohola je takođe povezano sa Dipitrenovom kontrakturom
Dijabetes. Bolesnici sa dijabetesom imaju povećan rizik.


Komplikacije Dipitrenove kontrakture


Dupuitrenov kontrakt može da oteža obavljanje određenih funkcija šake. Pošto palac i kažiprst nisu obično pogođeni, mnogi ljudi nemaju mnogo neprijatnosti ili invalidnosti sa finim motornim aktivnostima kao što je pisanje. Ali kako Dipitrenova kontraktura napreduje, ona može da ograniči sposobnost da potpuno otvorite šaku, uhvatite velike predmete ili provučete šaku kroz uže prostore.

 
Dijagnoza Dipitrenove kontrakture


U većini slučajeva, doktor postavlja dijagnozu samo na osnovu izleda šake. Ostali testovi su retko neophodni.
Lekar upoređuje prste i proverava kožu na dlanovima, utvrđuje da li ima vezivnih traka i čvorića kao i koliko kompromituju normalen pokrete.


Dipitrenova kontraktura lečenje
Lečenje podrazumeva uklanjanje čvorića i vezivnih traka koje povlače prste ka dlanu. Ovo se može uraditi na nekoliko načina. Izbor postupka zavisi od težine vaših simptoma i drugih zdravstvenih problema koje imate.

Igle
Ova tehnika koristi iglu kojom se probija i razbija vezivno tkivo koje povlaci prst. nedostatak je što se kontrakture često ponavljaju, ali se postupak može ponoviti više puta

Glavne prednosti tehnike su to što nema rezova, može da se izvede na nekoliko prstiju istovremeno, a obično je potrebno vrlo malo fizikalne terapije. Glavni nedostatak je to što ne sme da se primenjuje u svim delovima šake i što može da dođe do oštećenja nerava, krvnih sudova i tetiva
Enzimske injekcije
Ubrizgavanjem određenih preparata odnosno vrste enzima u dlan može da se omekša i oslabi kontraktura potom lekar  manipuliše rukom u pokušaju da prekine trake i ispravi prste. FDA je za ovu svrhu odobrila Clostridium histoliticum kolagenazu. Prednosti i mane enzimske injekcije su slične kao kod tehnike sa bockanjem iglom.

Dipitrenova kontraktura operacija


Hiruško lečenje odnosno operacija Dipitrenove kontrakture je i dalje najbolja opcija za pacijente sa uznapredovalom kontrakturom, ograničenom funkcijom i progresivnom bolešću.


​Mnogi pacijenti i kod dugotrajne i ozbiljne dipitrenove kontrakture gube dragoceno vreme odlaganjem operacije na fizikalnoj terapiji ili primenom drugih neinvazivnih postupaka.


Glavna prednost hirurgije je to što rezultira potpunijim i najčešće trajnim oslobađanjem. Nakon operacije se savetuje fizikalna terapija.

Operacije Dipitrenove kontrakture se izvodi lokalnoj blok anesteziji, kao jednodnevna hirurgija, često je izvodimo sa velikim uspehom i brojnim zadovoljnim pacijentima.


Kontaktirajte za detaljnije informacije o pregledu, ceni, i planiranju konsultacija sa našim specijalistima.
Ortopedija Dr Dren


telefoni:​                                                     email:

+381 69 693 640                                 office@drdren.com

+381 11 4081927                               drdren@hotmail.com​