dijagnoza i lečenje osteoporotičnih preloma

Ortopedska Ordinacija Dr Dren

Ortopedija i traumatologija

+381 69 693 640
+381 62 9665 011
drdren@hotmail.com

Dijagnoza i lečenje osteoporotičnih preloma kičme i kukova

Osteoporotični prelomi kičmenih pršljenova


Mnogi pacijenti u starijoj dobi povremeno osete iznenadan izrazito snažan bol u leđima, i s pravom mogu da posumnjaju da je bol u vezi ili izazvan prelomom kičmenog pršljena.

Ako ste stariji od 60 godina, u menopauzi, imate verifikovanu osteoporozu ili ranije osteoporotične prelome, i ako je pojava bola u kičmi i leđima iznenadna nakon pada ili pokreta uvrtanja, postoji velika mogućnost osteoporotičnog preloma kičmenog pršljena. Ali ako je u pitanju običan pacijent obično se radi o istegnuću mišića koji prate kičmeni stub.

Pokušaćemo da damo par preporuka o tome kada se treba javiti lekaru, koji se dijagnostički alati koriste, i kako se tretiraju prelomi kičmenih pršljenova

Ukoliko imate akutni bol u leđima znate za osteoporozu i zabrinuti ste da se možda radi o prelomu, treba da znate da nije uvek neophodno da se odmah javljate u hitnu pomoć. Ukoliko nemate smetnje za kretanje, nemate neuroloških ispada možete da sačekate malo, odmirujete i uzmete neki od analgetika koji su u slobodnoj prodaji. Ukoliko ne osetite poboljšanje za par sati ili za dan onda ima potrebe da se javite lekaru, biće potreban pored kliničkog pregleda, rendgen snimak kičme, što je obično dovoljno za djagnozu preloma kičmenog pršljena, izuzetno su potrebni dodatni pregledi CT ili MR.

Ukoliko vam je dijagnostikovan prelom kičmenog pršljena nije uvek neophodno preduzimati dodatne preglede ili neodložno invazivno hirurško lečenje. Zapravo većina osteoporotičnih preloma kičmenih pršljenova, ako su jednodstavni i bez uticaja na stabilnost zarastaju bez problema.

Opcije lečenja idu od mirovanja uz analgetike (lekove protiv bolova) ponekad u kombinaciji sa lekovima koji relaksiraju mišiće koji prate kičmu, propisivanja odgovarajućih ortoza-midera za kičmu, fizikalne terapije pa do invazivnih procedura kao što su kifo i vertebroplastia.

U najvećem broju slučajeva je dovoljno uzimati analgetike nekoliko dana ili nedelja, normalno uz preporuku za ispitivanje stepena osteoporoze i propisivanje dijete i lekova za prevenciju i lečenje osteoporoze ( ukoliko do preloma niste znali za osteoporozu). Ukoliko nema poboljšanja i bol je takvog intenziteta da vam onemogućuje normalno funkcionisanje postoji opcija torakolumbalnih ortoza – midera.

Pored midera i ostalih mera za prevenciju i lečenje osteoporoze važnu ulogu može da ima i fiziklana terapija.Treba pomenuti da deformiteti kičme zbog kompresivnih preloma ukoliko se ne leče mogu da budu progresivni i da uzrokuju pored smanjenja visine, probleme prilikom stajanja, hodanja, i čak probleme sa disanjem.

Ukoliko i u daljem toku imate bolove, a  na kontrolnim pregledima se utvdi dalji kolaps pršljenova, sa posledičnim deformitetom pogrbljenošću, i neprihvatljivom pozicijom na kontrolnim rendgenima možda ste kandidat za hirurško lečenje. Dve najčešće primenjivane procedure su vertebroplastika i kifoplastika. Radi se o minimalno invazivnim hirurškim procedurama gde se preko posebnih igala injektira koštani cement u pršljenove i tako im restituiše  visinu i sprečava dalji kolaps.

Osteoporotični prelomi kuka

Prelomi kuka kod starijih danas poprimaju epidemijske karakteristike. Sve ih je više i pacijenti su sve stariji sa mnogo komorbiditeta koji često komplikuju lečenje i ishod. Prelom kuka kod osoba starijih od 65 godina mogu da imaju fatalne posledice. Gotovo u svim slučajevima metod izbora u lečenju je operacija. Cilj lečenja je 

vraćanje pacijenta na nivo sposobnosti pre preloma. Od značaja je što manja operativna trauma, izbegavanje operativnih i postoperativnih komplikacija, kratak boravak u bolnici,brz oporavak , kvalitetan program fiziklane terapije i rehabilitacije.

Kad kažemo prelomi kuka mislimo prevashodno na prelome gornjeg okrajka butne kosti koji čine pokretni deo zgloba kuka. Radi se o dve velike grupe preloma, to su prelomi vrata butne kosti (koji se u najvećem broju slučajeva leče ugradnjom veštačkog kuka) i i trohanterni prelome za koje je metod izbora obično operativna tehnika otvorene repozicije i fiksacije preloma (dinamičkim zavrtnjem za kuk, gama klinom, proksimalnim femoralnim klinom i sl.).

Kad se već dogodi prelom kuka često je sama anamneza i klinička slika dovoljno jasna za dijagnozu, a potvrđuje se rendgen snimkom. Metod lečenja uslovljava vaše opšte stanje i tip preloma, o samoj operaciji, preoprativnoj pripremi, komplikacijama i očekivanom ishodu je najbolje da porazgovarate sa ortopedskim hirurgom .

Po pitanju prevencije padova, može se predložiti nekoliko jednostavnih sugestija za sprečavanje padova kod starijih sa osteoporozom. :

uklanjanje različitih staza, tepiha, kablova, i ostalih predmeta na podu koji mogu da dovedu do saplitanja i padova.
čuvajte se hoda po ledu i svim klizavim površinama.
potrebno je odgovarajuće osvetljenje ulaza, prilaza, stana, stepeništa, dvorišta
ukoliko nešto ne možete da uradite sami ne ustručavajte se da zatražite ili sačekate tuđu pomoć.

Postoje brojne statistike i studije na temu preloma kuka, i ima toliko činjenica da je ponekad teško razdvojiti šta je bitnije i na šta se može najviše kvalitetno uticati. 

Nesumnjivo prevencija preloma kuka ima ogromni značaj, a prevencija preloma kuka kod starijih se u mnogo čemu identifikjuje se prevencijom i lečenjem 

osteoporoze. Od velikog značaja su i tehnološko unapređenje implanatata za kuk, naprednih ortopedskih operativnih tehnika i kvalitetnih fizikalno terapijskih protokola.Radoičić dr Dragan ortopedski hirurg