stopalo skočni zglob
povreda stopala i skočnog zgloba
operacija skocni zglob

Stopalo i Skočni zglob

 
Stopalo i skočni zglob odlikuje kompleksna anatomija sa brojnim specifičnostima, česte su povrede, deformiteti ali i oštećenja za koje je neophodno ortopedsko lečenje. Ovo je značajno područje u ortopediji, u poslednjim decenijama ostvaren je veliki napredak u prepoznavanju i lečenju problema stopala i skočnog zgloba.

U centru za stopalo i skočni zglob dijagnostikujemo i lečimo čitav spektar povreda i oboljenja stopala i skočnog zgloba.

Dijagnozu postavljamo kliničkim pregledom, snimanjima - ultrazvuk, rendgen, MR ili CT pregled, laboratorijske analize krvi ili punktata zgloba su ponekad neophodne za pravilnu dijagnozu.

Zahvaljujući savremenom pristupu brojna stanja i povrede rešavamo minimalno invazivno, praktično bez dodatnih oštećenja tkiva tokom intervencija sa izuzetno brzim oporavkom.

Brojne intervencije, i operacije povreda i stanja stopala i skočnog zgloba, izvedene na savremen način modernim implantima karakteriše vrlo kratko zadržavanje i ubrzan oporavak.

Najveći broj intervencija na stopalu i skočnom zglobu izvodimo kao jednodnevnu hirurgiju u bezbednoj lokalnoj anesteziji

Lekari Dr Drena izvode savremene operacije i intervencije na stopalu i skočnom zglobu, sa uvek individualno prilagođenim pristupom u dijagnozi, lečenju i oporavku.

Neka od stanja za koja možete uvek da nas kontaktirate: ruptura Ahilove tetive, sinovitis skočnog zgloba, čukalj čukljevi, hallux vagus, operacija čukljeva, urasli nokti unguis incarnatus, deformiteti prstiju stopala čekićasti prst hammer toe, kandžast prst claw toe, metatarzalgija,  Haglund deformitet, petni trn calcar calcanei, bolna peta, plantarni fascitis, Morton neurom, Hallux rigidus, nestabilnost skočnog zgloba, uganuća i prelomi skočnog zgloba i stopalaDr Dren ​

Ortopedija i traumatologija


telefoni:​                                                     email:

+381 69 693 640                                 office@drdren.com

+381 11 4081927                               drdren@hotmail.com​


​Adresa Ristin Potok 6d Beograd Serbia 

bolna peta

Centar za Stopalo i Skočni Zglob