rucni zglob boloviDr Dren ​

Ortopedija i traumatologija


telefoni:​                                                     email:

+381 69 693 640                                 office@drdren.com

+381 11 4081927                               drdren@hotmail.com​


​Adresa Ristin Potok 6d Beograd Serbia 

ortoza za ruku

Šaka Ručni zglob Podlaktica

Šaku i ručni zglob karakteriše kompleksna anatomija sa brojnim specifičnostima, česte su povrede ali i oštećenja za koje je neophodno ortopedsko lečenje. Ovo je izazovno i značajno područje u ortopediji, u poslednjim decenijama ostvaren je ogroman napredak u prepoznavanju i lečenju problema šake i ručnog zgloba.

U centru za šaku i ručni zglob dijagnostikujemo i lečimo čitav spektar povreda i oboljenja šake i ručnog zgloba, od sindroma karpalnog tunela i sličnih stanja do preloma i povreda. Po potrebi pored ortopeda angažujemo druge specijaliste koji se bave šakom i ručnim zglobom.

Dijagnozu postavljamo kliničkim pregledom, snimanjima - ultrazvuk, rendgen, MR ili CT pregled, laboratorijske analize krvi ili punktata zgloba su ponekad neophodne za pravilnu dijagnozu.

Zahvaljujući savremenom pristupu brojna stanja i povrede rešavamo minimalno invazivno, praktično bez dodatnih oštećenja tkiva tokom intervencija sa izuzetno brzim oporavkom.

Brojne intervencije, i operacije povreda i stanja šake i ručnog zgloba, izvedene na savremen način modernim implantima karakteriše vrlo kratko zadržavanje i ubrzan oporavak.

Najveći broj intervencija na šaci i ručnom zglobu izvodimo kao jednodnevnu hirurgiju u bezbednoj lokalnoj anesteziji

Izvodimo savremene operacije i intervencije na na šaci i ručnom zglobu, sa uvek individualno prilagođenim pristupom u dijagnozi, lečenju i oporavku.

Neka od stanja za koja možete uvek da nas kontaktirate: karpalni tunel, dipitrenova kontraktura, triger finger, prelom ručnog zgloba, prelomi šake, prelomi podlaktice, deformiteti šake i ručnog zgloba, infekcije šake, higrom ganglion na ruci  i brojna druga stanja i povrede.

 

 

 

bol u ruci

Centar za Šaku Ručni Zglob i Podlakticu

plasticni gips prelom ruke