Prelomi ruke i noge


Prelomi kosti su česte povrede, bilo da su izolovane ili udružene sa drugim povredama organa i tkiva. Traumatologija je značajno područje u hirurgiji, u poslednjim decenijama ostvaren je veliki napredak u lečenju i rehabilitaciji nakon preloma.

U centru za prelome dijagnostikujemo i lečimo čitav spektar preloma ruke i noge.

Dijagnozu postavljamo kliničkim pregledom i snimanjima - najčešće rendgen, MR ili CT pregled.


Adekvatno ortopedsko lečenje dovodi do potpunog izlečenja nakon brojnih preloma i povreda. Za uspešno lečenje je bitno pravovremeneo prepoznavanje tipa preloma i preduzimanje najboljeg vida lečenja, bilo da je ono neoperativno ili operativno.

U slučajevima kada je potrebna operacija preloma zahvaljujući savremenom pristupu brojne prelome rešavamo minimalno invazivno, praktično sa minimalnim ili bez dodatnih značajnih oštećenja tkiva tokom intervencija sa očekivano brzim oporavkom.

Brojne intervencije, i operacije preloma, izvedene na savremen način modernim implantima karakteriše vrlo kratko zadržavanje i ubrzan oporavak.

Lekari Dr Drena izvode savremene intervencije i operacije preloma, operacije komplikacija nastalih nakon starih ranije lečenih preloma, kao i repozicije i imobilizacije gipsom, sa uvek individualno prilagođenim pristupom u dijagnozi, lečenju i oporavku. Uvek primenjujemo vrhunske implantate i tehnike.

Neka od stanja za koja možete uvek da nas kontaktirate: prelomi ramena, prelomi ključne kosti, prelomi nadlaktice, prelomi lakta, prelomi podlaktice, prelomi šake, prelomi kuka, prelomi butne kosti, prelomi kolena, prelomi čašice, prelomi potkolenice, prelomi skočnog zgloba, prelomi stopala i ostale povrede i prelomi ruke i noge.

prelom noge
oporavak posle perloma skočnog zgloba
prelom ruke oporavak
prelom noge oporavak

Centar za Prelome

oporavak posle preloma kosti
prelom kosti

Dr Dren ​Ordinacija

Ortopedija i traumatologija


telefoni:​                                                     email:

069 693 640                                 office@drdren.com

011 4081927                               drdren@hotmail.com​