artroskopija kolena oporavak

artroskopija kolena cena

artroskopija kolena iskustva

artroskopija kolena forum

artroskopija cena
artroskopija kolena
dr vulovic koleno
artroskopija kolena
operacija ligamenata kolena
operacija kolena

operacija meniskusa oporavak

ARTROSKOPIJA KOLENA

Ortopedija Dr Dren

Ortopedska hirurgija i traumatologija+381 69 693 640
+381 11 408 1927 


office@drdren.com
drdren@hotmail.com

artroskopska operacija

ARTROSKOPIJA KOLENA

operacija meniskusa oporavak

operacija meniskusa iskustva

artroskopija kolena oporavak

pokidan meniskus operacija meniskusaArtroskopije kolena ramena kuka, skočnog zgloba, ručnog i zgloba lakta su 

jedne od najčešće izvođenih ortopedskih procedura i zamenile su mnoge tradicionalne otvorene operacije.


Artroskopija kolena i operacija ligamenata kolena uz artroskopiju ramena i artoplastike je jedna od procedura koju hirurzi Dr Drena najčešće izvode.  


Artroskopijom se izvode minimalno invazivne operacije na različitim strukturama kolena, za koje je ranije bilo neophodno otvaranje celog zgloba ( artrotomija). Artroskopije odlikuje izrazito nizak procenat komplikacija, kao i jako brz oporavak i povratak radnim i sporstkim aktivnostima.

Arthroskopija je u osnovi procedura koja se izvodi uvođenjem fiberoptičke kamere u zglob, omogućuje izvanredan uvid u zglob kolena i predstavlja najbolji metod za identifikaciju i operativno lečenje brojnih stanja u kolenu.

Po skorašnjim podacima Američkog društva za sportsku medicinu godišnje se u svetu izvede oko 4,5 miliona artroskopija kolena. 

Obično se artroskopija izvodi putem dve manje incizije (reza) na prednjoj strani kolena, ponekad, mada retko, potrebni su i dodatni portali, tanka kamera pod uglom, se uvodi u koleno i prenosi na monitor do najsitnijih detalja snimak unutrašnjih struktura kolena, preko ta dva mala ulaza u koleno sposoban hirurg može da reši brojne probleme u najvećem i najkompleksnijem zglobu - kolenu.

Ukoliko vam se operacija izvodi u lokalnoj anesteziji možete da pitate doktora šta je pronašao i šta planira da radi, i da to sve vreme pratite na monitoru. Ukoliko anestezija može da bude lokalna, uvek prvo ponudimo tu opciju pacijentima. Gotovo sve artroskopije kolena radimo kao jednodnevne intervencije u posebnoj lokalnoj anesteziji.

Kao i za svaku planiranu operativnu proceduru, neophodna je preoperativna priprema, u zavisnosti od vaših godina, stanja i svih podataka od medicinskog značaja, u Dr Dren ordinaciji dobijete uputstva da obavite odgovarajuće analize, preglede i eventualne korekcije u terapiji.

Sa našim osobljem možete da dogovorite sve detalje oko preoperativne pripreme i prijema. Obično je potrebno da dođete sat do dva pre intervencije, a dobićete i uputstva u vezi unosa hrane i pića i na dan planirane hirurške intervencije.

Anestezija

U razgovoru sa doktorom anesteziologom u ordinaciji dobićete sve informacije u vezi anestezije, moguća je lokalna (samo koleno), regionalna (noga u anesteziji) ili opšta anestezija.

Indikacije za artroskopiju kolena
Iako se za artroskopiju kolena kaže da je to operacija meniskusa ( operacija meniskusa cena oporavak iskustva) artroskopska meniscektomija je samo jedna od indikacija za artroskopiju kolena ostali razlozi za operaciju artroskopiju kolena :


Raskid meniskusa, lezija meniskusa 

Raskid ligamenta
Zglobni prelomi
Slobodna zglobna tela slobodno telo u kolenu - endoskopsko uklanjenje 
Luksacije čašice
Oštećenja hrskavice (hondralni defekti) sa ili bez slobodnih tela
Zapaljenje sinovije ( zglobne ovojnice)
Infekcije kolena

 Intervencija

Danas se gotovo sve artroskopije kolena izvode kao jednodnevna hirugija. Odnosno ukoliko izvedemo artroskopiju  u toku prepodneva obično možete popodne kući. U najvećem broju slučajeva nisu potrebne štake i dozvoljava se pun oslonac na operisanu nogu.

Po obavljenoj dijagnostičkoj artroskopiji hirurg nastavlja proceduru reparacijom ili uklanjanjem oštećenih tkiva. Postoje brojni instrumenti za rad u kolenu. Najčešće različite makazice, punch-evi, artroskopski motorizovani shaveri, i posebni radiofrekventni sistemi odnosno elektrode za sečenje, ablaciju ili hemostazu.

Procedura najčešće traje ukupno sa pripremama od 30 do 60 minuta.

Posteoperativno možda se hirurg odluči da ušije artroskopske ubode ili ih ostavi neušivene.

Oporavak je značajno brži nego kod tradicionalne otvorene hirurgije, poštujte postoperativna uputstva koja vam je daje lekar, podignite nogu dok odmarate i eventualno koristite led po uputstvu.

Na prvoj kontroli promenićemo vam zavoj, mnogo lakšim, i dobićete dodatna uputstva za oporavak i eventualno fizikalnu terapiju, posebno savete za vežbe jačanja muskulature kolena.

Za artroskopije generalno važi da su jedne od najbezbednijih hirurških intervencija.

Moguće komplikacije se nakon artroskopije kolena dešavaju ekstremno retko, najčešće su, krvarenje i izlivi u kolenu, infekcije, tromboze, i različiti tehnički problemi kao prelom instrumenata.

U slučaju povišene temperature, otoka noge i crvenila koje ne prolazi, pojave osećaja pritiska u natkolenici i/ili potkolenici, inteziviranja bola, potrebno je da se odmah javite svom lekaru.

Povratak na posao i sportske aktivnosti

Posle obične artroskopije očekivano ste brzo sposobni za rad bez upotrebe pomagala. Budući da se u skorije vreme sve češće izvode potpuno artroskopske reparacije meniskusa, posebno dizajniranim instrumentima i šavovima, ukoliko je izvedena reparacija meniskusa u zavisnosti od operativnog nalaza postoji mogućnost da se određeno kraće vreme nakon operacije krećete uz pomoć štaka sa punim i delimično dozvoljenim osloncem na operisanu nogu.

U svakom slučaju, najbolje je da sa svojim hirurgom prokometarišete stepen povrede i oštećenja kolena, kao i šta je učinjeno artroskopijom i da li su potrebne dodatne intevencije (npr. rekonstrukcija prednje ukrštene veze)

Ukoliko su teža oštećenje u pitanju, ili je izvedena neka od procedura koje zahtevaju dodatno mirovanje (reparacija meniskusa, transfer hrskavice i sl.) moguće je da će oporavak i odsustvovanje potrajati i nekoliko nedelja, sa mogućnošću da vam lekar preporuči izbegavanje određenih aktivnosti i sportova i promene u redovnim aktivnostima.

u Dr Dren artroskopija kolena je jedna od najčešćih intervencija, operaciju izvodimo u lokalnoj anesteziji i kao jednodnevnu hirurgiju, savremenom opremom, sa minimalnim rizicima i primenom specijalnih jednokratnih setova i instrumenata (koji se koriste samo za jednog pacijenta jednokratno).


U najvećem broju indikacija za artroskopiju izvedenu u Dr Dren važi da izlazite sa punim osloncem nakon operacije i najvećem broju naših pacijenata nije potrebna nikakva postoperativna fizikalna terapija. Za profesionalne sportiste po potrebi posebno prilagođavamo i planiramo pre i postoperativni postupak.


artroskopija kolena cena


za Ortopediju Dr Dren

ortopedski hirurg doc dr sc Radoicic D.

artroskopija kolena iskustva

Ortopedija Dr Dren

Ortopedska hirurgija i traumatologija+381 69 693 640
+381 11 408 1927 


office@drdren.com
drdren@hotmail.com

povreda kolena

artroskopija