Početna » Amputacija

Amputacija noge

Amputacija noge

Iznenađujuće malo pacijenata zna da dobra amputacija noge, kad je neophodna može da se organizuje i izvede u privatnoj  praksi.

U Dr Dren smo često u prilici da radimo sve vrste amputacija. Od najjednostavnijih amputacija prstiju noge do pripreme i izvođenja najkompleksnijih operacija amputacija noge i amputacija ruke.

Protetisanje

Danas uspešno amputirani pacijenti imaju mogućnost adekvatnog protetisanja. Preduslov za dobar oporavak i protetisanje je dobro izvedena amputacija.

Često smo u prilici da pripremamo, optimizujemo i operišemo životno ugrožene pacijente sa gangrenama noge ali i ruke.

Komplikacije amputacija

U Dr Dren nam se najčešće javljaju pacijenti sa potrebom da se uradi amputacija noge. Obično su već negde primarno lečeni ali odgovr na lečenje nije bio adekvatan pa nije bilo moguće sačuvati ekstremitet.

Imali smo i imamo ,,pacijente sa svih strana sveta,,  sa velikom potrebom da im se pomogne zbog komplikacija usled gangrene ili amputacije. Imamo veliko iskustvo u lečenju komplikacija prethodnih amputacija sa ili bez mekotkivnih defekata i drugim otežavajućim okolnostima. 

Kao što su nezarastanje, infekcija, gangrena, neuromima, deformitetima, 

Nekad je neophodno da se hirurškom intervencijom ,,popravi,, loše formirani ekstremitet koji onemogućuje protetisanje. Ili da se odstrani neurinom ili neko drugo stanje koje ometa funkciju. 

Amputacija noge savremeni pristup i priprema za protetisanje

Amputacija noge se u Dr Dren organizuje i izvodi uvek uz korišćenje najsavremenijih saznanja i najmodernijih hirurških tehnika. Ukoliko je potrebno i uz angažman i drugih vrhunskih hirurških specijalista u multidisciplinarnom pristupu za ove nekad kompleksne probleme.

Iako je napredak moderne medicine i hirurgije u proteklim decenijama izuzetan, nažalost i dalje u određenim situacijama postoji potreba da se kao jedina opcija lečenja predloži amputacija.

Amputacija podrazumeva odstranjivanje dela ekstremiteta

Procena za amputaciju

U Dr Dren uvek kod planiranja amputacije predlažemo najpoštedniji ali i najbezbedniji nivo. Za pravu procenu je najbitniji hirurg koji razume problematiku i može da da predlog sa najvećim izgledima za uspeh.

Loša procena nivoa amputacije može da dovede do pogoršanja stanja. Može da ugrozi pacijenta, i tako odlaže i kompromituje rehabilitaciju i uspešno protetisanje.

Danas sa napretkom protetike mnogi amputirani pacijenti posebno mlađi mogu da nastave život sa gotovo normalnim hodom posle uspešnog protetisanja.

Razlozi za amputaciju

su brojni od povreda (saobraćajne, ratne i sl.) koje ne mogu drugačije da se leče, tumora, infekcija do danas najčešćih vaskularnih i komplikacija dijabetesa.
 
Amputacija noge je nažalost česta kod dijabetesnog stopala. Neadekvatno kontrolisani dijabetes u velikom broju neadekvatno lečenih pacijenata može da dovede do potrebe za amputacijom. Rizik za amputacije kod dijabeta se povećava sa godinama starosti.

Uobičajen i široko prihvaćen je izraz amputacija noge zbog gangrene.

Kada se znaci gangrene razviju pravilno izvedena amputacija je jedina prava opcija lečenja. Za ova stanja važi da je nekad i pored izvedene amputacije mortalitet izuzetno visok.

Često nažalost viđamo pacijente koji su nekog razloga čekali predugo za amputaciju Bitno je da znate da stanja koja dovode do potrebe za amputacijom životno ugrožavaju pacijenta. I da je nekad i pored operacije moguć smrtni ishod. 

Zato za sve amputacije važi pravilo da je najbolje da se kad je već potrebna izvede na što bolji način. I da to bude u razumnom roku, jer svako kašnjenje i kasnija revizija – dorada reamputacija  je dodatni životni, fiziološki i psihički rizik i stres za pacijenta.

Stručna procena spašava nogu ili život

za amputacije, posebno kod pacijenata sa brojnim komorbiditetima važi da je bitan timski pristup. Međutim kad je u pitanju sama operacija ključan je hirurg koji ume da proceni šta može a šta ne može. 

Dobar hirurg može da uradi adekvatnu amputaciju koja će inicijalno da omogući najpre najbolju pomoć pacijentu a potom i da obezbedi uslove za uspešno protetisanje. Što znači da omogući kasnije čak i normalno hodanje.

Greške tokom formiranja amputacionog batrljka na koje se ne misli na vreme, mogu kasnije da naprave značajne probleme posebno mlađim pacijentima. Zato je bitno posebno kod mlađih da amputacije izvode stručni doktori.

Vrste amputacija noge

Hirurzi Dr Dren ortopedije uspešno izvode sve vrste amputacija noge. Uvek sa idejom da se pacijentu pomogne na najbezbedniji način. Sa što manje rizika i sa pravilnom procenom nivoa amputacije kao i formiranjem tkiva za kasniju uspešnu rehabilitaciju i protetisanje.

Amputacije noge Potkolena amputacija. Amputacija noge ispod kolena. Natkolena amputacija amputacija noge iznad kolena. Dezartikulacija kuka – amputacija noge iz kuka. Amputacija stopala. Amputacija prsta / prstiju stopala. 

Amputacija noge zbog gangrene. Amputacija noge gangrena. Amputacija noge zbog dijabetesa. Amputacija noge oporavak. Komplikacije posle amputacije noge.

infekcije u ortopediji

za Dr Dren Ortopediju

ortopedski hirug doc dr sc D. Radoičić

zakažite pregled

napišite o čemu se radi, izaberite doktora i predložite vreme potrudićemo se da odgovorimo u najskorijem roku

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *